Crash testy VUT

Zákazník: VUT Brno – Ústav soudního inženýrství

 

Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického (VUT ÚSI) v Brně provedl v rámci tzv. Crash Day nárazové zkoušky vozidel za účelem zjištění jejich chování (průběhu deformace) při konkrétních typech vzájemných nárazů. Výsledky takových zkoušek jsou velmi užitečným nástrojem pro technickou analýzu dopravních nehod, kterou se ÚSI zabývá již 50 let.

V jednotlivých vozidlech bylo umístěno dálkové řízení a měřicí přístroje. Pro propojení řízení s měřicími čidly byl úspěšně použit kabel UNITRONIC® LiYCY-CY společnosti LAPP KABEL s.r.o. Dvojité stínění tohoto kabelu spolehlivě chrání měřené signály před nežádoucími vlivy elektromagnetického rušení, které vzniká ve vozidle.

Výsledkem spolupráce VUT ÚSI a společnosti LAPP KABEL s.r.o. bylo dosažení reálné simulace autonehody. Jejím nasnímáním do podoby signálních výstupů z čidel získali akademičtí pracovníci VUT materiál k dalšímu výzkumu v této oblasti.

Akce proběhla 26. – 27. června 2015 v areálu společnosti REC Group s.r.o. ve Starém Městě. Jelikož se v areálu společnosti REC Group s.r.o. nacházejí i atrakce, jako je kovozoo, loď, letadlo, maják apod., je o víkendech běžně dostupný pro veřejnost, a tak se i na této akci v průběhu odpoledne vystřídalo na dvě stovky diváků.