Politika jakosti

Společnosti LAPP KABEL s.r.o. a LAPP Slovensko s.r.o. se zabývají prodejem, skladováním a distribucí elektrických kabelů, vodičů a příslušenství včetně služeb zákazníkům spojených s prodejem a užitím výrobků. Společnosti jsou členy skupiny LAPP GROUP se sídlem v SRN, která patří mezi přední světové výrobce a dodavatele kabelů, vodičů a kabelového příslušenství. Společnosti LAPP KABEL s.r.o. a LAPP Slovensko s.r.o. v rámci své strategie politiky jakosti vychází z následujících zásad:

  • Rozvíjet a zdokonalovat silnou, svěží, dynamickou, prosperující a stabilní společnost, opírající se ve svých činnostech o čtyři základní hodnoty Lapp Group.
  • Patřit k lídrům na trhu, a to nejen v ekonomických výsledcích, ale i ve vnitřní kultuře.
  • Patřit k nejatraktivnějším zaměstnavatelům v regionu i v republice, zaměstnávat špičkové odborníky.
  • V rámci Lapp Group nastavovat měřítka ostatním.
  • Školením a vzděláváním zajistit nejvyšší možnou úroveň jejich odborných a pracovních znalostí.
  • Posláním naší společnosti je neustále zvyšovat počet spokojených zákazníků, předvídat, zjišťovat a uspokojovat jejich potřeby, naplňovat očekávání vlastníků i zaměstnanců i všech zainteresovaných stran.
  • Zavedením, udržováním a neustálým zdokonalováním systému jakosti budeme minimalizovat počet nedostatků a stížností, zvyšovat produktivitu, dodávat výrobky a poskytovat služby nejvyšší kvality.
  • Plnou spokojenost zákazníků budeme soustavně sledovat a vyhodnocovat.
  • Politika jakosti je strategickým dokumentem střednědobého a dlouhodobého charakteru a vychází ze strategie jakosti skupiny LAPP.


Základní podmínkou dosažení cílů politiky jakosti je dodržování kvality práce na všech úrovních. Zodpovědnost za splnění této podmínky má každý zaměstnanec LAPP KABEL s.r.o. v rozsahu funkce, kterou zastává a v rozsahu svých pracovních povinností.

V rámci politiky jakosti jsou dále vedením společnosti stanovovány cíle a závazky v oblasti jakosti. Jedním z hlavních cílů je udržování a zlepšování certifikovaného systému jakosti podle normy ISO 9001:2008.

Politika jakosti je pravidelně přezkoumávána vrcholovým managementem.