Automatizace

Automatizace se stala velmi důležitou a nedílnou součástí dnešní doby, která napomáhá k ekonomickému rozvoji podniků ať už zefektivněním výrobních procesů, jejich vyšší kontrolou nebo snížením výrobních nákladů v rámci optimalizace procesů.

LAPP neustále rozšiřuje své portfolio na základě nových požadavků trhu. Automatizace,  INDUSTRY 4.0 a zvyšující se požadavky na chytré továrny, rychlost a mnozštví přenesených dat se promítají do sortimentu nových produktů, které jsou v souladu s tímto trendem. 

Standardní sortiment tedy již nekončí kabely pro Ethernet, ale pokračuje ke switchům, které dokáží propojit všechny komponenty v síti. LAPP nově představuje aktivní a pasivní switche ETHERLINE ACCESS, které zároveň splňují požadavky na odolnost v průmyslovém prostředí. 

Více informací o těchto produktech naleznete zde.

etherline access

Automatizace výroby

➤ Rychlá a vypočitatelná doba odezvy
➤ Decentralizovaná řešení řízení
➤ Snadná instalace a modifikace datových rozvodů
➤ Spolehlivost a integrita systému

 

Automatizace procesů

➤ Převládají digitální/analogové signály
➤ Komplexní parametrizace a diagnostika
➤ Vhodná ochrana elektrických vedení a připojení (např. ATEX)
➤ Stabilní a dobře ověřený standard

 

Automatizace budov

➤ Jednoduchá montáž systému společně s uvedením do provozu
➤ Snadná modifikace v případě změny účelu budov či topolgie sítě
➤ Řešení respektující bezpečnost lidí v případě požáru

 

Transportní automatizace

➤ Nízká prostorová náročnost
➤ Mechanicky robustní řešení odolné vůči nárazům a vibracím
➤ Určení pro drsné provozní podmínky
➤ Vhodné aprobace vzhledem ke koncovému zařízení (např. ADR, UNECE-R 118.01)

 

Hledáte řešení na míru, chcete ušetřit čas a mít zároveň záruku funkčnosti?

HLEDÁTE ÖLFLEX® CONNECT!