Politika ochrany dat

Ochrana dat

Společnost LAPP KABEL s.r.o., se sídlem Otrokovice, Bartošova č.p. 315, PSČ 765 02, IČ: 255 19 506 („LAPP KABEL s.r.o.“) přistupuje k ochraně osobních údajů svých zákazníků velice vážně a přísně dodržuje příslušné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“). V žádném případě nejsou společností LAPP KABEL s.r.o. zpracovávané osobní údaje prodávány a není s nimi nakládáno ani jinak v rozporu s právními předpisy.
Následující informace poskytuje přehled o tom, jak společnost LAPP KABEL s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů a za jakým účelem jsou ty které osobní údaje zpracovávány. Zákazník vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu a k účelům níže uvedeným a je informován o svých právech.


Osobní data

Osobní údaje jsou jakékoliv údaje o osobních nebo věcných poměrech, týkající se určité nebo určitelné fyzické osoby. Do této kategorie spadají informace, jako je například jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození. Osobními daty nejsou informace, které nemají přímé spojení se skutečnou identitou osoby – jako například anonymizované údaje o navštívených internetových stránkách nebo počet uživatelů stránky.


Odpovědné subjekty

Odpovědnými subjekty ve smyslu Zákona jsou společnost LAPP KABEL s.r.o., jako správce osobních údajů, a společnosti U. I. Lapp GmbH, Schulze-Delitzsch-Straße 25, D-70565 Stuttgart, Lapp Service GmbH, Oskar-Lapp-Straße 2, D-70565 Stuttgart a Digiparden GmbH, Oberbettringer Str. 15, D-73525 Schwäbisch Gmünd, jako zpracovatelé osobních údajů.


Bezpečnost osobních údajů

Společnost LAPP KABEL s.r.o. provádí veškerá technická a organizační bezpečnostní opatření potřebná pro zajištění osobních dat před ztrátou nebo zneužitím. Data jsou ukládána na bezpečném místě, které není veřejně přístupné.
Důvěrné informace, jako jsou osobní údaje, jsou – pokud je to možné – kódovány prostřednictvím certifikátu SSL a přenášeny protokolem HTTPS.


Zpracování osobních údajů

Pokud zákazníci navštíví webové stránky internetového obchodu společnosti LAPP KABEL s.r.o. („LAPP e-shop“), ukládají webové servery společnosti LAPP KABEL s.r.o. standardně za účelem bezpečnosti systému dočasně následující údaje:

 • spojovací data dotazujícího počítače (IP adresu),
 • identifikační data použitého internetového prohlížeče a operačního systému,
 • internetové stránky společnosti LAPP KABEL s.r.o. navštívené našimi zákazníky,
 • datum a délku návštěvy.

Osobní údaje nad tento rámec, jako je jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, nejsou zpracovávány, ledaže by byly zákazníkem dobrovolně zadány, například v rámci registrace, průzkumu, veřejné soutěže, za účelem uzavření smlouvy nebo požadavku na informace. Automaticky zaznamenávané údaje nemůže společnost LAPP KABEL s.r.o. přiřadit konkrétním osobám. Syntéza těchto údajů s údaji z jiných zdrojů není prováděna, údaje jsou navíc po statistickém vyhodnocení vymazány.
Společnost LAPP KABEL s.r.o. mimo to zpracovává veškerá data, která jsou zákazníky zadána na internetových stránkách nebo sdělena společnosti LAPP KABEL s.r.o. jiným způsobem. Tato data zahrnují:

 • firmu
 • daňové identifikační číslo
 • funkce
 • jméno objednávajícího
 • oddělení
 • adresu
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • číslo faxu

Zákazníky předané osobní údaje využívá společnost LAPP KABEL s.r.o. výhradně za účelem technické administrace internetových stránek a plnění přání a požadavků zákazníků, tedy zpravidla pro přípravu a realizaci smluv, dodávku zboží a poskytování služeb, pro realizaci plateb a potřebné kontroly, případně pro usnadnění objednávání prostřednictvím vedení účtu zákazníka nebo pro zodpovídání dotazů.
Společnost LAPP KABEL s.r.o. využívá tyto údaje i pro komunikaci se zákazníkem o produktech, službách a objednávkách. LAPP KABEL s.r.o. také využívá tato data pro aktualizaci datových souborů a zákaznických účtů a za účelem doporučení takových produktů a služeb zákazníkům, které by je mohly zajímat. Informace jsou společností LAPP KABEL s.r.o. využívány i pro zlepšování internetového obchodu (LAPP e-shop) a internetových stránek, k prevenci a odhalování zneužití a podvodů, případně k zajištění technických, logistických nebo jiných služeb pro společnost LAPP KABEL s.r.o. třetími osobami. Kromě toho jsou tyto údaje používány pro ukládání obsahu nákupních košíků respektive předloh objednávek tak, aby je zákazník mohl využít při opětovném přihlášení.
Společnost LAPP KABEL s.r.o. je oprávněna zjišťovat, zpracovávat a ukládat uvedené údaje k uvedeným účelům. Zákazník k tomu uděluje svůj výslovný souhlas a tento je společností LAPP KABEL s.r.o. protokolován. Společnost LAPP KABEL s.r.o. je rovněž oprávněna vstupovat se zákazníky do kontaktu elektronickou poštou v souvislosti s jejich registrací v internetovém obchodu společnosti LAPP KABEL s.r.o. (LAPP e-shop).
Pouze tehdy, pokud s tím zákazník předem projevil svůj souhlas a/nebo – pokud je tak předpokládáno zákonem – nevyjádřil svůj nesouhlas, využije společnost LAPP KABEL s.r.o. tato data i pro průzkumy orientované na produkty nebo pro marketingové účely.
Předávání nebo jiné sdělování osobních údajů třetím osobám je prováděno pouze v následujícím rozsahu:

 • Pokud je jejich předání nutné pro dodržení smluvních závazků, přičemž zákazník je o předání informován.
 • Pokud s tím zákazník výslovně souhlasí.
 • Pro hodnocení bonity zákazníka. Společnost LAPP KABEL s.r.o. provádí hodnocení bonity zejména u větších objednávek nebo v případě existence nevypořádaných pohledávek a dále pokud je to v oprávněném zájmu společnosti LAPP KABEL s.r.o. z jiného důvodu. Tím je zejména stav, kdy dojde k odmítnutí způsobu platby nebo kdy zákazník, který dosud platil zálohově, požaduje přechod na jiný způsob platby. V těchto případech si společnost LAPP KABEL s.r.o. vyžádá u některé z následujících úvěrových společností informace o bonitě zákazníka:

Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o., Praha 2, náměstí I.P.Pavlova 1789/5, PSČ 120 00.
Zákazník s tímto prohlašuje svůj výslovný souhlas.
V rámci realizace smlouvy jsou data ukládána na serverech výše uvedených poskytovatelů služeb, společností Lapp Service GmbH a Digiparden GmbH.


Administrátor v podniku zákazníka

Internetový obchod společnosti LAPP KABEL s.r.o. (LAPP e-shop) nabízí možnost, aby byla v podniku zákazníka určena jedna kontaktní osoba jako administrátor. Tato osoba je pak oprávněná zakládat účty pro své kolegy, přidělovat jim oprávnění a generovat pro ně hesla. Tyto kontaktní osoby jsou povinny při nakládání s osobními údaji postupovat v souladu s právními předpisy; jsou mimo jiné odpovědny za zajištění náležitých souhlasů od osob, s jejichž osobními údaji nakládají.
Kontaktní osoba je též povinna informovat ostatní vlastníky účtů o této Politice ochrany dat a o tom, že existuje administrátor s výše uvedenými právy.


Odvolání souhlasu a vymazání údajů

Zákazník může kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů nebo uplatnit své právo na přístup k údajům, které o něm jsou společností LAPP KABEL s.r.o. zpracovávány, právo na opravu těchto údajů jsou-li nepřesné, a právo na vysvětlení domnívá-li se, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem. K tomu postačuje zaslání e-mailu na adresu: eshopcz@lappgroup.com. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů už nemůže zákazník využívat služeb internetového obchodu společnosti LAPP KABEL s.r.o. (LAPP e-shop).
Osobní údaje budou vymazány:

 • když zákazník odvolá svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů,
 • když zpracování osobních údajů zákazníka už dále není potřebné k účelu, pro který byly údaje poskytnuty,
 • když zpracování osobních údajů není možné z jakýchkoli jiných právních důvodů.


Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pro optimalizaci internetových stránek s ohledem na specifické potřeby zákazníků je zajištěn sběr a zpracování pseudonymizovaných údajů prostřednictví řešení a technologie společnosti Econda GmbH ( www.econda.de ). Data se používají k vytváření uživatelských profilů pod pseudonymy. Pro tyto účely mohou být použity Cookies, které umožňují rozpoznání internetového prohlížeče.  Bez výslovného souhlasu návštěvníka nedojde k propojení profilu s daty prostřednictvím nosiče pseudonymu. Zejména je zajištěna ochrana IP adresy, jejíž rozpoznání je znemožněno, jakmile uživatel vstoupí na internetové stránky, což brání přiřazení uživatelských profilů k IP adresám. Na tomto odkazu mohou návštěvníci těchto internetových stránek kdykoliv, s účinkem do budoucna, odvolat souhlas se zaznamenáváním a ukládáním těchto dat.


Cookies


Webové stránky internetového obchodu společností LAPP KABEL s.r.o. (LAPP e-shop) používají na více místech „Cookies“. Ty slouží k tomu, aby byly webové stránky uživatelsky příjemnější, efektivnější a spolehlivější. Cookies jsou malé textové soubory, které umožňují opětovnou identifikaci uživatele. Tyto soubory jsou uloženy v počítači zákazníka prostřednictvím jím používaného internetového prohlížeče. Většina Cookies používaných společností LAPP KABEL s.r.o. jsou tzv. „Session-Cookies“, které jsou při opuštění stránek uživatelem automaticky vymazány.
Na druhé straně používá společnost LAPP KABEL s.r.o. i „permanentní Cookies“, a to pro uchování informací o zákaznících, kteří navštěvují stránky společnosti LAPP KABEL s.r.o. opakovaně. Tímto lze dosáhnout optimálního vedení uživatelů s cílem nabídnout jim při opakované návštěvě pokud možno co nejrozmanitější internetové stránky s novými obsahy. Obsah permanentního Cookies je omezen na identifikační číslo. Jméno, IP-adresa, atd. nejsou ukládány.
Stránky je možné prohlížet i bez ukládání Cookies. Zákazníci mohou ve svém internetovém prohlížeči zakázat ukládání Cookies, omezit jejich ukládání jen na některé internetové stránky nebo nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby je o zaslání Cookies informoval. Zákazníci mohou rovněž Cookies vymazat ze svého pevného disku (složka: „Cookies“). V tomto případě ale může dojít k omezení zobrazení stránek a uživatelského rozhraní.
Cookies nepůsobí žádné škody a neobsahují viry.


Newsletter – informační zpravodaj


Pokud zákazník chce využít nabídku na zaslání informačního zpravodaje, zobrazenou na internetové stránce, potřebuje od něj společnost LAPP KABEL s.r.o. platnou e-mailovou adresu a informace umožňující kontrolu, zda majitel této internetové adresy souhlasí se zasláním informačního zpravodaje. Další data nejsou zjišťována. Souhlas se zpracováním dat, e-mailové adresy a souhlas se zasláním informačního zpravodaje je možno kdykoli s účinkem do budoucna odvolat.


Právo na informace


Zákazník je oprávněn kdykoli bezplatně nahlížet u společnosti LAPP KABEL s.r.o. nebo u zpracovatelů do osobních údajů uložených o jeho osobě a požadovat informace o jejich původu, příjemci a účelu zpracování. Informace jsou podávány písemně. Žádost o informace je nutno podat písemně u společnosti LAPP KABEL s.r.o., Otrokovice, Bartošova č.p. 315, PSČ 765 02, s žádostí je nutno prokázat totožnost žadatele (např. zasláním žádosti z emailové adresy registrované u společnosti LAPP KABEL s.r.o., přiložením kopie osobního průkazu). Informace o druhu uložených osobních údajů podává i pracovník pověřený ochranou osobních údajů na e-mailové adrese: eshopcz@lappgroup.com.

Další informace

Platby kartou v internetovém obchodě společnosti LAPP KABEL s.r.o. (LAPP e-shop) jsou realizovány prostřednictvím třetí strany a na základě jejích podmínek. Údaje zákazníkem poskytnuté provozovateli systému společnost LAPP KABEL s.r.o. nezpracovává.
Zákazník bere na vědomí, že při přenosu dat po internetu není možno při současném stavu techniky zajistit jejich úplnou ochranu. Zákazník bere na vědomí, že má povinnost zajistit bezpečnost jím předávaných dat po internetu.
Důvěra zákazníků je pro společnost LAPP KABEL s.r.o. velice důležitá. Proto je společnost LAPP KABEL s.r.o. připravena kdykoli zodpovědět dotazy týkající se zpracování osobních údajů. Pokud by měl zákazník otázku, na kterou nenalezl odpověď v této informaci o ochraně osobních údajů nebo pokud by zákazník potřeboval podrobnější informace, může se kdykoli obrátit na pracovníka pověřeného ochranou dat na e-mailové adrese: eshopcz@lappgroup.com.