SKINTOP® HYGIENIC součástí vítězného výrobku ceny iF DESIGN AWARD 2018

SKINTOP® HYGIENIC s ultrazvukovým snímačem PMS

SKINTOP® HYGIENIC s ultrazvukovým snímačem PMS

Důraz na hygienický design v potravinářském a nápojovém průmyslu stále roste. Dobrým příkladem tohoto trendu je nový PMS ultrasonic sensor od firmy microsonic, který dokáže detekovat objekty bezkontaktně. Nerezový ultrazvukový senzor využívá výhod kabelové vývodky SKINTOP® HYGIENIC. Jaké to jsou?

Společnost microsonic GmbH z Dortmundu je jedním z lídrů na trhu ultrazvukových senzorů, které nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Standardní ultrazvukové senzory se využívají například pro měření hladiny v zásobnících nebo průměru papírových rolí používaných v tiskárenském průmyslu. V potravinářském průmyslu jsou však kladeny větší nároky na hygienický design. Proto přišla společnost microsonic na trh s novým ultrazvukovým snímačem PMS, který je v souladu se směrnicemi EHEDG a je vyroben z materiálů schválených FDA.

Vzhledem ke speciálním požadavkům na hygienický design hledali ve společnosti microsonic vhodnou kabelovou vývodku, která by tyto požadavky splňovala. Z testovaných vývodek od různých výrobců vyhověla jediná, ta od LAPPu! Rozhodly následující vlastnosti nerezové kabelové vývodky SKINTOP® HYGIENIC.

  • kompaktní tvar bez ostrých hran a mezer, který nedovoluje usazování nečistot a bakterií,
  • vysoká chemická odolnost použité nerezové oceli V4A, který odolává účinkům kyselin, zásad i agresivním čisticím prostředkům,
  • vysoké krytí nutné při čištění horkou vysokotlakou párou (IP 69) a při ponoření do vody (IP 68 při 10 barech),
  • spolehlivé upevnění kabelu díky lamelovému koši.

Poslední z výše uvedených vlastností byla při výběru kabelové vývodky pro ultrazvukové senzory klíčovým faktorem. Při instalaci senzoru nebo při čištění linky totiž nesmí docházet k protáčení kabelu, resp. snímačové jednotky senzoru ve vývodce. Konstrukce lamelového koše s těsnícím kroužkem uvnitř vývodky SKINTOP® HYGIENIC fungují jako perfektní ochrana proti přetáčení kabelu.

PMS ultrazvukový senzor má nejen špičkové technické vlastnosti ale i výjimečný hygienický design, za který byl oceněn iF DESIGN AWARD 2018.