Black Weekend

largeview 1200 630

Pravidla pro uplatnění slevového voucheru 10 % na vše:

1. Slevovou akci organizuje společnost LAPP Czech Republic s.r.o. se sídlem Bartošova 315, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, IČ: 25519506, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu C, vložce 29865 (dále jen „LAPP“ nebo „organizátor“).

2. Slevu 10 % na vše můžete uplatnit od pátku 27.11. do neděle 29.11. 2020.

3. Sleva je jednorázová (můžete ji použít pouze jednou a na jednu objednávku). Slevu je možné uplatnit na veškeré zboží sortimentu LAPP. Platí pouze na online objednávky na LAPP e-shopu.

4. Při objednávce je nutné zadat voucher kód BLACKWEEKEND. Po zadaní se Vám sleva automaticky odečte.

5. Slevy a slevové vouchery nelze sčítat.

6. Maximální cena objednávky je 2000 EUR (v bázových cenách bez dopočtu mědi).

7. Na slevu nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění.

8. Zákazník dává LAPP Czech Republic s.r.o. souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace slevové akce a v rozsahu nutném k tomuto účelu, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník akce má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv může požádat organizátora této akce o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zákazník bere na vědomí, že má práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Zákazník může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti LAPP Czech Republic s.r.o.

9. LAPP si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či slevovou akci kdykoliv ukončit bez náhrad.