Autorizace kontaktní osoby oprávněné k elektronickému obchodování se společností LAPP Czech Republic s.r.o.

Elektronické obchodování společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. slouží k obchodování na úrovni business to business (B2B). Abychom Vám mohli zajistit bezpečný nákup a zabránit možnému zneužití nákupu našich materiálů neoprávněnou osobou jménem Vaší společnosti, žádáme Vás o zaslání vyplněného formuláře autorizace níže.

Formulář je směřován k rukám statutárního zástupce společnosti. Jeho vyplněním vyjádříte souhlas s registrací kontaktní osoby. Tato osoba bude mít oprávnění nakupovat elektronicky jménem Vaší společnosti.

V rámci formuláře můžete vybrat oprávnění, která bude mít daná osoba nastavena za Vaši firmu:

  • Administrátor
    Administrátor může pomocí Správy uživatelů nastavovat a měnit míru oprávnění za další osoby Vaší společnost a zároveň měnit jejich osobní údaje (jméno, telefon, e-mail apod.).
  • Sledování všech objednávek
    Zobrazení kompletního přehledu všech uskutečněných objednávek za firmu (provedených elektronicky, telefonem či e-mailem).
  • Zadávání nových objednávek
  • Zobrazení nákupních cen
    Zobrazení individuálních cen pro všechny materiály.

Formulář autorizace kontaktní osoby oprávněné k elektronickému obchodování se společností LAPP Czech Republic s.r.o.:

Formulář autorizace v angličtině:

Tento formulář autorizace je součástí registrace do internetového obchodu společnosti LAPP KABEL s.r.o. (sekce MY LAPP/ REGISTRACE).

V případě, že jste formulář nevložili v rámci registrační stránky, odešlete jej přímo na podporu eshopu na e-mail: eshopcz@lappgroup.com.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na zákaznické centrum: