Projektový business

ZJEDNODUŠÍME VÁM EXPORT - zpracováním kompletní průvodní dokumentace:

Povolení pro použití zboží v místě instalace (EAC, UkrSEPro atd.)

Certifikáty deklarující specifické vlastnosti (např. VDE)

Zkušební protokoly na každý výrobek z dodávky (Test report)

Prohlášení o shodě (CE)

Prohlášení o původu zboží

Prohlášení dodavatele pro produkty se statusem preferenčního původu

Prohlášení dodavatele, že vyvážené výrobky nejsou tzv. zbožím dvojího užití

Prohlášení o shodě s objednávkou (dle EN 10204)

FYTO certifikáty

Seznam relevantních standardů vztahujících se k dodávce

Potvrzení klimatických podmínek

Dovolené proudové zatížení kabelů

 

Seznam dokumentace:

Seznam materiálů, které pokrývá kniha dokumentace

Balící listy nebo vyplněné Vaše

Dodací listy nebo vyplněné Vaše

Katalogové listy – souhrnné informace pro více materiálů

Technické listy pro konkrétní materiály

Plán kvality - plány kontrol a zkoušek

Certifikáty kvality (ISO atd.)

Manuály pro provoz a údržbu

Manuály pro skladování a manipulaci