Politika kvality

Dokument Politika kvality 2020

Společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. a LAPP Slovakia s.r.o. jsou součástí celosvětově působící skupiny LAPP se sídlem v Německu, která patří mezi přední výrobce a dodavatele kabelů, vodičů, kabelového příslušenství a kabelové konfekce.

V České republice a na Slovensku se společnosti LAPP zabývají výrobou kabelové konfekce, prodejem, skladováním a distribucí elektrických kabelů, vodičů a příslušenství včetně služeb zákazníkům spojených s prodejem a užitím výrobků.

Politika kvality je pro společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. a LAPP Slovakia s.r.o. strategickým dokumentem, který je pravidelně přezkoumáván vrcholovým managementem a naplňuje čtyři základní vize a hodnoty skupiny LAPP.

Společnosti Lapp v České republice a na Slovensku považují kvalitu za nedílnou součást principů společností a podporují kulturu kvality s cílem:

  • Rozvíjet a zdokonalovat silnou, dynamickou, prosperující a stabilní společnost a její značky.
  • Dodržovat soulad se všemi platnými zákony a normami stejně jako s interními požadavky.
  • Patřit k lídrům na trhu, a to nejen v ekonomických výsledcích, ale i ve firemní kultuře.
  • Patřit k nejatraktivnějším zaměstnavatelům v regionu.
  • Zaměstnávat špičkové odborníky a zajistit jim nejvyšší možnou úroveň odborných a pracovních znalostí.
  • Nastavovat meřítka ostatním v rámci skupiny LAPP.
  • Zachovat důvěru a neustále zvyšovat spokojenost zákazníků, soustavným sledováním, vyhodnocováním a předvídáním jejich potřeb.
  • Udržovat a neustále zlepšovat zavedený systém řízení kvality, který garantuje kvalitu, předchází problémům a nedostatkům v oblasti kvality díky pravidelnému sledování cílů a kontroly jejich dodržování.
  • Zvyšovat produktivitu, dodávat výrobky a služby nejvyšší kvality.

Dodržování stanovených cílů politiky kvality vyžaduje aktivní přístup každého zaměstnance na všech úrovních, dostatek kompetencí a porozumění zodpovědnosti při splňování co nejvyššího standardu kvality a tím i ochranu zákazníků a značek skupiny LAPP.

Politika kvality společností LAPP Czech Republic s.r.o. a LAPP Slovakia s.r.o. je uskutečňována prostřednictvím zavádění systému řízení kvality dle normy ISO 9001:2015.

Všichni zaměstnanci jsou zodpovědní za dosahování stanovených cílů a neustálé zlepšování kvality všech výrobků a služeb v rámci svých kompetencí a zodpovědností.


Otrokovice, 14. února 2020