+420 573 501 011

alter Browser Firefox Browser Internet Explorer Browser Safari Browser Opera Browser
 
 

Odborný lexikon

Vše, co chcete vědět o kabelech, konektorech a příslušenství, najdete zde pomocí příslušného klíčového slova. Pokud nenajdete požadované informace v seznamu klíčových slov A - Z, použijte textový vyhledávač.
< 1 | 49 >

Všechny výrazy:

Absorpce (Absorption)

Příčina útlumu optického vlnovodu.

ACR

Zkratka pro „Attenuation to Crosstalk Ratio“ (Poměr přeslechů a útlumů). Hodnota ACR udává vztah mezi přeslechem a útlumem při určité frekvenci.

Adheze (Adhesion)

Vlastnost vnějšího pláště kabelu charakterizovaná lepivostí, přilnavostí a těsností. Minimální adheze je důležitá např. při použití kabelů ve vlečných řetězech, aby nedocházelo k jejich vzájemnému slepení.

Adresní sběrnice (Adress bus)

Systém navzájem souvisejících kabelů, které mohou sloužit k přenosu adresovaných bitů v přenosu informací.

Ampér (Ampere)

Intenzita elektrického proudu protékajícího vodičem. Jednotka elektrického proudu (A).

ANSI

Zkratka pro „American National Standards Institute“ (Americký národní standardizační institut). Instituce v USA, která podobně jako v Německu DIN vyvíjí a zveřejňuje normy.

Anténní kabely (Antenna cable)

Anténní kabely jsou koaxiální vysokofrekvenční kabely pro připojení uživatelů, domovní rozvody a samostatné anténní rozvody. Používají se především v zařízeních pro příjem a rozvod rozhlasu a televize. Musí zajišťovat přenos signálu s minimálními odrazy.

Armování (Armouring, armour)

Nazývá se také Pancéřování. Armování slouží k mechanické ochraně vodičů a kabelů. Vyrábí se nejrůznějším způsobem a z nejrůznějších materiálů podle předpokládaného namáhání kabelu. Může být vyrobeno z opletu z ocelových drátů, z kulatých nebo plochých ocelových drátů, pásového železa nebo z kombinace těchto materiálů.

AS
Zkratka „Australian Standard“ (Australská norma).
ASI (Actor Sensor Interface)

Sběrnicový systém pro nejnižší úrovně automatizace. Umožňuje jednoduché připojení čidel, akčních členů a integrovaných systémů na první úrovni řízení. Viz Princip Master/Slave. Až 248 binárních vstupů a výstupů v jedné síti, data i napájení v jednom kabelu, připojovací technika zabezpečená proti přepólování, délka kabelu 100 m nebo s repeaterem (opakovačem) až 300 m, volná struktura sítě ve formě stromu, krytí až IP 67, doba cyklu < 5 ms, vysoká odolnost proti rušení a vysoká provozní bezpečnost.

Výrazy začínající na A - Z

Hledejte podle počátečního písmene nebo použijte textový vyhledávač.

Chybí Vám hledaný výraz?

Zde zadejte výraz, který navrhujete doplnit.