Skupina LAPP překonala hranici obratu 1 miliardy eur

 2835523

Větší obrat, větší zisk, více zaměstnanců

Skupině LAPP se poprvé podařilo dosáhnout ročního obratu přesahujícího jednu miliardu eur. Konkrétně se obrat této světové jedničky v oblasti kompletního kabelového řešení zvýšil v hospodářském roce 2016/2017 (od 1. října do 30. září) o 13,9 % na 1 026,8 milionu eur. Počet zaměstnanců stoupl o 9,6 % na 3 770. Zisk před zdaněním byl lepší o 29 % – dosáhl 55,5 milionu eur. „Tato čísla ukazují, že nám naši zákazníci stále věří a že jsme se svou strategií na správné cestě. Z toho máme samozřejmě ohromnou radost,“ říká Andreas Lapp, předseda představenstva společnosti Lapp Holding AG. A pokračuje: „Naše řešení, zejména naše datové kabely UNITRONIC®ETHERLINE®, kompletní systémová řešení ÖLFLEX® CONNECT a modulární konektory EPIC®, přicházejí přesně ve správný čas. Zároveň jsme také zlepšili interní procesy, abychom mohli zákazníkům po celém světě nabízet ta nejlepší kabelová řešení,“ dodává Andreas Lapp.

Růst české pobočky díky pozitivnímu vývoji na klíčových trzích a rozšíření výrobních kapacit

Růst hospodářských výsledků společnosti LAPP KABEL s.r.o. v minulém fiskálním roce o 32 % na 905 milionů korun je pozitivně ovlivněn celkovou ekonomickou situací v Evropě, výrazným růstem ceny mědi a zahájením výroby kabelové konfekce v novém závodě v Otrokovicích. Celkový růst tržeb ve výši 151 milionů korun je způsoben třemi hlavními faktory. Největší váhu má růst tržeb v oblasti distribuce kabelů a kabelové konfekce v celkové výši 126 milionů korun. Z toho růst ceny mědi na světových trzích má za následek nárůst v hodnotě 40 milionů korun. Výroba vlastních produktů se podílela na meziročním navýšení tržeb částkou 23 milionů korun.

Počet zaměstnanců dosáhl v minulém fiskálním roce 265, což znamená růst o 17 %, čehož bylo dosaženo především díky nově vytvořeným pozicím ve výrobě.

Obrat přes e-shop se navýšil až o třetinu, což reflektuje současný trend v oblasti on-line objednávek a dostupnosti informací.

Klíčovými aktivitami, které by měly zajistit růst i do budoucna, jsou především podpora kabelové konfekce a uvedení na trh nové řady produktů pro kolejová vozidla. Dalšími rozvojovými obory jsou také potravinářské technologie, robotika či osvětlovací technika.

V následujícím hospodářském roce očekává společnost růst tržeb ve výši 10 %, a to díky přetrvávající silné poptávce v segmentu výroby strojů a zejména z důvodu významného zvýšení prodeje vlastních výrobků kabelové konfekce.

Výročí 25 let působení na českém a slovenském trhu by na konci letošního fiskálního roku, tj. v říjnu 2018, mohlo být spojeno s celkovým přesáhnutím obratu ve výši 1 miliardy korun.

 

Dobrá obchodní situace

Za výrazný nárůst obratu o 13,9 % na 1 026,8 milionu eur vděčí skupina LAPP také příznivému vývoji ceny mědi. Protože se skutečná cena kabelu vypočítává vždy na základě aktuálního denního kurzu ceny mědi, zvýšily se z důvodu vyšších cen mědi také obraty. Měď se na nárůstu obratu podílela asi 5 %. Vývoj měny ve výši −0,3 % ovlivnil obrat pouze minimálně. Bez uvážení výše uvedených vlivů vzrostl obrat přibližně o 9 %, což je oproti ostatním firmám na trhu výrazný nárůst. „Tento nárůst je především výsledkem našich úspěšných strategických iniciativ: Uvedli jsme na trh nové produkty a služby a optimalizovali prodejní procesy. Kromě toho se dále stabilizují strategické obory, jako je výroba strojů a zařízení,“ uvádí finanční ředitel Dr. Ralf Zander.

 

Pozitivní vývoj ve všech regionech

Nadprůměrný růst zaznamenal evropský region (EMEA). Zde se obrat zvýšil o 15,8 % na 718,9 milionu eur. Region Evropa je díky 70% podílu na obratu nejvýznamnějším odbytovým trhem skupiny LAPP. Pouze v Německu činil obrat 313,4 milionu eur (+16,8 %). V regionu Asie (včetně Austrálie a Nového Zélandu) se obrat zvýšil o 12,9 % na 194,1 milionu eur. Region Amerika dosáhl v USA, Kanadě, Střední a Jižní Americe celkového obratu ve výši 113,8 milionu eur, což odpovídá nárůstu o 4,5 %. Navzdory veskrze pozitivnímu vývoji nebyl Andreas Lapp stoprocentně spokojený: „V Asii nebyl růst tak výrazný, jak bychom si přáli. Už dnes tam žije polovina lidstva a do poloviny století bude obyvatelstvo Evropy a USA představovat méně než 10 % světové populace. Proto musíme v Asii posílit a nemůžeme se spokojit s tím, že jsme v tomto velice dynamickém regionu dosáhli menšího růstu než na nasycených evropských trzích. V Asii máme tedy ještě velký potenciál růstu.“

 

Solidní finanční situace

Pokud jde o zisk před odečtením úroků, daní a odpisů (EBITDA), podařilo se dosáhnout výsledku 81 milionu eur (v předešlém roce to bylo 66,8 milionu eur). Nárůst o 21,2 % znamená ještě větší zlepšení než v případě obratu. Zisk před zdaněním (EBT) byl v porovnání s předchozím rokem lepší o 29,4 % a dosáhl 55,5 milionu eur. Podíl vlastního kapitálu sice vlivem vyšší bilanční sumy mírně klesl na 53,9 % (v předešlém roce činil 55,4 %), ale i přesto je stále na vysoké úrovni.

 

Investice do budoucnosti

V hospodářském roce 2016/2017 činily investice 24,1 milionu eur, což je zhruba o 4 miliony eur více než v roce předchozím. Pozornost soustředila skupina LAPP na implementaci nového softwaru SAP ECC 6.0 a také na investice do nové evropské centrály ve Stuttgartu. Kromě toho ve výrobních a prodejních společnostech investovala do nákupu nových strojů a zařízení a také do logistiky. 

Jedním z nejdůležitějších témat budoucnosti je u skupiny LAPP také digitální transformace. Skupina LAPP vytvořila vlastní tým, který se stará o všechny aspekty digitalizace ve společnosti. Ve všech podnikových oblastech navíc nyní běží projekty, jejichž cílem je například s pomocí digitálních technologií objevit nové příležitosti na trhu, automatizovat procesy a optimalizovat IT prostředí.

 

Inovace v oblasti automatizace

Trend síťového propojení v průmyslu představuje velkou šanci i pro skupinu LAPP. „Kabelová řešení pro průmyslovou datovou komunikaci jsou páteří Průmyslu 4.0 či průmyslového internetu věcí – Industrial Internet of Things (IIOT). Byla a jsou středobodem inovací ve skupině LAPP,“ vysvětluje předseda představenstva pro techniku a inovace Georg Stawowy.

Příkladem mohou být kabely ETHERLINE® TORSION Cat. 7: první torzní kabely pro PROFINET® kategorie 7. Tyto vysokorychlostní kabely pro průmyslový Ethernet mohou přenášet data rychlostí až 10 Gbit/s ve frekvenčním pásmu až 600 MHz. To je zajímavé u strojů a robotů, kde je zapotřebí přenášet velká množství dat, například ze senzorů nebo kamer s vysokým rozlišením – a právě to je důležitý požadavek Průmyslu 4.0.

Se systémem ETHERLINE® ACCESS nabízí skupina LAPP od roku 2017 poprvé také aktivní síťové komponenty pro průmyslové ethernetové systémy. Skupina se k tomuto kroku odhodlala proto, že maximální přenosovou kvalitu a odolnost proti výpadkům lze zaručit pouze kombinací specifického switche a průmyslových kabelů. Proto uživatelé upřednostňují pro průmyslové využití kompletní systémy od jednoho výrobce.

V oblasti kabelového řešení pro průmyslovou datovou komunikaci značek ETHERLINE®, UNITRONIC®, HITRONIC® a EPIC® DATA zaznamenala skupina LAPP mimořádně výrazný nárůst (+27 %). „Tento úspěch ukazuje, že naši zákazníci oceňují naše úsilí. Skupina LAPP bude pokračovat i v budoucnu v posilování pozice preferovaného partnera v průmyslové datové komunikaci,“ zdůrazňuje Georg Stawowy. Rozhodně nadprůměrný růst (+17 %) přinesly také kompletní kabelové systémy nabízené pod názvem ÖLFLEX® CONNECT. Soudě podle úspěšných jednání a testovacích procesů u evropských výrobců byla rovněž úspěšná iniciativa spočívající v nabídce speciálních kabelových řešení pro kolejová vozidla.

Další významnou inovací je modulární systém pravoúhlých konektorů EPIC® MH. Díky tomuto systému si uživatel může nakonfigurovat vlastní konektory a do jednoho konektoru tak spojit různé funkce. To je možné zásluhou rámu konektoru, který lze osadit jak moduly made by LAPP, tak i moduly dle tržního standardu.

 

Zajímavé příklady použití

V horách Namibie je umístěný teleskop HESS, jehož úkolem je hledat ve vesmíru dohasínající hvězdy. Tyto hvězdy vydávají gama záření, které lze rozpoznat pouze na několik miliardtin sekundy za pomoci modrého světla. Na zlepšení tohoto zařízení, sestávajícího z pěti jednotlivých teleskopů o průměru 13 až 28 metrů, dodala skupina LAPP speciální dvanáctižilové kabely HITRONIC® se skleněnými vlákny. Ty se mohou neustále pohybovat spolu s teleskopy, nepřetržitě zaměřovanými na stále nová místa na obloze. Tím je zaručen rychlý a spolehlivý přenos dat z kamer do počítačů v řídicím centru.

Skupina Bystronic glass na severu Schwarzwaldu vyrábí stroje a zařízení na výrobu izolačních skel. Ta jsou součástí takových budov, jako je například Oscar Niemeyer Tower v Riu, Mercedes-Benz Arena v Berlíně, Shanghai Tower nebo nejvyšší mrakodrap světa – Burdž Chalífa v Dubaji. Kompletně osazené energetické řetězy ÖLFLEX® CONNECT od skupiny LAPP výrazně urychlily výrobní proces. Zaměstnanci firmy Bystronic glass se díky nim mohou plně soustředit na svou hlavní činnost, aniž by místo toho museli trávit čas osazováním energetických řetězů.

Koncem prosince bylo ve švábském Gaildorfu uvedeno do provozu přelomové zařízení na výrobu energie: větrné turbíny v kombinaci s přečerpávací technikou. Touto takzvanou „vodní baterií“ nastavuje stavební koncern Max Bögl Wind nové standardy pro přechod na obnovitelné zdroje energie. Kabeláž celého zařízení – od věže až po zemní kabely – dodala skupina LAPP. Nejvyšší ze čtyř větrných turbín je se svými 246,5 metry zároveň také nejvyšší na světě.

 

Více zaměstnanců po celém světě

Skupina LAPP posílila také po personální stránce a přijala nové zaměstnance. Počet zaměstnanců narostl celosvětově z původních 3 440 na asi 3 770. To představuje oproti předchozímu roku nárůst o 9,6 %. „Tato velká skupina nových zaměstnanců musí být začleněna a spolu se všemi ostatními zaměstnanci se musí neustále dále vzdělávat, protože náš požadavek zní ‚Best People in Business‘,“ vysvětluje Dr. Hilmar Döring, předseda představenstva pro personální záležitosti a organizační rozvoj. V personální oblasti se tudíž v uplynulém hospodářském roce hlavní pozornost upírala na další profesionalizaci v rozvoji zaměstnanců. K tomuto účelu skupina například vytvořila globální kompetenční model, který se používá mimo jiné v rámci plánování nástupnictví, dalšího vzdělávání a rozvoje talentovaných jedinců.

 

Slibný výhled v aktuálním hospodářském roce

I v hospodářském roce 2017/2018 počítá skupina LAPP s dalším růstem ve všech regionech. Významné impulzy si slibuje mimo jiné od stále rostoucí poptávky po průmyslových systémech pro přenos dat. Proto také došlo na přelomu roku k převzetí společností SKS Automaatio a SKS Connecto ve Finsku a Polsku. Prostřednictvím společností SKS Automaatio a SKS Connecto, které zaujímají přední postavení v oblastech automatizace a konfekcionování kabelů, posiluje skupina LAPP svou pozici v těchto oblastech, které hrají ústřední roli v její strategii pro rok 2020. Navíc byla počátkem února jako společný podnik s dlouholetým novozélandským partnerem ECS založena nová společnost Lapp Australia. Úkolem této nové společnosti má být další rozvoj australského trhu.

Podle předsedy představenstva Andrease Lappa je společnost na dobré cestě: „Naši zákazníci oceňují naše řešení na míru a naši vysoce motivovaní zaměstnanci budou i v tomto hospodářském roce přicházet s novými impulzy. Na budoucnost jsme dobře připraveni.“

 

O skupině LAPP

Společnost LAPP KABEL s.r.o. se sídlem v Otrokovicích je součástí celosvětově působící skupiny LAPP s centrálou v německém Stuttgartu. Majitelem skupiny, ve které pracuje přibližně 3 770 zaměstnanců, je rodina Lapp. Skupinu tvoří 17 výrobních a 40 distribučních společností. Mimo to spolupracuje přibližně se 100 zahraničními zastoupeními. Konsolidovaný obrat ve fiskálním roce 2016/2017 dosáhl 1,027 milionu eur.

Portfolio skupiny zahrnuje standardní a vysoce flexibilní kabely, průmyslové konektory, automatizační technologie a řešení pro robotiku, stejně jako ochranu kabelů v podobě hadic a řetězů nebo kabelová značení  a nářadí.

Hlavním trhy jsou výroba průmyslových strojů a zařízení a dalšími klíčovými trhy jsou potravinářský průmysl, energetika, automobilový průmysl i obor kolejových vozidel .

Kromě toho nabízí i tzv. kabelovou konfekci pro přímou aplikaci do strojů a zařízení. Výroba kabelové konfekce probíhá v České republice - ve výrobním závodě ÖLFLEX® CONNECT HUB v Otrokovicích a LAPP SYSTEMS v Holešově.