Konfigurátor proudové zátěže kabelů

V souladu s hodnotami skupiny Lapp a naší firemní filozofií inovujeme nejen naši paletu výrobků, ale i paletu našich podpůrných prostředků pro usnadnění práce našich zákazníků, a to o další e-nástroj - Konfigurátor proudové zátěže kabelů. V tomto případě dokonce jako první ve skupině Lapp.

Kdo někdy projektoval elektroinstalační rozvody nebo navrhoval elektrotechnická zařízení, ví, s kolika předpisy a normami se musí "vypořádat" a kolik mu to dá práce. Jedním ze základních požadavků každého elektrického zařízení je, aby bylo bezpečné. V této oblasti je prvořadým požadavkem správné dimenzování kabelů a vodičů v závislosti na proudovém zatížení.

Konfigurátor proudové zátěže kabelů je vytvořen jako webová aplikace určená k usnadnění tvorby předběžného návrhu elektrických vedení a dimenzování kabelů a vodičů při projektování elektrických instalací nízkého napětí s použitím datového obsahu ČSN 33 2000-5-52 ed.2 (HD 60364-5-52:2011).

Konfigurátor využívá vybrané hodnoty z uvedené normy, které slouží ke snadnému určení základní proudové zátěže podle:

  • referenčního způsobu uložení (C, E, F, G),
  • počtu zatížených vodičů (2 nebo 3),
  • vybraného typu izolace (PVC, XLPE),
  • jmenovitého průřezu vodiče (1,5 – 630 mm2).
Konfigurator

Doplňující informace k referenčním způsobům uložení

Referenční způsob C (jednožilové nebo vícežilové kabely na dřevěné stěně)
Kabel je namontován na dřevěné stěně tak, aby mezera mezi kabelem a povrchem stěny byla menší než 0,3 násobek průměru kabelu. Jestliže je kabel upevněn na zděné stěně nebo je v takové stěně zabudován, může být dovolený proud vyšší.

Referenční způsoby E, F a G (jednožilový nebo vícežilový kabel ve volném vzduchu)
Kabel je uchycen tak, že to nebrání celkovému odvodu tepla. Zahřívání slunečním zářením a ostatními
tepelnými zdroji se nebere v úvahu. Je přitom třeba věnovat péči tomu, aby nic nebránilo přirozenému proudění vzduchu. V praxi to znamená, že vzdálenost kabelu od přilehlého povrchu, která je rovná 0,3násobku vnějšího průměru vícežilového kabelu nebo průměru jednožilového kabelu stačí k tomu, aby bylo možno používat dovolené proudy odpovídající podmínkám uložení ve volném vzduchu.

Doplňující informace ke způsobu uložení a typu izolace jsou k dispozici v konfigurátoru při volbě nebo při umístění kurzoru na vybranou možnost.

Počet zatížených vodičů

V obvodu je třeba uvažovat počet těch vodičů, které vedou zatěžovací proud. Další informace viz ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. 523.6.

Typ izolace (nejvyšší provozní teploty pro různé druhy izolací)

Polyvinylchlorid (PVC):                     70 °C u vodiče
Zesítěný polyetylén (XLPE):              90 °C u vodiče

ERROR: Content Element with uid "1068698" and type "setumodcontentextlinkalert_contentextlinkalert" has no rendering definition!