NFPA 79

Standard NFPA 79 stanovuje požadavky na elektrotechnické vybavení strojů, které mají být používány v USA a Kanadě. Naše výrobky jsou odpovídajícím způsobem certifikovány.

service wissenscenter nfpa79 Titelbild Ampel

Bezpečnost především – jistota s certifikovanými výrobky

Standardy NFPA (National Fire Protection Association - Národní asociace na ochranu před požáry) platí pro všechna zařízení a stroje v USA a Kanadě. Soulad s těmito standardy musí být certifikován uznávanou laboratoří.

Součásti používané v zařízeních a strojích, jako jsou kabely, kabelové vývodky a konektory, jsou podobně akceptovány pouze tehdy, jestliže byly testovány pro konkrétní aplikaci, pro kterou jsou určeny. Po odzkoušení obdrží zkušební značku, která prokazuje, že splňují požadované normy. Používání certifikovaných výrobků podstatně zrychluje, zjednodušuje a zlevňuje přejímku přístrojů a strojů.

Kabely, vodiče, kabelové vývodky a konektory vyráběné společností LAPP KABEL s.r.o. nejsou proto certifikovány pouze podle evropských norem, ale jsou schvalovány také pro používání na trzích v USA a Kanadě. Výrobky Lapp lze takto používat na celém světě.