Díky produktům LAPP se lépe točí válce v ostravské středojemné válcovně

Na podzim loňského roku se společnost ELMONTEX a.s. rozhodla oslovit LAPP s požadavkem na speciální kabely pro zapojení elektroinstalace pohonů linek (motorů) do středojemné válcovny v Arcelor Mittal Ostrava (AMO). Vzhledem k tomu, že společnost LAPP disponuje širokým sortimentem špičkových kabelů, vývodek, konektorů, kabelového příslušenství a také rychlým a kvalitním servisem, podařilo se splnit všechna očekávání zákazníka.  

Středojemná válcovna AMO vyrábí široký sortiment za tepla válcovaných dlouhých výrobků – jemnou a střední profilovou ocel základních tvarů, tyče pro výztuž do betonu v žebírkovém provedení, U profil do rozměru 120 mm a některé speciální profily.

Cílem projektu bylo zmodernizovat chladicí lože středojemné válcovny včetně montáže elektroinstalace pohonů, MaR a ASŘ – levé a pravé části.

Materiály LAPP, které byly v projektu použity, splňují specifické požadavky koncového zákazníka. Byly zde nainstalovány servokabely ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB, flexibilní ovládací PVC kabely odolné proti olejům ÖLFLEX® CLASSIC 110 a stíněné ovládací PVC kabely ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY. Dále byly použity harmonizované PVC vodiče H07V-K a silnoproudé kabely pro pevné uložení NYY. Pro přenos dat byly instalovány stíněné datové kabely s barevným kódem UNITRONIC® LiYCY, stíněné datové kabely se stočenými páry UNITRONIC® LiYCY (TP) a flexibilní kabely pro připojení snímačů a akčních členů UNITRONIC® SENSOR LifY11Y. V neposlední řadě zde našly uplatnění i kabelové vývodky se zvýšenou odolností proti olejům SKINTOP® ST-M a metrické příslušenství vývodek SKINTOP® GMP-GL-M.

Celkem bylo do projektu dodáno 76 km kabeláže od LAPPu.

„Spolupráci s LAPPem, především rychlost a jednání, hodnotím velmi dobře a jsem rád, že jsem získal spolehlivého dodavatele, s nímž plánuji spolupráci i do budoucna.“, sděluje Alfréd Kožušník, vedoucí obchodního úseku ostravské společnosti ELMONTEX a.s.