Průvodce LAPP e-SHOPem


1.    LAPP e-SHOP

LAPP e-SHOP představuje online obchod na úrovni business to business (B2B) a umožňuje nakupovat standardní materiály online odkudkoliv a kdykoliv.
Možnost nákupu materiálů online Vám přináší řadu výhod:

 • online přístup 24 hodin denně,
 • přístup k individuálním cenám a nastavením,
 • online kontrola dostupnosti materiálů,
 • ověření stavu objednávky, jejího zpracování či předání dopravci pomocí služby Track & Trace,
 • možnost uložení vzoru opakujících se objednávek,
 • možnost objednávání pomocí vlastních čísel materiálů,
 • uvedení Vašeho vlastního čísla objednávky ve všech souvisejících dokumentech,
 • online přehled všech objednávek včetně aktuálního stavu i historie,
 • možnost správy uživatelů přes firemního administrátora,
 • možnost tisku návrhu objednávky s cenami,
 • platba na dobírku, fakturu i platební kartou,
 • podpora formátu objednávek CSV.

Kompletní informace naleznete přímo na webu v sekciVýhody MŮJ LAPP.


1.1.    MŮJ LAPP – přístup do LAPP e-SHOPu

Kompletní správu LAPP e-SHOPu najdete pod záložkou MŮJ LAPP na hlavní liště našich webových stránek. Přes MŮJ LAPP můžete provádět následující úkony:

 • registrace a přihlašování,
 • přístup do nákupního koše s Vašimi individuálními cenami,
 • vytváření objednávek, jejich správa a přehled,
 • vytváření šablon objednávek,
 • ověření stavu objednávek pomocí služby Track & Trace,
 • kontrola dostupnosti materiálu,
 • správa osobních údajů, případně správa ostatních uživatelů Vaší společnosti (podle rozsahu práv, která máte nastavená – viz kapitola 2.1 a 5).


2.    Registrace nového uživatele

Zaregistrovat se můžete několika způsoby:

 • přes tlačítko přihlášení v horní části webové stránky,
 • v sekci Registrace,
 • během procesu objednávky.

Při registraci do online účtu se můžete zaregistrovat buď jako nový zákazník, nebo jako stávající zákazník společnosti LAPP Czech Republic s.r.o..
Pro registraci je nutné použít jednoznačnou e-mailovou adresu, která je používaná pouze jedním uživatelem. Doporučujeme Vám nepoužívat při registraci obecné adresy typu info@spolecnost.cz, kterou může používat více zaměstnanců jedné společnosti. Vyhnete se tak komplikacím při registraci.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na naše zákaznické centrum:

2.2.    Registrace existujícího zákazníka

Jako stávající zákazník společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. se můžete zaregistrovat přes název Vaší společnosti, číslem zákazníka a Vašimi osobními údaji. Povinná pole jsou označená hvězdičkou.
Aby se registrační formulář odeslal, je nutné připojit formulář autorizace kontaktní osoby a zaškrtnout všechna pole pod registračním formulářem:

Vyplněný a naskenovaný formulář autorizace vložíte pomocí tlačítka Vybrat soubor ze svého počítače nebo jiného umístění dle Vašeho nastavení.

Pokud některé pole s povinnými údaji nebude vyplněno, nebudou zaškrtnuty všechny souhlasy nebo nebude vložen identifikační dokument, zahlásí stránka chybu a objeví se červený text vysvětlující, co nebylo splněno pro dokončení registrace.

Po odeslání registračních údajů naše zákaznické centrum ověří Vámi zadané údaje a zašle Vám potvrzení registrace na e-mail. Na Vámi zadanou e-mailovou adresu Vám zašleme ve dvou samostatných e-mailech přihlašovací jméno a heslo pro přihlášení.

2.3.    Registrace nového zákazníka

Jako nový zákazník společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. musíte při registraci uvést údaje společnosti a Vaše osobní údaje. Povinná pole jsou označená hvězdičkou. Dále je potřeba také zaškrtnout všechna tato pole:

 • Prohlašuji, že jako právnická osoba vlastníme živnostenský list nebo jsme registrováni v Obchodním rejstříku nebo používáme zboží v naší úřední či služební činnosti.
 • Ano, dávám společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje bude LAPP Czech Republic s.r.o. zpracovávat pouze pro účely, v rozsahu a za podmínek uvedených v Politice ochrany dat, se kterou jsem se seznámil.
 • Ano, souhlasím s Obchodními podmínkami internetového obchodu společnosti LAPP Czech Republic s.r.o., které vylučují přijetí nabídky s odchylkou a ustanovení § 1799, § 1800 a § 1751 odst. 2 (vznik smlouvy přes nedostatek úplné shody projevů vůle smluvních stran) občanského zákoníku, a které dále stanoví, že kupující přebírá nebezpečí změny okolností, a omezují odpovědnost prodávajícího za škodu.
 • Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a správné a že jsem výše uvedenou společností oprávněn k registraci.

Po odeslání registračních údajů naše zákaznické centrum ověří Vámi zadané údaje a zašle Vám potvrzení registrace na e-mail. Na Vámi zadanou e-mailovou adresu Vám zašleme ve dvou samostatných e-mailech přihlašovací jméno a heslo pro přihlášení.


3.    Přihlášení

Přihlásit se do LAPP e-SHOPu můžete několika způsoby:

 • přes tlačítko Přihlášení v horní části, která je dostupná na každé stránce našeho webu,
 • v sekci MŮJ LAPP > Přihlášení
 • během procesu objednávky v nákupním koši.

Po zadání uživatelského jména a hesla se můžete přihlásit kliknutím na tlačítko Přihlášení.
Po úspěšném přihlášení se Vám zobrazí zpráva „Jste přihlášen jako… (Vaše jméno)“.


4.    Zapomněli jste heslo?

Pokud se Vám stane, že zapomenete své heslo, můžete využít funkci „Zapomněli jste heslo?“. Na Váš e-mail obdržíte odkaz na obnovení hesla.
Funkci „Zapomněli jste heslo?“ naleznete:

Na stránce „Zapomněli jste heslo?“ zadejte do pole „Vaše e-mailová adresa“ Vaši e-mailovou adresu, pod kterou jste se zaregistrovali. Po kliknutí na tlačítko „Odeslat“ obdržíte odkaz na stránku, kde si můžete Vaše heslo obnovit.


5.    Osobní údaje


V části Osobní údaje vidíte veškeré Vámi zadané údaje - Vaše oslovení, jméno, funkci, oddělení, kontaktní údaje (telefon, fax, e-mail) a Vaše nastavená oprávnění.
Uživatelská oprávnění může měnit pouze administrátor e-shopu.

V této části také můžete změnit své heslo. Stačí zadat aktuální heslo a dvakrát heslo nové.
Systém automaticky kontroluje sílu bezpečnosti hesla. Aby Vám systém heslo odsouhlasil jako dostatečně bezpečné, musí splňovat 3 pravidla: musí obsahovat alespoň jedno malé písmeno, jedno velké písmeno a jednu číslici nebo speciální znak. Heslo musí mít alespoň 6 znaků, maximálně pak 8 znaků.


6.    Skladová dostupnost

Po přihlášení se můžete v části „Skladová dostupnost“ podívat na dostupnost jednotlivých materiálů ve skladu v Otrokovicích. Při aktivaci výběrového pole „Zobrazit s příjmem“ se zobrazí také náš plánovaný potvrzený příjem zboží.


7.    Vzor objednávky

Po přihlášení můžete na stránce „Vzor objednávky a .csv“ spravovat šablony (vlastní vzory) objednávek.
Vzory objednávek Vám mohou usnadnit objednávání materiálů a/nebo přenos objednávek do/z Vašeho interního systému.

Vzor objednávky můžete vytvořit přímo z nákupního koše pomocí funkce „Uložit jako“ v pravé části nad nákupním košem. Do pole zadejte Vámi požadované jméno šablony a klikněte na symbol uložení. Tuto šablonu pak naleznete v části „Vzor objednávky a .csv“.

Vlastní vzor objednávky můžete také vytvořit pomocí odkazu „Vytvořit nový vzor objednávky“ v části „Vzor objednávky a .csv“. Postupně zadejte pomocí čísel materiálů jednotlivé položky a množství. Nakonec potvrďte kliknutím na tlačítko Uložit změny.

Vzory objednávky můžete třídit podle uživatele, který vzor vytvořil, a/nebo podle data (sestupně nebo vzestupně).

Kliknutím na šipku na začátku řádku zobrazíte jednotlivé položky šablony.

Šablonu můžete také přejmenovat pomocí tužky vedle aktuálního názvu vzoru.

S každým vzorem můžete provést 4 základní operace (ikony na řádku vzoru zcela vpravo): nastavit ji jako aktuální nákupní koš (první ikona), přidat ji do nákupního koše (druhá ikona), exportovat ji ve formátu CSV (třetí ikona) nebo jej vymazat (poslední ikona).

7.1.    Export a import objednávek ve formátu CSV

Import a export CSV objednávek

Objednávku vytvořenou v LAPP e-SHOPu si můžete vyexportovat jako soubor ve formátu CSV, který lze otevřít (nebo uložit) např. v MS Excelu (MS Office) nebo jiném tabulkovém procesoru. Stejně tak je možné objednávku do LAPP e-SHOPu v tomto formátu importovat.

Pro import nebo export objednávek ve formátu CSV je určena v sekci MŮJ LAPP stránka „Vzor objednávky a .csv“ (v levém navigačním panelu), kterou uvidíte po přihlášení do LAPP e-SHOPu.


Export objednávky jako soubor CSV

Vyexportovat objednávku ve formátu CSV je možné pomocí vzoru (šablony) objednávek.
Vzor objednávky můžete vytvořit přímo z nákupního koše pomocí funkce „Uložit jako“ v levé části pod nákupním košem. Do pole zadejte Vámi požadované jméno šablony a klikněte na symbol uložení.

Vlastní vzor objednávky můžete také vytvořit pomocí odkazu „Vytvořit nový vzor objednávky“ v sekci „Vzor objednávky a .csv“. Postupně zadejte pomocí čísel materiálů jednotlivé položky a množství. Nakonec potvrďte kliknutím na tlačítko „Uložit změny“.
Vzor objednávky lze následně pomocí ikony v pravé části řádku šablony exportovat do formátu CSV (třetí ikona). Po kliknutí na ikonu „Exportovat CSV“ se vám zobrazí vyskakovací Excelovské okno, kde máte možnost soubor buď otevřít, nebo uložit.

Takto vyexportovaný soubor bude mít následující strukturu:

Název vzoru objednávky  Datum exportu  
Pozice (= číslo položky)Číslo materiáluCelkové množstvíJednotkaDílčí délka (u kabelů)
PoziceČíslo materiáluCelkové množstvíJednotkaDílčí délka (u kabelů)
PoziceČíslo materiáluCelkové množstvíJednotka 


Vysvětlení tabulky:

Na prvním řádku se zobrazí název vzoru objednávky a datum exportu.
Na dalších řádcích je již samotná objednávka. Každý řádek obsahuje informace:

 • Pozici (číslo položky) – jedná se o násobky čísla 10 (první 3 položky budou mít označení 10, 20 a 30)
 • Číslo materiálu
 • Celkové objednané množství materiálu
 • Jednotka množství, značená počátečním písmenem – M = metr, KS = kusy, ev. ST = kusy (Stück), PC = kusy (Piece)
 • Dílčí délka materiálu – u kabelů. Odpovídá hodnotě při zadání množství přes pole „Jiná hodnota“.

Příklad vyexportované tabulky:

Šablona 10.12.2014__ 
101119303250M250
20160052631000M100
305301508025KS 


Import objednávky jako soubor CSV

Prostřednictvím ikony „Importovat vzor obj. z .csv“ v části „Vzor objednávky a .csv“ můžete Vámi vytvořenou objednávku v souboru CSV importovat jako vlastní vzor objednávky. Ten můžete následně přenést přímo do nákupního koše.

Po kliknutí na ikonu vyberte pomocí tlačítka „Procházet“ soubor ve Vašem počítači a klikněte na tlačítko „Importovat vzor obj. z .csv“. Šablona se přidá do vzorů objednávek. Aby se přeneslo i jméno vzoru je potřeba uvést název v souboru bez diakritiky. Název šablony je možné po importu do LAPP e-SHOPu editovat.

Soubor CSV vytvoříte například pomocí MS Excel nebo jiného tabulkového procesoru a následně zadáte při ukládání možnost uložit soubor ve formátu CSV (v MS Excel je potřeba vybrat verzi „CSV (oddělený středníkem)“.

Aby import objednávky z formátu CSV proběhl v pořádku, je potřeba, aby tabulka měla správnou strukturu. Existují dva způsoby, jak zajistit správnou strukturu souboru CSV:

 • v LAPP e-SHOPu si založíte šablonu objednávky a tu exportujete do souboru CSV. Tento soubor otevřete a použijete jej jako šablonu pro tabulkový procesor,
 • nebo si založíte tabulku (ve formátu CSV) v MS Excel nebo jiném tabulkovém procesoru ve formátování dle příkladu na obrázku:
Název vzoru objednávky    
Pozice (= číslo položky)Číslo materiáluCelkové objednávané množstvíJednotkaDílčí délka (u kabelů)
PoziceČíslo materiáluCelkové objednávané množstvíJednotkaDílčí délka (u kabelů)
PoziceČíslo materiáluCelkové objednávané množstvíJednotkaDílčí délka (u kabelů)

 
Příklad importu

Potřebujete založit vzor objednávky s názvem Šablona s následujícími produkty:

 • 1 x 250 m ÖLFLEX® CLASSIC, číslo výrobku 1119303
 • 10 x 100 m NSSHÖU-J, číslo výrobku 16005263
 • 25 kusů SKINTOP® ST, číslo výrobku 53015080

Soubor CSV vytvořený v MS Excel bude mít následující strukturu:

Sablona    
101119303250M250
20160052631000M100
305301508025KS 


Soubor CSV vytvořený v jiném procesoru musí mít následující strukturu (oddělení středníky):

Sablona;
10; 1119303; 250; M; 250
20; 16005263; 1000; M; 100
30; 53015080; 25; KS


8.    Stav objednávek


Na stránce „Stav objednávek“ můžete najít přehled všech objednávek, které jste u společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. uskutečnili, stejně jako jejich aktuální stav. Tento přehled není omezen objednávkami uskutečněnými pouze přes LAPP e-SHOP .

Po rozkliknutí uvidíte u každé objednávky barevný příznak, který značí, v jaké fázi se objednávka nachází. Vysvětlení symbolů stavu objednávek:

 • červený domeček – objednávka je zaregistrována,
 • oranžový domeček – objednávka se zpracovává,
 • zelená dodávka – objednávka byla předána dopravci,
 • červené přeškrtnuté kolečko – objednávka byla stornována.

9.    Správa uživatelů

Pro každou registrovanou firmu je vždy stanovena jedna osoba jako administrátor. Je to kontaktní osoba, která má souhlas k oprávnění administrátora od statutárního zástupce své společnosti. Tento souhlas je nutný vložit v podobě formuláře autorizace v rámci registrace uživatele.

Administrátor může pomocí stránky „Správa uživatelů“ nastavovat a měnit míru oprávnění dalších osob Vaší společnosti a zároveň měnit jejich osobní údaje (jméno, telefon, e-mail apod.).

Správa uživatelů obsahuje všechny kontakty, které jsou založeny v našem systému, bez ohledu na to, zda mají přístup do LAPP e-SHOPu či nikoliv. Je tedy možno tyto osoby ze seznamu vybrat a požádat o jejich aktivaci.

Konkrétně v sekci „Správa uživatelů“ administrátor LAPP e-SHOPu může:

 • novým kontaktním osobám přiřadit oprávnění pro LAPP e-SHOP nebo stávajícím toto oprávnění odejmout,
 • požádat o změnu údajů kontaktní osoby,
 • požádat o založení nebo výmaz kontaktní osoby,
 • spravovat uživatelská oprávnění pro objednávky, zobrazení cen a zobrazení jiných nákupních košů.

Vezměte prosím na vědomí, že změny v kmenových údajích jsou u nás kontrolovány a během probíhající změny je soubor dat pro další změny uzamčen.


10.    Produkty

10.1.    Vyhledávání a výběr produktů

Vybírat a hledat produkty můžete pomocí následujících vyhledávacích funkcí:

 • hledání pomocí čísel výrobku, názvu produktu nebo části jeho označení (ve vyhledávacím okně vpravo nahoře na kterékoliv stránce našeho webu),
 • vyhledávání přes vyhledávače produktů (Vyhledávač kabelů, kabelové konfekce, kabelových vývodek, konektorů a označovacích systémů v sekci PRODUKTY > Vyhledávač produktů,
 • vyhledání alternativy LAPP v sekci PRODUKTY.

10.2.    Stránky produktů

Po úspěšném vyhledání produktu o něm můžete na dané stránce zjistit podrobné informace – popis výrobku, technická data, konkrétní seznam všech variant produktu s čísly výrobků. Technické údaje a podrobné informace o produktu si můžete stáhnout také ve formátu Adobe Acrobat Document (Informace o výrobku.pdf).
Na stránce dále najdete návrh příslušenství k produktu, srovnatelné výrobky a doporučení, co dalšího koupili zákazníci spolu s tímto produktem.


11.    Nákupní koš

Nákupní koš má pamatovací funkci, to znamená, že jej najdete naplněný produkty tak, jak jste jej naposledy opustili.

Přejít do nákupního koše můžete kliknutím:

11.1.    Přidání položky do nákupního koše

Na produktové stránce najdete za každou variantou produktu symbol nákupního koše, který umožňuje přidat konkrétní položku do nákupního košíku.
Symbol nákupního košíku je k dispozici všem uživatelům bez ohledu na to, zda jsou přihlášeni nebo ne. Registrace a/nebo přihlášení pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni, je možné v každém okamžiku procesu objednávky.
Po kliknutí na symbol košíku se objeví oznámení „Přidat položku“ a následně „Položka přidána“, která po chvíli automaticky zmizí.

11.2.    Prohlížení nákupního koše

Jako uživatel, který není přihlášen, můžete vidět nákupní košík v katalogových cenách v Kč (vč. bázové ceny mědi, bez DPH a bez dalších slev) a bez hlavičky košíku. Hlavička zahrnuje funkce pro zadání požadovaného termínu dodání, vložení Vašeho interního čísla objednávky a možnost pojmenovat a uložit nákupní koš jako vzor objednávky (vhodné pro opakované nákupy stejných materiálů). Tyto funkce jsou k dispozici pouze po úspěšném přihlášení. Po přihlášení se zobrazí také individuální ceny zákazníka včetně nastavené měny (Kč nebo EUR).

Produkty se zobrazují v nákupním košíku ve formě seznamu: položka, číslo výrobku (číslo LAPP nebo Vaše vlastní interní číslo výrobku), popis produktu, množství v požadovaných délkách či kusech, celkové množství a celková cena za položku ve Vámi nastavené měně.

11.3.    Přidání položky pomocí čísla a změna množství

Položky mohou být do nákupního koše přidány buď prostřednictvím online katalogu, nebo přímo pomocí čísla zadaného do vstupního pole. Prázdné vstupní pole na prvním řádku seznamu nákupního košíku umožňuje přidat novou položku.
Do vstupního pole můžete zadat číslo materiálu, nebo můžete zadávat i Vaše vlastní čísla materiálů. Aby tato služba byla funkční, je potřeba poprvé zaslat na e-mail eshopcz(at)lappgroup.com převodní tabulku, kde bude u každého čísla materiálu LAPP uvedeno tomu odpovídající Vaše interní číslo materiálu. Po zpracování dat zákaznickým centrem bude tato funkce již vždy dostupná.

Objednávané množství je určeno pomocí dvou vstupních polí. Na jedné straně to je počet položek dané délky nebo produktu, který je zadán do vstupního pole ručně. Na druhé straně to je délka střihu (u kabelů), která může být vybrána z rozbalovacího menu. Kromě standardních délek střihu je v rozbalovací nabídce také možnost „Jiná hodnota“. Pomocí té můžete zadat individuální délku řezu. S jejím zadáním se Vám objeví také upozornění, že Vám bude účtován poplatek za střih.

11.4.    Uložení objednávky jako šablona

Jako přihlášený uživatel můžete uložit koš jako vzor objednávky pod vlastním jménem. Chcete-li to provést, zadejte požadovaný název do vstupního pole a uložte jej jako šablonu objednávky. Šablonu uložíte kliknutím na ikonu uložení.

11.5.    Vložení šablony objednávky do nákupního koše

Abyste zkrátili objednávací proces, můžete převést vzor objednávky přímo do nákupního koše.

Chcete-li to provést, nastavte šablonu jako aktuální nákupní koš nebo ji přidejte do stávajícího nákupního košíku pomocí ikon napravo od každé uložené šablony v sekci "Vzor objednávky a .csv". Vzor objednávky můžete také vyexportovat ve formátu CSV. V případě potřeby zde můžete také šablonu odstranit.

S každým vzorem můžete provést 4 základní operace (ikony na řádku vzoru zcela vpravo): nastavit ji jako aktuální nákupní koš (první ikona), přidat ji do nákupního koše (druhá ikona), exportovat ji ve formátu CSV (třetí ikona) nebo jej vymazat (poslední ikona).

11.6.    Objednací množství podle střihu a velikosti balení

Objednací množství se u jednotlivých položek liší podle typu produktu. Produkty mají stanovené délky. Ty mohou být standardní, které můžete vybírat z rozbalovacího menu, nebo nestandardní, kdy máte možnost zadat délku podle Vaší potřeby (možnost „Jiná hodnota“). Některé položky proto mají u délky střihu možnost rozbalovacího menu a jiné mají nastavenou jednu hodnotu, kterou měnit nelze.
Podobně je tomu u kusových položek, kdy lze prostřednictvím LAPP e-SHOPu koupit pouze celá balení a zobrazí se Vám tedy počet kusů v balení.

11.7.    Dostupnost

Barevný symbol spolu s detailní informací u nákupního koše ukazuje dostupnost výrobku.

11.8.    Vymazání produktu z nákupního košíku

V případě potřeby můžete odstranit celý nákupní koš i jednotlivé produkty.

11.9.    Požadovaný termín dodání

V nákupním koši je možnost zadat požadované datum dodání, které značí datum, kdy nejpozději budete chtít zboží dostat. Požadovaný termín však není pro dodavatele závazný. Termín dodání Vám bude sdělen v Potvrzení objednávky.
Kliknutím na pole se otevře malý kalendář, který můžete použít k výběru požadovaného data.


12.    Dodací adresa

Dodací adresu je možné nalézt pouze prostřednictvím nákupního košíku.
Je zde možnost využít existující adresu nebo přidat novou dodací adresu. Ve výchozím nastavení je zadáno „Použijte stávající adresu“.
Seznam vlevo Vám umožňuje vybrat si ze seznamu Vašich standardních dodacích adres. Kliknutím na požadovanou dodací adresu se tato vybere..
Pomocí tlačítka „Zadejte alternativní dodací adresu“, můžete nastavit novou dodací adresu. Stisknutím tlačítka „K nabídce“ bude adresa přiřazena k této objednávce.
Pokud při zadávání této nové adresy zaškrtnete pole „Uložit adresu pro budoucí použití“, přidá se adresa do seznamu existujících adres a příště si ji budete moci ze seznamu vybrat. Pokud toto pole nezaškrtnete, adresa bude použita pouze pro aktuální objednávku a v seznamu se příště neobjeví.
Při výběru země jsou k dispozici možnosti: Česká republika a Slovenská republika.


13.    Nabídka

V záhlaví sekce „Nabídka“ najdete údaje o nákupním koši - Vaše číslo objednávky, požadovaný termín dodání a vybranou dodací adresu.

Obsah košíku se zobrazí v přehledu objednávky jako seznam s podrobnou cenovou kalkulací pro každou položku. Podrobné informace k ceně zahrnuje katalogovou cenu, slevu zákazníka (rabat z bázové ceny), další případné slevové akce, doplatek nebo odpočet za měď dle aktuálního kurzu, poplatek za střih a celkovou cenu. Pomocí oranžové šipky před každou položkou můžete skrýt podrobné informace o daném produktu. To Vám usnadní orientaci zejména v objednávce s velkým počtem jednotlivých položek.

Pod poslední položkou košíku je zobrazena hodnota logistického příplatku, celková cena netto, DPH a celková cena brutto za celou objednávku.
Pod hlavní tabulkou v levém dolním rohu najdete informace týkající se příplatku za střih.

V přehledu objednávky je v pravém dolním rohu tlačítko „Platba“, která Vás posune k dalšímu kroku objednávky. Můžete se také vrátit k nákupnímu koši pomocí tlačítka „Opravit objednávku“.
Pokud si potřebujete cenovou kalkulaci vytisknout, klikněte na tlačítko „Vytisknout nákupní koš“.


14.    Platba

Po kliknutí na tlačítko „Platba“ se Vám zobrazí stránka s možností výběru platby za Vaši objednávku. Platit objednávky můžete fakturou, na dobírku nebo platební kartou. Platba je defaultně vybrána podle nastavení platebních podmínek Vaší firmy v našem systému. Noví zákazníci mají pro první objednávku možnost platby na dobírku nebo platební kartou.

Logistický příplatek je nyní v rámci akce DOPRAVA ZDARMA pro všechny online objednávky zrušen.

Doběrečné je účtováno dle aktuálního sazebníku přepravce – aktuálně 2 EURa.
Podrobné podmínky jsou popsány v Obchodních podmínkách internetového obchodu společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. a ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Platba na fakturu bude vystavena na nastavenou splatnost a s dodacím listem. Po vybrání možnosti Faktura se zobrazí tlačítko „Uzavřít objednávku“, kterým objednávku dokončíte.

Při platbě na dobírku uhradíte zásilku při převzetí. Po vybrání možnosti Dobírka se zobrazí tlačítko „Uzavřít objednávku“, kterým objednávku dokončíte.

Platit můžete také online pomocí platební karty. Pokud jste již kartou platili, budete mít možnost si vybrat naposledy použitou platební kartu. Můžete ale také zadat novou platební kartu.
Pro novou platební kartu je třeba vyplnit všechna zobrazená pole: název společnosti, číslo karty, platnost karty a bezpečnostní kód platební karty, který se nachází na zadní straně karty (trojčíslí vedle podpisu držitele karty).

Po výběru typu platby klikněte na „Uzavřít objednávku“ (v případě platby platební kartou tlačítko „Platba“). Poté se zobrazí oznámení, že objednáváte na základě Obchodních podmínek internetového obchodu společnosti LAPP Czech Republic s.r.o.

Abyste mohli pokračovat k platbě, je nutné potvrdit, že souhlasíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Pokud se Vám nezobrazí okno potvrzující úspěšné odeslání platby, můžete využít funkci zpětného volání. Do políček doplňte Vaše telefonní číslo a Vaše jméno, aby Vás naše zákaznické centrum mohlo kontaktovat. Kliknutím na tlačítko „Žádost o zpětné volání„ bude Vaše žádost odeslána a zobrazí se Vám zpráva „Váš požadavek na zpětné volání byl odeslán“.


15.    Objednání

Po uzavření objednávky a/nebo jejím zaplacením se Vám zobrazí poděkování za objednávku a přidělené číslo objednávky. Zároveň budete informování, že obdržíte „Potvrzení objednávky“.
Pro dokončení procesu klikněte na tlačítko „OK“. Zobrazí se Vám přehled objednávky s jejím číslem a jednotlivými položkami.
Po dokončení procesu objednávky si můžete objednávku vytisknout.

Můžete se také kdykoliv podívat na její stav v sekci „Stav objednávek“. Objednávku dohledáte podle čísla objednávky.
Potvrzení o obdržení objednávky zašleme registrovanému zákazníkovi ihned na e-mail. Nejpozději do 24 hodin obdržíte e-mail s potvrzením objednávky včetně ceny a termínu dodání.


16.    Odhlášení

Po ukončení práce v LAPP e-SHOPu byste se měli odhlásit, abyste bezpečně uzavřeli Váš přístup do LAPP e-SHOPu. Možnost odhlášení naleznete v horní liště v pravém rohu na každé stránce našeho webu.
Po odhlášení se Vám na obrazovce ukáže potvrzení, že jste byli odhlášeni.