Recyklace kabelů

Technologie a ekologie nemusí být v protikladu. Toto přesvědčení řídí naši práci. Naši odpovědnost vůči životnímu prostředí bereme velmi vážně. Z toho mohou těžit i naši zákazníci a své kabely nechat ekologicky zlikvidovat.


Ekologická recyklace kabelů

Odpovědné nakládání s cennými zdroji a snaha spojit techniku s ekologií a ekonomií jsou pro nás trvalou součástí podnikové filozofie a našeho každodenního počínání. Naše odpovědnost vůči přírodě pro nás nekončí u našich „domovních dveří“. Proto vám nabízíme také možnost nechat Vaše zbytky kabelů u našich partnerských podniků ekologicky zlikvidovat.

V provozovnách certifikovaných podle DIN ISO 9001 se kabely čistě mechanicky rozeberou. Jednotlivé materiály se znovu použijí a nevyužitelný zbytkové látky odborně zlikvidují.


Ekologicky přijatelné materiály

Náš program kabelů a příslušenství obsahuje bezhalogenové výrobky, které poskytují lidem, životnímu prostředí i základním prostředkům větší bezpečnost v případě požáru, ochranu před toxickými reakcemi a přínosy při recyklaci. Žádné výrobky ani obaly neobsahují azbest a látky poškozující ozónovou vrstvu (FKCW/CFC/freony).

Při výrobě PVC kabelů a vodičů se do značné míry vyhýbáme používání stabilizátorů s obsahem olova.


Ekologické inovace

Teprve poté, co jsme vyvinuli kabel ÖLFLEX® NATUR, je možné bez problémů používat biologicky odbouratelné oleje ve spojení s kabely.


Výroba odpovídající prostředí

Naše výrobní závody z velké části opětovně zpracovávají zbytky materiálů z výroby kabelů, testování apod. Vzniklé zbytky plastů se opětovně využívají. Teplou užitkovou vodu dodává tepelné čerpadlo, které je zabudováno do procesu chlazení ve výrobě.