IIoT LAPP pro inteligentní řešení připojení

Výrobky jako např. auta, ledničky a průmyslové stroje jsou čím dál více inteligentnější a stále častěji si vyměňují informace prostřednictvím internetu nebo mezi sebou. Potenciál IoT (Internet of Things) v průmyslu je veliký a v kombinaci s Industry 4.0 se nyní vyvíjejí řešení pro IIoT (Industrial Internet of Things). Hlavním cílem je optimalizovat výrobní procesy a především detekovat selhání komponent ještě před tím, než paralyzují celou výrobu. Také LAPP již nabízí řešení pro průmyslový internet věcí a stále ho rozšiřuje. Lídr na trhu s integrovanými kabelovými a spojovacími systémy nyní představuje tři slibné novinky a koncepty.

200327 SmartCableLoop

Predictive Maintenance Box: Předpověď poruch pro ethernetové kabely

LAPP již před několika měsíci představil první koncept a už nyní existuje použitelný prototyp blízký sériové výrobě. Predictive Maintenance Box (Prediktivní box údržby), nebo krátce PMBx, je malý, kompaktní, odolný a flexibilní a lze jej integrovat do stávajících systémů. PMBx nahlásí včas, kdy dojde k selhání ethernetového kabelu. Dokáže tak předcházet neočekávaným a nákladným selháním systému a pomáhá při plánování údržbářských prací. Řešení společnosti LAPP se odlišuje od ostatních konceptů tím, že PMBx je jednoduše sériově zapojen do datového kabelu. Připojení dalších speciálních snímačů v kabelu nebo dokonce další zařízení na konci kabelu jsou tak zbytečná. Díky tomu je vhodný pro dodatečnou instalaci ve starších systémech. Uživatelé mohou připojit box k bráně nebo cloudu přes WiFi pomocí protokolu IoT MQTT. Existuje také možnost propojení prostřednictvím kabelového digitálního výstupu nebo IO propojení. Box neustále vypočítává prediktivní indikátor LAPP a spustí alarm, pokud dojde ke zhoršení přenosových vlastností kabelu a existuje riziko selhání - prahovou hodnotu intervence si může nastavit zákazník. PMBx brzy využijí tři pilotní zákazníci z oblasti zdravotnických technologií, automobilového průmyslu a intralogistiky. Box je v současné době vhodný pro monitorování ethernetových kabelů, varianty pro napájecí kabely jsou plánovány.

Smart Service Loop s integrovanými senzory

U speciálních kabelů je vhodné instalovat monitorovací senzory přímo do kabelu. Jedná se například o případy tzv. Service Loops (servisních smyček), které se často používají na vrtných plošinách na moři. Kromě energie a dat dodávají obvykle tyto hybridní kabely aplikaci také stlačený vzduch a hydraulickou energii. Předpovídání jejich stárnutí bylo dosud obtížné, zejména kvůli různým provozním podmínkám a strukturám. Z bezpečnostních důvodů se proto vyměňují po určitém časovém intervalu. Se Smart Service Loop od LAPP to již není nutné. Inteligentní servisní smyčka obsahuje referenční kabel, senzory pro monitorování okolních podmínek a mikrokontrolér s WiFi připojením, který je integrován do ukotvení kabelu nebo je umístěn v rozvaděči. Ze změn hodnot senzorů vypočítá, kdy je čas vyměnit kabel. „Prototyp již dokončil 800 000 pohybových cyklů v naší zkušební laboratoři,“ říká Dr. Susanne Krichel, senior manažerka pro rozvoj obchodu IoT v LAPP. „To nám pomůže zpřesnit algoritmy pro vyhodnocování dat. Náš přístup ušetří zákazníkovi až 700 000 EUR v nákladech na prostoje za hodinu a nabídne moderní obchodní modely, jako je zaručená dostupnost celé instalace nebo měsíční diagnostická zpráva o stavu kabelu."

IoTKey®: Dálkové monitorování pomocí Plug and Play

Velké průmyslové závody, například v petrochemickém nebo chemickém průmyslu, jsou stále více vybaveny senzory, které měří teplotu, tlak a další proměnné, aby detekovaly potenciální poruchy nebo optimalizovaly kvalitu produktu. Jak se však data dostanou do řídicího centra na velké vzdálenosti? S novým bezdrátovým měřicím a dálkovým monitorovacím systémem IoTKey® nabízí LAPP praktické řešení Plug and Play pro bezdrátovou diagnostiku na dálku. Systém shromažďuje naměřené hodnoty až ze tří senzorů a spolehlivě a bez rušení je přenáší v náročných průmyslových prostředích. Přenosové vzdálenosti mohou být uvnitř budov nebo venku pomocí protokolu LoRaWAN® (Long Range Wide Area Network) přes stovky metrů. Bateriový vysílač IoTKey® lze instalovat podle potřeby do stávajících zařízení. Elektronika optimalizovaná pro úspory energie zaručuje bezporuchový provoz po celá léta. Uvedení do provozu trvá jen několik minut. „Systém IoTKey® je ideální pro aplikace v oblasti výroby energie, petrochemie, těžby, zásobování vodou a odpadních vod, skladů a skladovacích prostor a laboratoří. Je také vhodný pro použití v prostorech s potenciálně výbušnou atmosférou,“ slibuje Ralf Moebus, vedoucí produktového managementu pro průmyslovou komunikaci. Díky jednoduché výměně dat lze implementovat koncepty, jako je prediktivní údržba, rychlá diagnostika problémů a inteligentní sledování stavu.

„V současné době se zaměřujeme na průmyslová odvětví, ve kterých je LAPP silný. A nemyslíme jen na kabely, ale na kompletní systémy a celé procesy u našich zákazníků. “ Mnoho zákazníků dosud neuvažovalo o tématu IIoT a je vděčno, že LAPP o této problematice zvyšuje povědomí, zapojuje se do diskusí a již nabízí řešení," říká Krichel.