eForce Prague Formula

eForce Prague Formula

Studentská formule s komponenty Lapp Kabel

 

eForce Prague Formula je tým složený ze studentů Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, který se již od roku 2010 účastní mezinárodní soutěže Formula Student. Zároveň se jedná o jediný český tým využívající pro pohon formule elektrický motor. Mezi poslední velké úspěchy patří druhé místo v kategorii vozů s elektrickým pohonem na závodech Formula Student Italy 2014.

Pro komponenty od společnosti Lapp Kabel s.r.o. se tým rozhodl na základě konstrukčních a provozních požadavků, kde byl největší důraz kladen na spolehlivost při mechanickém namáhání, vysoký stupeň krytí proti vniknutí cizích těles nebo kapalin a také kvůli požadavku na nízkou hmotnost celého systému.

Použití produktů Lapp se dělí na dvě oblasti - slaboproudou a silnoproudou (trakční). Do slaboproudé oblasti se řadí řídicí a pomocné nízkonapěťové systémy, jako jsou propojení řídicích jednotek, senzorů, ovládacích a bezpečnostních prvků nebo napájení pomocných zařízení například systému DRS. Tato oblast je řešena integrací jednožilových vodičů potřebného průřezu do hermetických kabelových svazků probíhajících celým vozem.

Zvolené řešení je výhodné z hlediska ušetřené hmotnosti na vnější izolaci kabelů. Zároveň je svazek složený přesně podle potřeb na propojení komponentů a přizpůsoben prostorovým dispozicím vozu. Použity byly vodiče LiFY díky velké škále dostupných barev a průřezů.

Silnoproudá oblast zahrnuje propojení akumulátorového kontejneru a frekvenčního měniče se dvěma motory a přenos trakční energie mezi nimi. První spojení je realizováno servokabelem ÖLFLEX® SERVO FD 785 CP DESINA® především pro jeho vysokou flexibilitu. Spojení měniče a motorů je realizováno kabelem ÖLFLEX® FD 90 CY pro každý fázový vodič. Kabel byl vybrán pro předepsanou teplotní odolnost a stínění, protože kabely přenášejí pulzní proud. Všechny trakční kabely musí být oranžové a odolné do 90 °C, proto byl zvolen standard DESINA®.

Kabely jsou vyváděny plastovými kabelovými vývodkami řady SKINTOP® ST-M pro jejich nízkou hmotnost při zachování krytí a mechanické odolnosti. Na několika místech uvnitř zařízení je použit kabel ÖLFLEX® TRAFFIC 3GKW z důvodů bezpečnosti pro jeho vysokou tepelnou odolnost. Silové vodiče jsou zakončeny krimpovacími oky KRF/16, u kterých studentský tým nejvíce ocenil revizní otvor (u mnohých výrobců chybí) a postříbřené provedení pro redukci přechodových odporů.

Pro klíčové příslušenství formule a depa byly použity odolné PUR kabely ÖLFLEX® FD 855 P a ÖLFLEX® 550 P*, které vydrží i hrubší zacházení.

Výsledkem vzájemné spolupráce studentského týmu a společnosti LAPP KABEL s.r.o. je elegantní, konkurence schopný a hlavně spolehlivý monopost, který své kvality prokazuje vynikajícími výsledky v každém závodě seriálu Formula Student. 

 

Více informací o formuli naleznete zde.