VOUCHER 15 % na vše

-15 vizual

Pravidla pro uplatnění Voucheru:

1. Slevovou akci organizuje společnost LAPP Czech Republic s.r.o. se sídlem Bartošova 315, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, IČ: 25519506, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu C, vložce 29865 (dále jen „LAPP“ nebo „organizátor“).


2. Voucher můžete uplatnit od 7.4.2020 do 31.5. 2020.


3. Voucher je jednorázový (můžete ho uplatnit pouze jednou) a získává jej zákazník, který obdrží email se slevovým kódem. Voucher je možné uplatnit na objednávky jakýchkoliv materiálů z aktuálního LAPP katalog. Nakupovat můžete  pouze přes náš LAPP e-shop.


4. Na slevu nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění. Akce platí do vyprodání zásob.

5. Akce se vztahuje na cenu bázovou (bez dopočtu mědi).


6. Zákazník dává LAPP Czech Republic s.r.o. souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace slevové akce a v rozsahu nutném k tomuto účelu, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník akce má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv může požádat organizátora této akce o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zákazník bere na vědomí, že má práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Zákazník může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li akce ještě ukončena.


7. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrad