Dodržování předpisů našimi obchodními partnery

lapp stock team-work-business 207183349 1

Dodržování předpisů a bezúhonnost jsou základem důvěryhodné spolupráce s našimi obchodními partnery, se kterými se snažíme o dlouhodobé a společné úspěšné partnerství.

Integrita je jedním z nejdůležitějších pilířů našich obchodních aktivit. Naše firemní kultura podporuje dodržování předpisů a etické chování. Bezúhonnost očekáváme nejen od našich zaměstnanců, ale také od našich obchodních partnerů.

Udržitelnost našich dodavatelů

V našem Etickém kodexu dodavatele shrnujeme všechny požadavky na naše dodavatele, aby se chovali udržitelně. Mezi ně mimo jiné patří: pracovní podmínky, dodržování lidských práv, životní prostředí, bezpečnost, obchodní etika a dodržování předpisů. Tyto požadavky jsou základem jakéhokoliv obchodního vztahu s dodavateli po celém světě.

Pokud dodavatel nesplní tyto standardy a nezavede vhodná protiopatření, vyhrazujeme si právo ukončit spolupráci nebo výběrové řízení.


Udržitelnost

Další informace k tématu udržitelnosti.


Etický kodex dodavatele

Další informace o Etickém kodexu dodavatele.