Dodržování předpisů a bezúhonnost

lapp stock group-hands 109518239 neu

Orientace na zákazníka. Orientace na rodinu. Inovace. Orientace na úspěch. Toto programové prohlášení tvoří základ úspěchu společnosti LAPP jako rodinné firmy a předního výrobce inovativních spojovacích řešení.

Skupina LAPP chce být důvěryhodnou, čestnou a transparentní společností, pro kterou je dodržování předpisů a etické chování základem všech obchodních aktivit.

Na těchto hodnotách je založena naše interakce a výměna s obchodními partnery. Jsme zastánci vynikajících produktů, férovosti, důvěry a hodnot. Efektivní řízení a dodržování předpisů jsou pro nás nejvyšší prioritou.

Dodržování předpisů ve společnosti LAPP

  • Abychom ochránili důvěru, kterou do nás naši obchodní partneři, zaměstnanci a veřejnost každý den vkládají, zavedli jsme v naší firemní kultuře transparentní procesy a jasné odpovědnosti.
  • Pouze díky legitimnímu jednání a etickému chování můžeme dlouhodobě zajistit náš obchodní úspěch. Ve společnosti LAPP definujeme dodržování předpisů jako dodržování zákonných ustanovení, dobrovolně přijatých závazků, interních firemních předpisů a etických zásad.
  • Cílem systému řízení dodržování předpisů společnosti LAPP je zajistit dodržování předpisů a předcházet systematickému pochybení. Náš Etický kodex stanovuje základní zásady a opatření pro integrované chování.
  • Z těchto zásad vychází firemní filozofie a strategie společnosti LAPP. Poskytují společnosti LAPP, našim zaměstnancům a obchodním partnerům vodítko a ochranu.
  • Pracujeme na zakotvení těchto zásad ve všech našich obchodních aktivitách a neustále je prověřujeme a optimalizujeme. Díky tomu zůstáváme věrni našim hodnotám.