CPR Prohlášení o vlastnostech

Zde získáte přístup ke stažení informací skupiny Lapp k nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, stručně Nařízení o stavebních výrobcích (CPR - Construction Products Regulation) v oblasti působnosti EN 50575: 2014 + A1: 2016:

Silové, ovládací a komunikační kabely - kabely pro všeobecné použití ve stavebních objektech ve vztahu k požadavkům na reakci na oheň.

Dokumenty ke stažení obsahují prohlášení o vlastnostech (DoP), v současné době v němčině a angličtině.

Existují dva způsoby, jak najít příslušný dokument ke stažení:

  1. Pomocí názvu produktu v tabulce níže
  2. Prostřednictvím seznamu produktů Lapp s číslem výrobku / objednacím číslem materiálu (CPR položky)s přiřazením čísla dokumentu DoP a identifikačního kódu typu produktu 

Nápovědu najdete v textovém průvodci, který se nachází v CPR balíčku ke stažení.

Zákonná povinnost zajistit soulad/kontinuitu označení CE na výrobku není v dodavatelském a distribučním řetězci ničím novým, je však obzvláště důležitá ve vztahu k CPR. Výrobci a distributoři musí v této věci uzavřít dohody. Lapp nabízí v CPR balíčku řešení v podobě dodavatelské smlouvy

Více informací k této problematice najdete na stránce FAQ.

V případě Vašeho zájmu o dokumenty související s problematikou CPR k produktům v tabulkách níže, kontaktujte prosím produktového manažera Hynka Dokoupila na email: hynek.dokoupil(at)lappgroup.com

Povinnosti distributorů – (EU) č. 305/2011, čl. 14, odst. 1:

„Při dodávání stavebního výrobku na trh distributoři jednají s řádnou péčí ve vztahu k požadavkům tohoto nařízení.“ V sortimentu Lapp jsou v souladu s tímto nařízením tyto produkty:  

 

   Název produktu
1  (N)HXMH
2  J-2Y(ST)Y...ST III BD
3  JE-LiYCY...BD
4  JE-LiYCY...BD EB
5  JE-Y(ST)Y...BD
6  JE-Y(ST)Y...BD EB
7  J-Y(ST)Y
8  J-Y(ST)Y Brandmeldekabel
9 N2XCH
10  N2XH
11 NAYY
12 NYCWY
13 NYCY
14 NYM
15 NYY
16 RD-Y(ST)Y
17 J-H(ST)H
18 05Z1-K
19 07Z1-K