Náš systém dodržování předpisů

lapp stock shaking-hands 231337496 1

LAPP má zaveden Systém dodržování předpisů (Compliance Management System – CMS), který se používá v LAPP Holding SE a společnostech skupiny LAPP po celém světě. Cílem CMS je předcházet nesprávnému chování ve skupině LAPP a podporovat chování, které je v souladu s předpisy. Proto jsme zavedli řadu struktur, opatření a procesů, abychom zvýšili povědomí o problémech souvisejících s dodržováním předpisů mezi našimi manažery a zaměstnanci v každodenních obchodních operacích.

CMS se skládá ze sedmi prvků, které na sebe navazují:

  • Dodržování hodnot skupiny LAPP
  • Dodržování cílů
  • Organizace dodržování přepisů
  • Dodržování předpisů související s riziky
  • Program dodržování přepisů
  • Dodržování předpisů komunikace a školení
  • Dodržování předpisů sledování a zlepšování
Unbenannt-2 1