Automatizace

Automatizace se stala velmi důležitou a nedílnou součástí dnešní doby, která napomáhá k ekonomickému rozvoji podniků ať už zefektivněním výrobních procesů, jejich vyšší kontrolou nebo snížením výrobních nákladů v rámci optimalizace procesů.

Skupina Lapp si důležitost oboru automatizace plně uvědomuje, a proto jsme připraveni být Vám v otázkách automatizace vždy spolehlivým partnerem.

Hlavním trendem a často diskutovaným tématem posledních let v oblasti automatizace je téma INDUSTRY 4.0. Jak toto téma vnímá a jaké jsou přípravy skupiny Lapp na přechod k INDUSTRY 4.0 se můžete podívat zde.

Automatizace výroby

➤ Rychlá a vypočitatelná doba odezvy
➤ Decentralizovaná řešení řízení
➤ Snadná instalace a modifikace datových rozvodů
➤ Spolehlivost a integrita systému

 

Automatizace procesů

➤ Převládají digitální/analogové signály
➤ Komplexní parametrizace a diagnostika
➤ Vhodná ochrana elektrických vedení a připojení (např. ATEX)
➤ Stabilní a dobře ověřený standard

 

Automatizace budov

➤ Jednoduchá montáž systému společně s uvedením do provozu
➤ Snadná modifikace v případě změny účelu budov či topolgie sítě
➤ Řešení respektující bezpečnost lidí v případě požáru

 

Transportní automatizace

➤ Nízká prostorová náročnost
➤ Mechanicky robustní řešení odolné vůči nárazům a vibracím
➤ Určení pro drsné provozní podmínky
➤ Vhodné aprobace vzhledem ke koncovému zařízení (např. ADR, UNECE-R 118.01)

 

Hledáte řešení na míru, chcete ušetřit čas a mít zároveň záruku funkčnosti?

HLEDÁTE ÖLFLEX® CONNECT!