Politika ochrany dat

Politika ochrany údajů

 

Kap. 1 Informace o shromažďování osobních údajů

(1)  Tato kapitola poskytuje informace o shromažďování osobních údajů při používání naší internetové sítě. Osobní údaje jsou definovány jako jakákoli informace, týkající se vás osobně, např. jména, adresy, e-mailové adresy, chování uživatele.

 

(2)  Osobou odpovědnou podle čl. 4 (7) EU General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“) je LAPP Czech Republic s.r.o., se sídlem na adrese Bartošova 315, 765 02 Otrokovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29865 („Lapp“). Kontaktní osobou je Marcela Večeřová a kontaktovat ji můžete na této adrese: marcela.vecerova@lappgroup.com, Tel. 573 501 000, do předmětu e-mailu uveďte prosím „GDPR dotaz“.

 

(3)  Jestliže z důvodu určitých funkcí naší nabídky potřebujeme odkázat na poskytovatele zprostředkovatelských služeb nebo budeme chtít použít vaše údaje pro komerční účely, informujeme vás níže podrobněji ohledně příslušných procesů se současným uvedením stanovených kritérií o době uchování těchto údajů. 

 

Kap. 2 Vaše práva

(1)  Ohledně naší společnosti a vašich osobních údajů máte následující práva:

 

-       Právo na informace

-       Právo na opravu nebo vymazání

-       Právo omezení nebo zpracování

-       Právo vznést námitku proti zpracování

-       Právo na přenositelnost údajů

 

(2)  Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, datová schránka: qkbaa2n.

 

Kap. 3 Shromažďování osobních údajů při navštěvování našich internetových stránek

(1)  Jestliže se internetové stránky používají pouze pro informační účely, tj. neregistrujete se na internetových stránkách nebo posíláte nám další informace, dostává se nám jen těch osobních údajů, které váš prohlížeč posílá na náš server. Při navštěvování našich internetových stránek shromažďujeme ty následující údaje, které jsou pro nás technicky nutné, aby vám zobrazily naše internetové stránky a zaručily stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 (1), odst. 1, písm. f GDPR):

-       IP adresa

-       Datum a čas dotazu

-       Rozdíl časového pásma vůči Greenwichskému střednímu času (GMT)

-       Obsah požadavku (definovaná stránka)

-       Status přístupu/kód statusu http

-       Odeslaný objem příslušných údajů

-       Internetová stránky vytvářející požadavek

-       Prohlížeč

-       Operační systém a jeho rozhraní

-       Jazyk a verze software prohlížeče

 

(2)  Při používání našich internetových stránek se kromě výše uvedených údajů na vašem počítači ukládají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou na vašem hard disku ukládány po přiřazení k prohlížeči, který používáte a kterými stránky, ukládající cookie (tj. my), odesílají určité informace na něj zpět. Cookies nemohou vykonávat žádné programy ani přenášet do vašeho počítače žádné viry. Jejich účelem je zajišťovat vaši online přítomnost celkově uživatelsky přátelštěji a efektivněji. 

 

(3)  Používání cookie:

a)    Tyto webové stránky používají následující druhy cookies, které se s ohledem na jejich velikost a funkčnost dělí následovně:

-       Přechodné cookies (viz b)

-       Trvalé cookies (viz c).

 

b)    Přechodné cookies se automaticky vymazávají, jakmile zavřete prohlížeč. To zahrnuje zejména session (relace) cookies, které ukládají tzv. session ID.  Různé požadavky vašeho prohlížeče mohou být přiřazeny ke společné relaci pomocí těchto session ID. To usnadňuje rozpoznávání vašeho počítače na našich internetových stránkách. Session cookies se také vymazávají, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

 

c)    Trvalé cookies se automaticky vymazávají po určené době, podle použití cookie. Můžete vymazat kterékoli cookies kdykoli podle nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče.

 

d)    Nastavení vašeho prohlížeče může být nakonfigurováno podle vašich potřeb a může např. odmítnout příjem cookies třetí strany nebo kterýchkoli cookies. Rádi bychom upozornili, že vám nemusí být umožněno používat na našich stránkách všechny funkce.

 

e)    Používáme cookies proto, abychom vás mohli identifikovat při jakýchkoli následných návštěvách, máte-li u nás účet. Alternativně se budete muset znovu přihlašovat vždy, když chcete procházet naše stránky.

 

f)     Použité flash (okamžité) cookies váš prohlížeč nezachycuje, ale zachycuje je vaše okamžité připojení. Kromě toho používáme skladovací objekty HTML5, které jsou zapisovány v našem terminálu. Tyto objekty bez automatického data vypršení ukládají požadované údaje bez ohledu na váš používaný prohlížeč. Nemáte-li zájem o zpracovávání těchto flash cookie, musíte instalovat odpovídající doplněk, např. „Better Privacy“ for Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/ betterprivacy/) nebo Adobe flash killer cookie pro Google Chrome. Používání skladovacích objektů HTML5 můžete zamezit zavedením soukromého režimu do vašeho prohlížeče. Kromě toho doporučujeme pravidelné ruční mazání vašich cookies a historie prohlížení internetových stránek.

 

Kap. 4 Další funkce internetových stránek a nabídky, účely používání údajů

(1)     Kromě čistě informačního využívání našich internetových stránek nabízíme různé služby, které můžete používat, máte-li zájem. Pravidlem je, že to po vás požaduje uvést další osobní údaje, které pak používáme k poskytování našich příslušných služeb. Pro takové osobní údaje pak platí výše uvedené zásady zpracovávání údajů. 

 

(2)     Kromě výše uvedených údajů Lapp shromažďuje a ukládá do internetových stránek nebo odesílá jinými způsoby všechny klíčové informace o zákaznících. Příklady takových údajů jsou:

firma
DIČ
oslovení
jméno zákazníka
oddělení
adresa
e-mail
telefon
fax

(3)  Lapp také využívá tyto údaje ke komunikaci se zákazníky o výrobcích, službách a objednávkách. Lapp dále aktualizuje firemní záznamy a účty zákazníků s těmito údaji a používá je k doporučování výrobků nebo služeb potenciálním firemním zákazníkům. Lapp také informace používá k vylepšování svého e-shopu a online přítomnosti k zabránění jakéhokoli zneužívání a podvodu nebo odhalování toho, anebo k umožnění třetím stranám vykonávat jakékoli technické, logistické nebo jiné služby ve prospěch Lapp. Údaje se také používají k ukládání nákupních košíků nebo vzorů objednávek, které dává zákazníkům k dispozici pro nové použití.

 

(4)  Jen když zákazníci udělili předtím svůj souhlas nebo pokud je to právně přípustné a jestliže nebyla vznesena námitka, Lapp používá tyto údaje pro průzkumy týkající se výrobků a pro marketingové účely.

 

(5)  Pro zpracovávání vašich údajů částečně využíváme externí poskytovatele služeb. Tito poskytovatelé jsou pečlivě vybíráni a námi zmocněni. Jsou vázání našimi směrnicemi a pravidelně sledováni. 

 

(6)  Dále můžeme odesílat vaše osobní údaje třetím stranám za účelem prodejních akcí, her s výhrami, podepisování smluv nebo podobných služeb, které nabízíme společně se svými partnery. Podrobné informace lze najít níže v popisu nabídky nebo vám mohou být zaslány při přenechání vašich osobních údajů nám.

 

(7)  Pokud naši poskytovatelé služeb nebo partneři mají sídlo v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme vás udržovat informované o jakýchkoli následcích těchto okolností v popisu naší nabídky.

 

Kap. 5 Námitky nebo odvolání souhlasu se zpracováním vašich údajů

 (1)    Jestliže jste udělili svůj souhlas se zpracováním vašich údajů, můžete ho kdykoli odvolat. Takové odvolání bude mít po jeho prohlášení dopad na přípustnost zpracování vašich údajů. 

 

(2)     Můžete vznést námitku, protože my zakládáme zpracovávání osobních údajů na vyváženosti zájmů. To by byl případ, kdyby zpracování nebylo pro splnění smlouvy s vámi potřebné; je to uvedeno podrobně v následujícím popisu funkcí. U námitky bychom požádali o uvedení důvodů proč naše společnost nemůže zpracovávat osobní údaje jak je obvyklé. V případě vaší odůvodněné námitky musíme záležitost prošetřit a zpracovávání údajů buď ukončit nebo nastavit jinak, anebo vám vysvětlit naši potřebu a legitimní základy proč zpracovávání bude pokračovat. 

 

(3)     Můžete ovšem kdykoli vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů pro účely reklamy nebo analýzy údajů. Vaši námitku proti použití v reklamě na následující adresu: marcela.vecerova@lappgroup.com

 

Kap. 6 Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

Na našich internetových stránkách je kontaktní formulář, který se může použít pro elektronický kontakt. Jestliže uživatel chce této výhody využít, údaje vložené do vstupní masky, nám budou odeslány a uloženy. Tyto údaje jsou:

Titul, jméno, příjmení, firma, oddělení, číslo zákazníka, adresa (ulice, č.p., PSČ, město, země), e-mailová adresa, fax, telefon, předmět a sdělení.

Když se sdělení odesílá, ukládají se také IP adresa uživatele a datum a čas přenosu.

Jinak nás také můžete kontaktovat e-mailem na uvedenou adresu. V tomto případě se uloží osobní údaje uživatele, odeslané e-mailem.

V této souvislosti údaje nebudou postoupeny třetím stranám. Údaje se použijí výhradně pro účely vlastní konverzace.

Jestliže uživatel dal svůj souhlas, právní základ pro zpracovávání údajů spočívá ve čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR.

Právní základ pro zpracovávání údajů, odesílaných v průběhu e-mailu, spočívá ve čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Jestliže e-mailový kontakt má za cíl uzavření smlouvy, pak další právní základ pro zpracování spočívá ve čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR. Zpracovávání osobních údajů ze vstupní masky nám slouží jen pro ošetření ustaveného kontaktu. V případě kontaktu e-mailem toto také vytváří oprávněný zájem na zpracovávání údajů. Další osobní údaje, zpracovávané během přenosu, slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a zajištění zabezpečení našich systémů informačních technologií.

Údaje budou vymazány jakmile již nebudou nutné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Pro osobní údaje ze vstupní masky kontaktního formuláře a údaje odeslané e-mailem jde o případ, kdy je příslušná konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace je ukončena, když lze z okolností usoudit, že předmětné skutečnosti byly s konečnou platností vyjasněny.

Další osobní údaje, shromážděné během odesílání, budou vymazány nejpozději po sedmi dnech.

 

Kap. 7 Kariéra

Na našich webových stránkách www.karieralapp.cz zveřejňujeme informace o aktuálně volných pracovních pozicích ve společnosti Lapp. Pokud máte zájem ucházet se o některou z vypsaných pozic, můžete nás kontaktovat prostřednictvím webového formuláře, který naleznete u popisu příslušné pozice. V takovém případě budeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, životopis a další informace, které ve webovém formuláři sami uvedete.

Tyto osobní údaje budeme zpracovávat výhradně za účelem posouzení Vaší žádosti o uvedenou pozici. Zákonným důvodem pro takové zpracování je splnění smluvní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vaše osobní údaje nebudou dále předávány žádným třetím stranám, vyjma společnosti Lapp Service GmbH and SETU GmbH, která vlastní a provozuje naše datové servery (viz níže). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení, nejdéle však 2 měsíce od doručení Vaší žádosti.

Pokud na danou pozici nebudete vybráni a dáte nám souhlas se zpracováním Vašich osobních pro účely možného zařazení Vašeho životopisu do dalšího výběrového řízení, budeme tyto osobní údaje zpracovávat na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a to po dobu, po kterou bude trvat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle však po dobu 6 měsíců.

 

Kap. 8 Poskytovatelé služeb - hosting a provoz internetových stránek, poskytovatelé technických služeb

Údaje zpracovávané v rámci společnosti se ukládají na serverech, které vlastní a provozuje společnost Lapp Service GmbH and SETU GmbH, Königsturmstr. 28, 73525 Schwäbisch Gmünd.

 

Kap. 9 Remarketing Google

Tyto internetové stránky umožňují používání remarketingové technologie Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google“). Uživatelé, kteří již naše internetové stránky a online služby navštívili dříve se zájmem o nabídku, mohou být pomocí této technologie nově osloveni pomocí cílené propagace na stránkách Google Partner Network. Reklama je posílena pomocí cookies, tj. malých textových souborů, uložených v počítači uživatele. Tyto textové soubory usnadňují analýzu chování uživatele v době návštěvy internetových stránek a později mohou být použity pro cílené doporučování výrobků a reklamu založenou na zájmu.

Používání cookies firmou Google pro tyto účely můžete deaktivovat vyvoláním stránky pro deaktivaci reklamní činnosti Google https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.  Alternativně můžete deaktivovat používání cookies třetí stranou vyvoláním deaktivační stránky Network Advertising Initiative na http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/.
Používáním webových stránek lappczech.lappgroup.com vyslovujete svůj souhlas s zpracováváním údajů, které Google o vás shromažďuje zde popsaným způsobem a pro účely zde uvedené. Chtěli bychom poukázat na to, že nezávisle na našich pravidlech má Google svou vlastní politiku ochrany údajů. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za tato pravidla a postupy a odkazujeme vás na politiku Google ohledně ochrany údajů; viz https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de.  

Můžete také odstoupit od používání cookies firmou Google pro tyto účely otevřením stránky pro takové odstoupení. Alternativně mohou uživatelé zablokovat používání cookies třetích stran na stránce Network Advertising Initiative pro odstoupení. Údaje se ukládají po dobu jednoho roku.

 

Kap. 10 Remarketing na Facebooku

Tyto internetové stránky používají remarketingovou funkci “Custom Audiences“ firmy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (“Facebook“) v pixelové variantě a bez nastavení “extended comparison“ (rozšířené porovnávání). Remarketing má za cíl prezentaci reklamy, založené na zájmu (“Facebook-Ads“), návštěvníkům těchto stránek, když navštěvují Facebook jako sociální síť. Za tímto účelem byl to těchto stránek  zaveden remarketingový pixel a tím mu umožnil vytvářet přímý odkaz na servery Facebooku při návštěvě internetových stránek. Server Facebook je tedy informován o vaší návštěvě těchto stránek a Facebook pak přiřazuje tyto informace vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Podívejte se na politiku soukromí Facebooku na stránkách https://www.facebook.com/about/privacy/ s podrobnými informacemi o shromažďování a používání údajů firmou facebook a na vaše trvalá práva a volby ochrany vaší soukromé sféry. Alternativně  můžete na základě vaší registrace u facebooku také deaktivovat remarketingovou funkci “Custom Audiences“ na internetové stránce Facebooku na https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Údaje jsou uloženy po dobu jednoho roku..

 

Kap. 11 Analýza internetových stránek pomocí Matomo (dříve PIWIK)

Na našich internetových stránkách používáme otevřený zdrojový softwarový nástroj Matomo (dříve PIWIK) k analýze chování našich uživatelů při  procházení stránek. Tento software ukládá cookie do počítače uživatele (viz výše o cookies). Jestliže jsou zpřístupněny jednotlivé naše stránky, ukládají se následující údaje:

(1) Dva byty IP adresy uživatelova systému připojení

(2) Otevřené internetové stránky

(3) Internetové stránky, ze kterých uživatel otevřel jiné stránky (odesílatel)

(4) Podstránky otevřené z již otevřených internetových stránek

(5) Doba strávená na nich

(6) Četnost jejich otevírání

Software běží výlučně na serverech našich internetových stránek. Osobní údaje uživatelů se ukládají jen tam. Údaje nebudou postupovány třetím stranám, kromě vlastníka a provozovatele serverů (viz výše). Software je nastaveno tak, aby IP adresy nebyla ukládány celé, ale maskovány jsou jen dva byty IP adresy (např.: 192.168.xxx.xxx). Tak již potom není možné přiřadit zkrácenou IP adresu připojenému počítači.

Právní základ pro zpracovávání osobních údajů uživatele spočívá ve čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR.

Zpracovávání osobních údajů uživatele nám umožňuje analyzovat chování při procházení stránek našimi uživateli. Jsme v postavení shromažďovat informace o používání jednotlivých prvků našich internetových stránek vyhodnocováním získaných údajů. To nám pomáhá trvale zlepšovat naše internetové stránky a jejich uživatelskou přátelskost. Za těmito účely je také naším oprávněným zájmem zpracovávat údaje podle čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Anonymizací IP adresy je dostatečně vzat v úvahu zájem uživatele o ochraně jeho osobních údajů.

Údaje budou vymazány, jakmile již nejsou dále potřebné pro účely našich záznamů. V našem případě je to ukončený případ po 1 roce od posledního kontaktu.

Cookies se také ukládají v počítači uživatele a jsou odesílány na naši síť. Proto máte jako uživatel plnou kontrolu přes používání cookies. Odesílání cookies můžete deaktivovat nebo omezit změnou nastavení vašeho internetového prohlížeče. Cookies, které již byly uloženy, lze kdykoli vymazat. To se může také provádět automaticky. Jestliže jsou cookies pro naši síť deaktivovány, již není dále možné používat všechny funkce sítě.

Našim uživatelům nabízíme na našich stránkách možnost odstoupit od zpracovávání analýz. K tomu musíte otevřít příslušný odkaz. Tak se do vašeho systému ukládají další cookies, které signalizují našemu systému neukládat údaje uživatele. Jestliže uživatel mezitím ze svého systému příslušný cookie vymaže,  musí pak odvolávání cookies opět nastavit.

Další informace o nastavení soukromí u software Matomo lze najít na následujícím odkazu: https://matomo.org/docs/privacy/.

Pokud si nepřejete zasílat žádná další obchodní sdělení, odpovězte prosím na e-mail imarcela.vecerova@lappgroup.com „NEZASÍLAT“.

 

Kap. 12 Newsletter

Jestliže zákazníci chtějí dostávat newslettery, tedy obchodní sdělení informující o nových produktech a službách společnosti Lapp, je vyžadována jejich e-mailová adresa a informace, které umožní prověřit souhlas majitele příslušné e-mailové adresy (double opt-in).

Na základě přihlášení k odběru newsletteru  také ukládáme IP adresu systému počítače, poskytnutou poskytovatelem internetových služeb (ISP) o subjektu údajů v době registrace, spolu s datem a časem. Ukládání těchto údajů je nezbytné k usnadnění pozdějšího vysledování jakéhokoli případného e-mailového zneužití subjektu údajů. Také to zajišťuje osobu odpovědnou za zpracovávání údajů s právní bezpečností.

Osobní údaje, shromažďované v rámci přihlášení k odběru newsletteru, se používají výhradně pro odesílání našeho newsletteru. Odběratelé newsletteru mohou být informováni e-mailem, jak je to v případě nabídky newsletteru nebo při technických záležitostí, když by to bylo nezbytné pro přihlášení k odběru newsletteru nebo průběhu služby newsletteru. V rámci služeb newsletteru nejsou třetím stranám odesílány žádné nashromážděné osobní údaje vyjma našeho poskytovatele nástroje pro e-mail marketing, společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o. se sídlem Na Mlejnku 764/18, Praha 4, 147.

Subjekty údajů mohou odhlásit odběr newsletteru kdykoli. Pokud jde o odesílání newsletteru, osoby mohou stejně kdykoli zrušit svůj souhlas se zpracováním jakýchkoli osobních údajů pomocí příslušného odkazu v newsletteru. Kromě toho mají odběratelé možnost odhlásit odběr přímo na internetové stránce osoby odpovědné za zpracovávání nebo ji informovat jinými druhy komunikace.

 

Kap. 13 Funkce chatu

Váš kontakt s námi prostřednictvím chatu na internetových stránkách je umožněn pomocí live chatu poskytovaného společností Smartsupp.com, s.r.o., se sídlem na adrese Milady Horákové 13, 602 00 Brno. Software používá cookies, tj. textové soubory, uložené ve vašem počítači, umožňující osobní konverzaci s vámi formou chatu v reálném čase na internetové stránce.  Chtěli bychom v této souvislosti zdůraznit, že jakékoli údaje, které nám svobodně pošlete chatem, se ukládají pro zpracování vašeho požadavku a za účelem statistiky. Ukládán je jen záznam chatu. Jakékoli údaje v záznamu chatu se nepoužívají k identifikaci jakékoli internetové stránky návštěvníka, ani pro jiné účely nebo reklamu. Záznam chatu se druhý pracovní den maže. Údaje se ukládají po dobu jednoho roku.

 

Kap. 14 Servokonfigurátor a konfigurátor EPIC Housing

Pokud jde o konfigurátory a z pohledu minimalizace údajů, zredukovali jsme potřebné údaje jak je jen možné. Mohou vám být předložena povinná políčka, která musí být vyplněna k zajištění jednotlivé nabídky, vycházející z vašich údajů. Údaje uvedené v konfigurátoru se používají výhradně pro výrobu, odeslání a jednání o nabídce na základě požadavku.

 

Kap. 15  Doba ukládání osobních údajů

Pokud není uvedeno jinak, kritérium, rozhodné pro naše sjednávání dob ukládání, je příslušná zákonná doba ukládání. Údaje jsou po uplynutí takové doby vymazávány za předpokladu, že pro výkon smlouvy nebo započetí smlouvy již nejsou dále třeba.

 

Kap. 16 Zákonná nebo smluvní pravidla k ustanovením o osobních údajích

Ustanovení o osobních údajích je částečně předepsáno zákonem, např. daňové předpisy, nebo může být výsledkem smluvních ujednání (např. prohlášení týkající se smluvní strany). Při podepisování smlouvy může být někdy pro subjekt údajů nutné, aby nám dal své osobní údaje k dispozici a které je třeba naší společností později zpracovat. Například subjekt údajů může mít povinnost dát nám osobní údaje k dispozici, když s ním naše společnost podepisuje smlouvu. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů by bylo, že žádnou smlouvu nelze se subjektem údajů podepsat. Subjekty údajů musí kontaktovat našeho pracovníky ještě než se mu takové údaje dají k dispozici. V každém jednotlivém případě poradí naši zaměstnanci subjektu údajů, zda poskytnutí osobních údajů je zákonné nebo smluvně předepsané nebo požadováno pro podpis smlouvy. Bude také informovat o případných stávajících povinnostech poskytnout osobní údaje a případných následcích neposkytnutí osobních údajů.

 

Kap. 17 Automatické rozhodování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatickému rozhodování nebo profilování.

 

Kap. 18 Právní základ pro zpracovávání údajů

Čl. 6 (I), písm. a GDPR je naším právním základem pro postup zpracovávání, který po nás požaduje dostat souhlas pro konkrétní účely zpracovávání, zejména pro zasílání newsletterů. V případě, že zpracovávání osobních údajů se požaduje pro smluvní soulad, zahrnující subjekt údajů jako smluvního partnera, zpracovávání údajů je založeno na čl. 6 (I), písm. b  GDPR.  Jako příklad jde o případ se zpracováváním, které je nezbytné pro dodávky zboží nebo výkon služeb či služeb vracení. Stejný právní základ se vztahuje na zpracovávání potřebné k provedení předsmluvních opatření, např. na základě dotazů týkajících se našich výrobků nebo služeb. Jestliže naše společnost podléhá zákonné povinnosti, vyžadující zpracovávání osobních údajů, např. soulad s povinnostmi týkajícími se daní, zpracovávání bude založeno na čl. 6 (I), písm. c GDPR.

 

Kap. 19 Právní základ podle čl. 6 (I), písm. f GDPR, naše oprávněné zájmy při zpracovávání

Postupy při zpracovávání mohou být konec konců založeny na čl. 6 (I), písm. f GDPR.  na tomto právním základě spočívají postupy při zpracovávání, neuvedené ve kterékoli z právních zásad, uvedených v kap.14, jestliže zpracovávání je vyžadováno k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany za předpokladu, že nepřevažuje zájem, základní práva a svobody subjektu údajů. Lze předpokládat oprávněný zájem, jestliže subjekt údajů je zákazník odpovědné osoby (Výklad 47 věty 2 GDPR).

Jestliže se zpracovávání jakýchkoli osobních údajů děje na základě čl. 6 (1), písm. f GDPR, naším oprávněným zájmem bude výkon našich podnikatelských činností.

 

Kap. 20 Další informace

Zákazník si je vědom, že ve světle současného stavu technologie nelze při přenosu údajů přes internet zaručit úplnou ochranu údajů. V důsledku toho a ve smyslu zabezpečení jakýchkoli údajů, posílaných přes internet, zákazník přebírá plnou odpovědnost. Z tohoto důvodu mohou subjekty údajů svobodně rozhodnout o odesílání svých údajů nám jiným způsobem, např. telefonem.

 

Tato politika ochrany údajů je platná a účinná od 25. 5. 2018.