Moderní řízení projektů - Rozhovor s Pepou Kadlčíkem

Josef Kadlčík pracuje ve společnosti LAPP 20 let. Je členem vedení a působí na pozici obchodního ředitele projektů. Vede tým zkušených projektových manažerů a mimo to je také interním školitelem a trenérem ženského volejbalového týmu LAPP. Mimo svůj pracovní život se aktivně věnuje jachtingu. S Josefem Kadlčíkem jsme si povídali o tom, jaká jsou specifika projektového businessu, o současné situaci na trhu a o tom, jaký vliv má na projektový business současné zdražování nebo nedostatek surovin na trhu.

JOKA 1

Moderní řízení projektů. Co si můžeme pod tímto pojmem představit? Jaké hlavní výhody to přináší našim zákazníkům?

Ze slova moderní bych vypíchl písmeno E. Právě Efektivita a Elektronická doba přináší zcela nový rozsah spolupráce mezi partnery při realizaci a řízení projektu. Podstatné a velmi důležité je však to slovo řízení. Činnosti jednotlivých stran jsou díky digitalizaci více dynamické a přesahují zaběhnuté formáty z historie. Dnešní doba vyžaduje maximální soustředění na činnosti právě v dané profesi a je nadmíru jasné, že ten, kdo programuje linku na výrobu lepenky, nepotřebuje řešit dodávku kabelů. Tato dodávka musí být vyřešena jiným odborníkem v tomto oboru a tím je bezesporu projektový manažer společnosti LAPP. Odsouhlasení nabídky
a dokumentace on-line, video schůzka, náhled do logistiky, to vše posouvá opět hranice možností
a směřuje k operativnějšímu uspokojení potřeb investora. A jelikož je ochrana investic jednou z našich hlavních hodnot pro zákazníka, snažíme se i my investovat právě tímto směrem. A jsou to investice především do lidí. Jako jeden z příkladů můžu uvést trénink projektových manažerů, jak správně vést jednání během on-line schůzky. Až po důkladném rozboru a zpětné vazbě se ukáže, jak taková schůzka může být ještě efektivnější, když se správně vede, je správně připravena a hlavně natrénována. A právě efektivnost je to, co moderní zákazník vyžaduje.  Je však jasné, že osobní kontakt nelze nahradit. Budoucnost ukazuje na nutnou kombinaci těchto dvou prostředí. Navíc je patrné, že k modernímu projektovému řízení bude jednoznačně patřit
i gramotnost v oblasti obsluhy techniky a aplikací spojená s důkladnou přípravou mající pevné základy na výměně zkušeností z předchozích projektů. Záznamy z těchto uskutečněných projektů do karty projektu nám pak umožňují neustálé zlepšování v dané době – tedy být moderní, a především i díky turbulentní době zachovat pro všechny klid v duši. Slovo moderní také znamená, že výrobky, které na trh uvádíme, stále ladíme, aby co nejméně zatěžovaly životní prostředí a aby i naše děti a další generace mohly na polích u cest hladit ty zlaté klasy obilí. Onehdy jsem to zase udělal a je to pořád úžasný pocit.

Projektové řízení určitě vyžaduje poměrně vysokou součinnost i dalších oddělení. Můžete nám popsat, jak tato spolupráce probíhá?

Úspěšný projekt musí hladce „prosvištět“ celou firmou a splnit následující podmínku pro daného partnera. Potřeba kupujícího je dostat správné zboží ve správný čas na správné místo. Jak se říká, stačí tři obyčejné věci. Pokud se tak stane, očekává se, že v případě partnerství za tyto tři skutečnosti dostaneme i zaplaceno v opačném směru ve správný čas na správný účet. Aby k tomuto mohlo dojít, je součinnost jednotlivých oddělení nezbytná. Po přijetí objednávky otevírá daný projektový manažer kartu projektu, kde jsou z dlouholetých zkušeností zaznamenány nezbytné body a postupy, jež je potřeba splnit. Je potřeba připravit následující: zadat objednávku a ověřit dostupnosti. V rámci zajištění cash flow zajistit kredit u pojišťovny, následně spustit proces objednání a zajištění logistiky a s tím spojených požadavků na dokumentaci, jak průvodní, tak technickou.  To je jen drobný výčet rozsahu činností. Naše karta projektu obsahuje celkem 95 kroků, které se musí projít.

PEPA foto 2

Zatímco předchozí roky jasně kopírovaly obchodní trend, letos je situace na kabelovém poli zcela odlišná. Poptávka převyšuje nabídku, tedy spíše výrobní možnosti. Dá se říct, že „nic není a není z čeho vyrábět“. Nejsou kovy, jako je měď, zinek, hliník, není granulát na výrobu plastů. Vše zdražuje. Jak moc tahle skutečnost ovlivňuje realizaci projektů?

V posledním roce se sešlo pohromadě několik skutečností, které tuto situaci ovlivnily. Na moři bychom tomu mohli říct super bouře. Výpadky závodů na výrobu plastů v důsledku živelních katastrof kombinované se spotřebou plastů na výrobu ochranných pomůcek proti Covidu, obrovský hlad po mědi z důvodů očekávaného růstu elektromobility, neznalost vývoje trhu v době pandemie a po ní, to je jen pár příkladů, které způsobily bouři i na trhu v oblasti kabelů a kabelového příslušenství. Většinou jsme byli zvyklí na opak – prodejce přesvědčoval kupujícího ať koupí. Dnes přesvědčujeme dodavatele, ať nám dodá. Role nákupu v procesu projektu tedy významně roste. Ono se nejedná o postih v celé oblasti portfolia, ale citlivou stránkou v projektech je právě to, že když vám chybí jeden komponent, tak projektová dodávka není kompletní. U výstavby nových lokálních závodů se to dá řešit přeskupením montážníků a opožděnou dodávkou. U zahraničních projektů, kde probíhá export např. lodí a zboží jde do kontejneru, představuje opoždění i jednoho materiálu razantní zvýšení nákladů a komplikace na straně montáže. Montážníci jsou již vysláni na stavbu, absolvovali karanténu, vyřídili dokumenty a pokud chybí jeden kabel, je to komplikace. Zvláště v případě výstavby celků, jež jsou ve státních nebo veřejných zájmech kritické infrastruktury, jako např. plynovody, rafinerie nebo elektrárny, nepřevezme často investor dodávku, pokud není úplně kompletní. Takže plnění je buď 100% nebo 0%, nic mezi tím, toho jsme si vědomi, a to je výzva.  Naštěstí výzvy milujeme a naše velmi široké výrobní portfolio s více než 40 000 výrobky ve standardním provedení umožňuje alternovat, ale i to je proces na dny až týdny, něž dosáhneme schválení. Tedy závěr – ano aktuální situace na trhu nás silně ovlivňuje, bojujeme s ní a zatím vítězíme. Vítězíme především díky naší vášni pro kabelovou techniku
a týmu skvělých odborníků na různých odděleních.

Váš tým se může pochlubit celou řadou úspěchů v projektovém řízení. Na jakých významných projektech Váš tým pracoval? Co byste rád zmínil?

V podstatě každý projekt je významný. Radost a uspokojení přináší především skutečnost, že je úspěšný náš partner. Když vše funguje a zákazník se nám pak chlubí, jak z dané linky vyjíždí třeba kolejnice nebo komponenty použité v lanovkách. Projekty jsou větší a menší, my to měříme především objemem dodávky, myslím tím finančním.  A jelikož bych nerad někoho vynechal jmenovitě, tak řeknu, že naše výrobky pohání papírenské stroje i linky vyrábějící automobily. Naše výrobky pomáhají vyrábět potraviny, nábytek, železo a mnoho dalších. Radost mám především, když naše výrobky fungují tam, kde se koná zábava, jako třeba divadla nebo hudební scény. Nebo vyrábí hračky, to je pak ten správný pocit, že přináší lidem radost. V aktuální rozpracovanosti evidujeme cca 300 projektů napříč celým světem. Jinými slovy, snažíme se být tam, kde jste Vy – naši vážení zákazníci.

IMG 1224