Letní soutěž na Facebooku s Lexikonem

Soutěž probíhá na sociální sítí Facebook každé červnové pondělí (1.6.,8.6., 15.6., 22.6., 29.6.2020) . Soutěž spočívá ve vědomostních otázkách z elektrotechnického světa. Vítěze určíme pomocí tzv. losování.

sout%C4%9B%C5%BE FB

Pravidla:

1. Akci organizuje společnost LAPP Czech Republic s.r.o. se sídlem Bartošova 315, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, IČ: 25519506, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu C, vložce 29865 (dále jen „LAPP“ nebo „organizátor“).

2. Akce probíhá v období od 1.6.-30.6.2020. Každé červnové pondělí.

3. Výherce musí být fanouškem facebookové stránky LAPP CZE a správně odpovědět na otázku. Výherce bude určen pomocí losování, 3. den po vyhlášení soutěže. Záznam z losování bude zaznamenán pomocí videa na Facebooku LAPP CZE.

4. Výhru může účastník soutěže získat pouze jednou. Pokud tentýž výherce bude vylosován v rámci soutěže vícekrát, losování se opakuje.

5. Soutěž není určena pro zaměstnance společnosti LAPP Czech Republic s.r.o.

6. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.
 

7. Výhra, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

8. Na odměnu nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění.

9. Zákazník dává organizátorovi Letní akce LAPP Czech Republic s.r.o. souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace Letní akce a v rozsahu nutném k tomuto účelu, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Organizátor je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté zákazníkem po dobu trvání akce a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení Letní akce. Účastník akce má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv může požádat organizátora této akce o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zákazník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Zákazník může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti LAPP Czech Republic s.r.o.. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li akce ještě ukončena.

10. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady.