Import a export CSV objednávek

Import a export objednávek ve formátu CSV (pdf)


Objednávku vytvořenou v LAPP e-SHOPu si můžete vyexportovat jako soubor ve formátu CSV, který lze otevřít (nebo naopak uložit) např. v MS Excelu (MS Office) nebo jiném tabulkovém procesoru. Stejně tak je možné objednávku do e-shopu v tomto formátu importovat.

Pro import nebo export objednávek ve formátu CSV je určena v sekci MY LAPP stránka „Vzor objednávky“ (v levém navigačním panelu), kterou uvidíte po přihlášení do LAPP e-SHOPu.


Export objednávky jako soubor CSV

Vyexportovat objednávku ve formátu CSV je možné pomocí vzoru (šablony) objednávek.
Vzor objednávky můžete vytvořit přímo z nákupního koše pomocí funkce „Uložit jako“ v pravé části nad nákupním košem. Do pole zadejte vámi požadované jméno šablony a klikněte na symbol uložení.

Vlastní vzor objednávky můžete také vytvořit pomocí odkazu „Vytvořit nový vzor objednávky“.  Postupně zadejte pomocí čísel materiálů jednotlivé položky a Počet x množství. Nakonec potvrďte kliknutím na tlačítko Uložit změny.
Vzor objednávky lze následně pomocí ikony v pravé části řádku šablony exportovat do formátu CSV (třetí ikona). Po kliknutí na ikonu „Exportovat CSV“ se vám zobrazí vyskakovací Excelové okno, kde máte možnost soubor buď otevřít, nebo uložit.

Takto vyexportovaný soubor bude mít následující strukturu:

Název vzoru objednávky   Datum exportu    
Pozice (= číslo položky) Číslo materiálu Celkové množství Jednotka Dílčí délka (u kabelů)
Pozice Číslo materiálu Celkové množství Jednotka Dílčí délka (u kabelů)
Pozice Číslo materiálu Celkové množství Jednotka  


Vysvětlení tabulky:

Na prvním řádku se zobrazí název vzoru objednávky a datum exportu.
Na dalších řádcích je již samotná objednávka. Každý řádek obsahuje informace:

  • Pozici, tedy číslo položky – jedná se o násobky čísla 10 (tedy první tři položky budou mít označení 10, 20 a 30)
  • Číslo materiálu
  • Celkové objednané množství materiálu
  • Jednotka množství, značená počátečním písmenem – M = metr, KS = kusy, ev. ST = kusy (Stück), PC = kusy (Piece)
  • Dílčí délka materiálu – u kabelů. Odpovídá hodnotě při zadání množství přes pole „Jiná hodnota“.


Příklad vyexportované tabulky:

Sablona   10.12.2014 __  
10 1119303 250 M 250
20 16005263 1000 M 100
30 53015080 5 ST  


Import objednávky jako soubor CSV

Prostřednictvím ikony „Importovat vzor obj. z .csv“ můžete vámi vytvořenou objednávku v souboru CSV importovat jako vlastní vzor objednávky. Ten můžete následně přenést přímo do nákupního koše.

Po kliknutí na ikonu vyberte pomocí tlačítka „Procházet“ soubor ve vašem počítači a klikněte na tlačítko „Importovat vzor obj. z .csv“. Šablona se přidá do vzorů objednávek. Aby se přeneslo i jméno vzoru je potřeba uvést název v souboru bez diakritiky. Název šablony je možné po importu do e-shopu volně editovat.

Soubor CSV vytvoříte například pomocí MS Excel nebo jiného tabulkového procesoru, a následně zadáte při ukládání možnost uložit soubor ve formátu CSV (vMS Excel je potřeba vybrat verzi „CSV (oddělený středníkem)“.

Aby import objednávky z formátu CSV proběhl v pořádku, je potřeba, aby tabulka měla správnou strukturu. Existují dva způsoby, jak zajistit správnou strukturu souboru CSV:

  • v LAPP e-SHOPu SI založíte šablonu objednávky a tu exportujete do souboru CSV. Tento soubor otevřete a použijete jej jako šablonu pro tabulkový procesor.
  • založíte si tabulku (ve formátu CSV) v MS Excel nebo jiném tabulkovém procesoru ve formátování dle příkladu na obrázku:
Název vzoru objednávky        
Pozice (= číslo položky) Číslo materiálu Celkové objednávané množství Jednotka Dílčí délka (u kabelů)
Pozice Číslo materiálu Celkové objednávané množství Jednotka Dílčí délka (u kabelů)
Pozice Číslo materiálu Celkové objednávané množství Jednotka Dílčí délka (u kabelů)


Příklad importu

Potřebujete založit vzor objednávky s názvem Šablona s následujícími produkty:

  • 1x 250m ÖLFLEX® Classic, Číslo výrobku  1119303
  • 10x 100m NSSHÖU-J, Číslo výrobku  16005263
  • 25 kusů SKINTOP® ST, Číslo výrobku  53015080


Soubor CSV vytvořený v MS Excel bude mít následující strukturu:

Sablona        
10 1119303 250 M 250
20 16005263 1000 M 100
30 53015080 5 KS  


Soubor CSV vytvořený v jiném procesoru musí mít následující strukturu (oddělení středníky):


Sablona;
10; 1119303; 250; M; 250
20; 16005263; 1000; M; 100
30; 53015080; 25; ST;