Energetická politika

Dokument Energetick%C3%A1 politika 2020 na web small

Společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. a LAPP Slovakia s.r.o. jsou součástí celosvětově působící skupiny LAPP, se sídlem v Německu, která patří mezi přední výrobce a dodavatele kabelů, vodičů, kabelového příslušenství a kabelové konfekce.

V České republice a na Slovensku se společnosti LAPP zabývají výrobou kabelové konfekce, prodejem, skladováním a distribucí elektrických kabelů, vodičů a příslušenství včetně služeb zákazníkům spojených s prodejem a užitím výrobků.

Energetická politika je pro společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. a LAPP Slovakia s.r.o. strategickým dokumentem, který je pravidelně přezkoumáván vrcholovým managementem a naplňuje čtyři základní vize a hodnoty skupiny LAPP.

V rámci firemních postupů se snažíme pro naše výrobky využívat spolehlivá, ekonomicky výhodná, ekologická a energeticky úsporná řešení. O tyto cíle usilujeme společně s dodavateli a smluvními partnery.

Vždy dodržujeme veškeré oficiální podmínky, požadavky a právní předpisy. Naše interní zásady jsou ještě přísnější a jako základ pro tvorbu opatření týkajících se ochrany životního prostředí a řízení spotřeby energií využíváme ty nejnovější poznatky z těchto oblastí.

Energie využíváme úsporným způsobem, jejich spotřebu dlouhodobě snižujeme a zvyšování energetické účinnosti je součástí procesu neustálého zlepšování. Systém řízení spotřeby energií je zaveden v souladu s normou DIN EN ISO 50001:2011. Tento systém budeme neustále kontrolovat, hodnotit a v případě nutnosti i zdokonalovat. Pravidelně bude také probíhat kontrola plnění nutných finančních a strukturálních podmínek.

Řízení spotřeby energií si žádá odpovědné pracovníky na všech úrovních, kteří se budou aktivně podílet na provádění daných zásad. V tomto ohledu podporujeme naše zaměstnance tak, že jim poskytujeme odpovídající (doplňující) školení.

Vedení společnosti i její zaměstnanci se zavazují důsledně jednat v souladu s touto energetickou politikou a přispívat tak k neustálému zlepšování.

 

Otrokovice 1. října 2020