ETHERLINE® HEAT 6722

Nové datové kabely ETHERLINE® HEAT 6722 byly vyvinuty skupinou Lapp speciálně pro kabeláž motorových vozidel určitých kategorií pro přepravu cestujících.

Jedná se o kabely pro sítě Ethernet až do Cat.7, tedy sítě s přenosovou rychlostí do 10 Gbit/s. Nutnost certifikace vyplývá z předpisu EHK OSN č. 118, revize 1 (UNECE-R 118.01), který vstoupil v platnost 26. 7. 2012 a jehož hlavním cílem byla snaha o zvýšení požární ochrany v motorových vozidlech určitých kategorií. Uvedený předpis upravuje požadavky na použité elektrické kabely zaměřené na chování kabeláže v případě požáru. Předpis uvádí, že elektrické kabely použité v motorových vozidlech určitých kategorií pro přepravu cestujících podléhají certifikaci z hlediska odolnosti proti šíření plamene podle ISO 6722:2006, odst. 12. Po 9. prosinci 2015 je možné očekávat odmítnutí první registrace vozidla, které nebude v souladu s předpisem EHK OSN č. 118, revize 1.

Z výše uvedených důvodu vyvinula skupina Lapp kabel ETHERLINE® HEAT 6722, díky kterému jsme v současné době první a jediný dodavatel kabelů na českém a slovenském trhu splňující požadavky dle EHK OSN č. 118.01. Kabely HEAT 6722 jsou opatřeny bezhalogenovým pláštěm z polyuretanu, odolávají teplotám od -40 °C do 105 °C a jsou určeny pro pevné i pohyblivé uložení. Jako další výhody vyplývající z použitého materiálu pro opláštění můžeme uvést dobrou chemickou a mechanickou odolnost, redukci šíření plamene nebo nízkou hustotu a toxicitu kouře při hoření.

Kabely jsou vhodné například pro kamerové systémy ve vozidle, zařízení pro odbavení cestujících (systémy označování lístků), informační systémy pro cestující (informační obrazovky, tabule směru jízdy, časy příjezdu atd.) a pro mnohé další aplikace vyžadující datovou komunikaci.