Politika jakosti

Společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. a LAPP Slovakia s.r.o. se zabývají prodejem, skladováním a distribucí elektrických kabelů, vodičů a příslušenství včetně služeb zákazníkům spojených s prodejem a užitím výrobků. Společnosti jsou členy skupiny LAPP se sídlem v SRN, která patří mezi přední světové výrobce a dodavatele kabelů, vodičů a kabelového příslušenství. Společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. a LAPP Slovakia s.r.o. v rámci své strategie politiky jakosti vychází z následujících zásad:

  • Rozvíjet a zdokonalovat silnou, svěží, dynamickou, prosperující a stabilní společnost, opírající se ve svých činnostech o čtyři základní hodnoty skupiny LAPP.
  • Patřit k lídrům na trhu, a to nejen v ekonomických výsledcích, ale i ve vnitřní kultuře.
  • Patřit k nejatraktivnějším zaměstnavatelům v regionu i v republice, zaměstnávat špičkové odborníky.
  • V rámci skupiny LAPP nastavovat měřítka ostatním.
  • Školením a vzděláváním zajistit nejvyšší možnou úroveň jejich odborných a pracovních znalostí.
  • Posláním naší společnosti je neustále zvyšovat počet spokojených zákazníků, předvídat, zjišťovat a uspokojovat jejich potřeby, naplňovat očekávání vlastníků i zaměstnanců i všech zainteresovaných stran.
  • Zavedením, udržováním a neustálým zdokonalováním systému jakosti budeme minimalizovat počet nedostatků a stížností, zvyšovat produktivitu, dodávat výrobky a poskytovat služby nejvyšší kvality.
  • Plnou spokojenost zákazníků budeme soustavně sledovat a vyhodnocovat.
  • Politika jakosti je strategickým dokumentem střednědobého a dlouhodobého charakteru a vychází ze strategie jakosti skupiny LAPP.


Základní podmínkou dosažení cílů politiky jakosti je dodržování kvality práce na všech úrovních. Zodpovědnost za splnění této podmínky má každý zaměstnanec LAPP Czech Republic s.r.o. v rozsahu funkce, kterou zastává a v rozsahu svých pracovních povinností.

V rámci politiky jakosti jsou dále vedením společnosti stanovovány cíle a závazky v oblasti jakosti. Jedním z hlavních cílů je udržování a zlepšování certifikovaného systému jakosti podle normy ISO 9001:2008.

Politika jakosti je pravidelně přezkoumávána vrcholovým managementem.