Kvalita

Kvalita je naprosto nezbytným předpokladem úspěchu. Pouze vysoce kvalitní výrobky, poradenství a služby mohou zákazníka dlouhodobě uspokojit. Využíváním našich výrobků pro Vaše aplikace jste odkázáni na naši kvalitu. A za tu ručíme!

service qualitaetssicherung MG 0895

Certifikace zajišťují standardy

Certifikace pomáhají zajistit, aby byly dodržovány stanovené standardy pro výrobky a služby. Abyste v tomto smyslu našli u nás jistotu a bezpečí, zajistili jsme, že jsme certifikováni ve všech dotčených důležitých oblastech.


Řízení kvality a ISO 9001

Systém řízení kvality je přednostně orientován na zákazníka, optimalizaci interních postupů a obchodních procesů a jejich další rozvoj. Přitom se zohledňuje celá řada materiálních a časových aspektů stejně jako kvalita výrobků a služeb. K tomu patří například komunikační struktury, strategie řešení, dosažení a zvyšování spokojenosti zákazníků, ale i motivace zaměstnanců. Důležitým bodem je rovněž standardizace obchodních a interních procesů stejně jako norem pro výrobky a služby. Jako prodejní a distribuční společnost skupiny Lapp je i společnost LAPP Czech Republic s.r.o. od roku 2002 certifikována podle ISO 9001.


Certifikace KTA 1401

Touto normou se organizace řídí při zajišťování kvality výrobků v oblasti jaderné energie.


Certifikace ATEX

"Atmosphère explosible", zkráceně ATEX, je označením dvou směrnicí EU: Směrnice 94/9/EC - Ochranné elektrické systémy a zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX 100) a Směrnice 99/92/EC o minimálních požadavcích z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří jsou ohrožování prostředím s nebezpečím výbuchu (ATEX 137). První norma ATEX se týká bezpečného provozu zařízení (ATEX 100 – směrnice 94/9/EC), druhá bezpečnosti pracovníků (ATEX 137 – směrnice 1999/92/EC).

Směrnice obsahuje některé klíčové požadavky založené na systému řízení kvality ISO 9001, stejně jako zvláštní bezpečnostní požadavky, které musí dodržovat výrobce. Soulad s touto směrnicí je zajišťován podrobnými postupy posuzování shody. Od června 2003 lze používat pouze takové přístroje, komponenty a ochranné systémy, které jsou v souladu se směrnicí ATEX 94/9/EC. V Německu byla směrnice dokonce přenesena i do národní legislativy, a to formou zákona o kontrole výbušnosti (Explosionsschutzverordnung). Podobně je tomu i v České republice (Nařízení vlády 23/2003 Sb. - ATEX 100, Nařízení vlády 406/2004 Sb. - ATEX 137).

Naše výrobky jsou certifikovány podle ATEX!


Kontrola příjmu zboží jako další bezpečnostní prvek

Za důležité však nepovažujeme pouze oficiální normy a certifikace.  Mimo to pracujeme trvale na zajištění a udržování naší kvality tak, abyste byli i nadále našimi spokojenými partnery.

Jako světový lídr v oblasti systémových řešení v oblasti kabelů, vodičů a příslušenství klademe mimořádný důraz na spokojenost zákazníka. Abychom ji zajistili, podléhají naše vstupní produkty při příjmu zboží přísné a důkladné kontrole. Kontrolu provádíme s využitím špičkových přístrojů a manuálních testovacích postupů. Zboží, které naše vysoké požadavky nesplňuje, je až do dokončení kontroly zablokováno.


Jsme členy odborných asociací

Abychom mohli dlouhodobě garantovat nejvyšší kvalitu, podílejí se zaměstnanci skupiny Lapp aktivně na činnosti odborných asociací pro řízení kvality.


Zkušební certifikáty k vaší objednávce

Budete-li mít specifické požadavky na kvalitu a bezpečnost, za malý poplatek zkontrolujeme ještě jednou Vámi objednané zboží podle Vašich konkrétních přání. Samozřejmě obdržíte zkušební certifikát.


Uzavřete s námi dohodu o zajišťování kvality

Tyto smlouvy, které uzavíráme s mnoha zákazníky, se osvědčily. Taková dohoda přesně specifikuje, která kvalitativní opatření musí být prováděna pro Vás. Dohoda je platná po celou dobu životnosti výrobku, od zhotovení až po použití. Dohodu o zajišťování kvality rádi uzavřeme i s Vámi.