Politika ochrany osobních údajů

Kap. 1 Informace o shromažďování osobních údajů

(1)  Tato kapitola poskytuje informace o shromažďování osobních údajů při používání naší internetové sítě. Osobní údaje jsou definovány jako jakákoli informace, týkající se vás osobně, např. jména, adresy, e-mailové adresy, chování uživatele.

(2)  Osobou odpovědnou podle čl. 4 (7) EU General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“) je LAPP Czech Republic s.r.o., se sídlem na adrese Bartošova 315, 765 02 Otrokovice, IČO: 255 19 506, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29865 („Lapp“). Kontaktovat nás můžete prostřednictvím těchto kontaktů: info@lapp.com, Tel. 573 501 000, do předmětu e-mailu uveďte prosím „GDPR dotaz“.

Kap. 2 Shromažďování osobních údajů při navštěvování našich internetových stránek

(1)  Jestliže internetové stránky používáte pouze pro informační účely, tj. neregistrujete se na internetových stránkách nebo neposíláte Lapp další informace, zpracováváme jen ty osobních údaje, které váš prohlížeč posílá na náš server prostřednictvím tzv. cookies. Při návštěvě našich internetových stránek shromažďujeme údaje, které jsou pro nás technicky nutné k zajištění toho, aby se vám zobrazily naše internetové stránky správně a zaručily stabilitu a bezpečnost přenosu (právním základem je čl. 6 (1), odst. 1, písm. f GDPR). Jedná se o následující osobní údaje:

-       IP adresa

-       Datum a čas dotazu

-       Rozdíl časového pásma vůči Greenwichskému střednímu času (GMT)

-       Obsah požadavku (definovaná stránka)

-       Status přístupu/kód statusu http

-       Odeslaný objem příslušných údajů

-       Internetová stránky vytvářející požadavek

-       Prohlížeč

-       Operační systém a jeho rozhraní

-       Jazyk a verze software prohlížeče

 

(2)    Při používání našich internetových stránek se kromě výše uvedených údajů na vašem počítači ukládají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou na vašem hard disku ukládány po přiřazení k prohlížeči, který používáte a kterými stránky, ukládající cookie (tj. my), odesílají určité informace na něj zpět. Cookies nemohou vykonávat žádné programy ani přenášet do vašeho počítače žádné viry. Jejich účelem je zajišťovat vaši online přítomnost celkově uživatelsky přátelštěji a efektivněji.  Cookies používáme k těmto účelům:

•      Absolutně nezbytné cookies jsou nutné k tomu, aby stránka fungovala, např.
k přiřazení nákupního košíku. Tyto cookies se zpravidla ukládají pouze v reakci na Vaše kroky, které představují žádost o službu, například nastavení preferencí pro ochranu soukromých údajů, přihlášení či vyplňování formulářů. Pro tento typ cookies není nutný Váš souhlas, neboť jsou nezbytně důležité pro správné fungování webové stránky, a jsou tedy ukládány bez ohledu na Vámi zvolenou preferenci ukládání cookies.

•      Výkonnostní cookies slouží ke zjištění, jak dobře se webová stránka zobrazuje
v různých prohlížečích a zda dochází k problémům například s dobou načtení stránky. To nám umožňuje provádět technická zlepšení stránky. Díky těmto cookies můžeme počítat návštěvy a sledovat zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit
a zlepšovat výkonnost stránky. Pomáhají nám také se zodpovězením otázek, které stránky jsou nejoblíbenější a které naopak nejméně a jak se návštěvníci na stránce pohybují. Veškeré informace, které nashromáždí tyto cookies, se agregují, a proto jsou vždy pseudonymní. Pokud tyto cookies nepovolíte, nemáme možnost zjistit, kdy jste naši stránku navštívili.

•      Funkční cookies nejsou nezbytně k fungování stránky, ale používání stránky je díky nim pohodlnější. Díky těmto cookies může stránka nabídnout rozšířené funkce
a personalizaci. Můžeme je ukládat my nebo třetí strany, jejichž služby na stránkách využíváme. Pokud tyto cookies nepovolíte, může se stát, že některé nebo všechny tyto služby nebudou fungovat bezvadně, ale používání stránky je v zásadě možné.

•      Reklamní / marketingové cookies Tyto soubory cookie mohou na naší stránce nastavovat partneři z reklamy. Mohou je používat na vytváření profilů o vašich zájmech a podle nich vám zobrazovat reklamy i na jiných stránkách. Neukládají ale vaše osobní informace přímo, nýbrž přes jedinečné identifikátory prohlížeče a internetového zařízení. Pokud je nepovolíte, bude se vám zobrazovat na stránkách méně cílená propagace,

(3)       Vedle toho rozlišujeme další dva typy cookies: vlastní a externí.
Vlastní cookies (také 1st Party Cookies) ukládá výlučně tato stránka a pocházejí výlučně od nás. Ukládají se lokálně na Vašem počítači a umožňují nám rozpoznat Vás při další návštěvě naší stránky. To ale můžeme udělat jen my. Třetí strany
z těchto cookies nezískávají informace a my je třetím stranám nepředáváme. Smyslem vlastních cookies je získat vypovídající informace o využívání stránky. Externí cookies (3rd Party Cookies) jsou cookies, které ukládají třetí strany, zpravidla v souvislosti s uložením svého obsahu na našem webu. Za zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím cookies třetí stran neodpovídáme my, ale třetí osoby, které cookies na náš web uložily, přičemž takové zpracování údajů podléhá vlastním pravidlům třetích stran.

 (4)      V prohlížeči si vše můžete nastavit dle svého přání, např. můžete odmítnout přijímání externích či všech cookies. Upozorňujeme však, že v takovém případě je možné, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce stránky.

(5)       Abyste vždy měli aktuální informace o tom, které cookies se využívají konkrétně na této stránce, využíváme nástroj, který pravidelně zjišťuje používané cookies a vytváří jejich seznam. Tento přehled cookies naleznete na našem webu, v sekci Nastavení cookies souborů umístěné v patičce webu. Pokud jsou cookies v seznamu uvedeny jako flash cookies, neukládá je Váš prohlížeč, nýbrž Váš modul flash. Pokud si nepřejete zpracování flash cookies, musíte příslušným způsobem nastavit svůj prohlížeč. Navíc doporučujeme pravidelné mazání cookies a historie prohlížení.

Kap. 3 Další funkce internetových stránek a nabídky, účely používání údajů

(1)     Kromě čistě informačního využívání našich internetových stránek nabízíme různé služby, které můžete používat, máte-li zájem. Pravidlem je, že to po vás požaduje uvést další osobní údaje, které pak používáme k poskytování našich příslušných služeb. Pro takové osobní údaje pak platí výše uvedené zásady zpracovávání údajů. 

(2)     Kromě výše uvedených údajů Lapp shromažďuje klíčové informace o zákaznících. Příklady takových údajů jsou:

firma
DIČ
oslovení
jméno objednatele
jméno
příjmení
zákaznické číslo Lapp
funkce
oddělení
adresa
e-mail
telefon
·         fax

·         historie objednávek

·         další osobní údaje, které nám zákazník sám sdělí

(1)  Lapp také využívá tyto údaje ke komunikaci se zákazníky o výrobcích, službách a objednávkách. Lapp dále aktualizuje firemní záznamy a účty zákazníků s těmito údaji a používá je k doporučování výrobků nebo služeb potenciálním firemním zákazníkům. Lapp také informace používá k vylepšování svého e-shopu a online přítomnosti k zabránění jakéhokoli zneužívání a podvodu nebo jeho odhalování, anebo k umožnění třetím stranám vykonávat jakékoli technické, logistické nebo jiné služby ve prospěch Lapp. Údaje se také používají k ukládání nákupních košíků nebo vzorů objednávek, které dává zákazníkům k dispozici pro nové použití.

 

(2)  Jen když zákazníci udělili předtím svůj souhlas nebo pokud je to právně přípustné (subjekt je zákazníkem Lapp) a jestliže nebyla vznesena námitka, Lapp používá tyto údaje pro průzkumy týkající se výrobků a pro marketingové účely.

 

(3)  Pro zpracovávání vašich údajů částečně využíváme externí poskytovatele služeb. Tito poskytovatelé jsou pečlivě vybíráni a námi zmocněni (tzv. „zpracovatelé S těmito zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů (tzv. „Smlouvy o zpracování osobních údajů“). To znamená, že zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje pouze podle našich pokynů. Zpracovatelé předávají Vaše osobní údaje pouze nám. Rovněž zajišťují, aby byla přijata nezbytná technická a organizační opatření k bezpečnému zpracování Vašich údajů a Vaše osobní údaje byly uloženy pouze po dobu, kterou jsme stanovili. Pokud mají naši poskytovatelé služeb nebo partneři sídlo v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), zajistíme, aby Vašim osobním údajům byla zajištěna srovnatelná úroveň ochrany, jakou poskytuje GDPR.

 

(4)  Dále můžeme odesílat vaše osobní údaje třetím stranám za účelem prodejních akcí, her s výhrami, podepisování smluv nebo podobných služeb, které nabízíme společně se svými partnery, pokud se těchto akcí dobrovolně zúčastníte či vyžádáte příslušnou službu/uzavření smlouvy. Podrobné informace lze najít níže v popisu nabídky nebo vám mohou být zaslány při poskytnutí vašich osobních údajů naší společnosti.

 

(5)  Pokud naši poskytovatelé služeb nebo partneři mají sídlo v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme vás udržovat informované o jakýchkoli následcích těchto okolností v popisu naší nabídky.

 

Kap. 4 Přihlášení, LAPP-ID

(1)  Autentizační systém LAPP (LAPP-ID) slouží k jednoznačné osobní identifikaci a pomáhá zákazníkům při bezpečném přihlášení. LAPP-ID sestává z osobní e-mailové adresy a hesla.

 

(2)  Při registraci do LAPP-ID ID zákazníka shromažďujeme informace, které nám poskytnete. Přiřazujeme také dotazy a chování uživatelů, zejména kdy a jak často se přihlašujete do
e-shopu, nebo zda se přihlašujete na webináře, máte dotazy prostřednictvím chatu nebo používáte konfigurátor kabelů.

 

(3)  Vedle správy údajů o identitě a profilech zákazníků slouží jednotné přihlášení i k ochraně informací o zákaznících před útoky. Kromě toho pro Vás na tomto základě personalizujeme webovou stránku, abychom Vám mohli poskytovat relevantní informace a vhodné produkty či služby.

 

(4)  Právním základem pro používání přihlašovacích údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud jde o navázání vztahu a uzavření a provádění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud jde o zaměstnance našich zákazníků; oprávněným zájmem je uzavření smlouvy). Právním základem pro lepší přizpůsobování stránky je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR; oprávněným zájmem je optimalizace a personalizace obchodních a dalších nabídek.

 

(5)  LAPP používá pro Vaše přihlášení softwarový modul Auth0 od Auth0 Inc. 10800 NE 8th Street Suite 600 Bellevue, Washington 98004. Za tímto účelem se společnosti Auth0 přenášejí e-mailová adresa a heslo uživatele. Uživatel přihlášením k LAPP-ID  bere na vědomí předání svých osobních údajů tomuto externímu poskytovateli identity, jehož server se nachází v USA či některém ze států EU. Další informace najdete na stránce https://auth0.com/docs/compliance. Přiměřená úroveň ochrany osobních údajů je zajištěna standardními smluvními doložkami vydanými/schválenými Evropskou komisí.

 

Kap. 5 Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

Na našich internetových stránkách je kontaktní formulář, který se může použít pro elektronický kontakt. Jestliže uživatel chce této výhody využít, údaje vložené do vstupní masky, nám budou odeslány a uloženy. Tyto údaje jsou:

Titul, jméno, příjmení, firma, oddělení, číslo zákazníka, adresa (ulice, č.p., PSČ, město, země), e-mailová adresa, fax, telefon, předmět a sdělení.

Když se sdělení odesílá, ukládají se také IP adresa uživatele a datum a čas přenosu.

Jinak nás také můžete kontaktovat e-mailem na uvedenou adresu. V tomto případě se uloží osobní údaje uživatele, odeslané e-mailem.

V této souvislosti údaje nebudou postoupeny třetím stranám. Údaje se použijí výhradně pro účely vlastní konverzace.

Právní základ pro zpracovávání údajů, odesílaných v průběhu e-mailu, spočívá ve čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Jestliže e-mailový kontakt má za cíl uzavření smlouvy, pak další právní základ pro zpracování spočívá ve čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR. Zpracovávání osobních údajů ze vstupní masky nám slouží jen pro ošetření ustaveného kontaktu. V případě kontaktu e-mailem toto také vytváří oprávněný zájem na zpracovávání údajů. Další osobní údaje, zpracovávané během přenosu, slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a zajištění zabezpečení našich systémů informačních technologií.

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nutné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Pro osobní údaje ze vstupní masky kontaktního formuláře a údaje odeslané e-mailem jde o případ, kdy je příslušná konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace je ukončena, když lze z okolností usoudit, že předmětné skutečnosti byly s konečnou platností vyjasněny.

Další osobní údaje, shromážděné během odesílání, budou vymazány nejpozději po sedmi dnech.

 

Kap. 6 Kariéra

 

Na našich webových stránkách www.karieralapp.cz zveřejňujeme informace o aktuálně volných pracovních pozicích ve společnosti Lapp. Pokud máte zájem ucházet se o některou z vypsaných pozic, můžete nás kontaktovat prostřednictvím webového formuláře, který naleznete u popisu příslušné pozice. V takovém případě budeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, životopis a další informace, které ve webovém formuláři sami uvedete.

 

Tyto osobní údaje budeme zpracovávat výhradně za účelem posouzení Vaší žádosti o uvedenou pozici. Zákonným důvodem pro takové zpracování je splnění smluvní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vaše osobní údaje nebudou dále předávány žádným třetím stranám, vyjma společnosti Lapp Service GmbH a SETU GmbH, která vlastní a provozuje naše datové servery (viz níže) a dále společnosti NWT a.s., IČO: 634 69 511, která pro náš zajišťuje IT služby společnosti a LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, která provozuje náborovu platformu Temio, kterou pro nábor zaměstnanců využíváme. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení.

 

Pokud na danou pozici nebudete vybráni a dáte nám souhlas se zpracováním Vašich osobních pro účely možného zařazení Vašeho životopisu do dalšího výběrového řízení, budeme tyto osobní údaje zpracovávat na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a to po dobu, po kterou bude trvat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle však po dobu 1 roku.

 

Kap. 7 Poskytovatelé služeb - hosting a provoz internetových stránek, poskytovatelé technických služeb

Údaje, které o Vás zpracováváme se na základě Smlouvy o zpracování osobních údajů ukládají na serverech, které vlastní a provozuje společnost Lapp Service GmbH a SETU GmbH, Königsturmstr. 28, 73525 Schwäbisch Gmünd. Dále mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny společnosti NWT a.s., IČO: 634 69 511, která pro nás zajišťuje některé IT a technologické služby. S tímto zpracovatelem byla rovněž uzavřena Smlouvy o zpracování osobních údajů a Vaším osobním údajům je tedy zajištěna odpovídající ochrana.

Kap. 8 Poskytovatelé služeb: přezkoumání bonity, kreditní karta

V případě oprávněného zájmu LAPP a za účelem vlastního ověření důvěryhodnosti platební transakce LAPP získává a ukládá informace o bonitě. Informace získáváme u těchto úvěrových agentur:

Coface Rating GmbH, Isaac-Fulda-Allee 1, 55124 Mainz.

Dále používáme: Bisnode Česká republika, a.s., Siemensova 2717/4, 155 00  Praha

Při zpracování plateb kreditní kartou spolupracujeme s poskytovatelem služeb EVO Payment service EVO Payments International GmbH, Elsa-Brändström-Straße 10, 50668 Kolín nad Rýnem.

 

Kap. 9 Ověření bonity zákazníků z EU, kteří nemají sídlo v Německu

V případě oprávněného zájmu LAPP a za účelem vlastního ověření důvěryhodnosti platební transakce LAPP navíc získává a ukládá informace o bonitě zákazníků ze členských států EU, kteří nemají sídlo
v Německu. Tyto informace získává společnost ze skupiny LAPP, která sídlí v domovské zemi zákazníka. To, o kterou společnost se jedná, je patrné zde: https://www.lappgroup.com/

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Kap. 10 Newsletter

Jestliže nejste našimi zákazníky a chcete dostávat newslettery, tedy obchodní sdělení informující o nových produktech a službách společnosti Lapp, je vyžadována Vaše e-mailová adresa a informace, které umožní prověřit souhlas majitele příslušné e-mailové adresy (double opt-in).

Další údaje shromažďujeme pouze na dobrovolné bázi.

Při přihlášení shromažďujeme následující údaje (údaje označené * jsou povinné):

•           Oslovení

•           Jméno

•           Příjmení

•           Společnost

•           E-mailová adresa*

•           Zákaznické číslo

•           Funkce

•           Oddělení

Na základě přihlášení k odběru newsletteru také ukládáme IP adresu systému počítače, poskytnutou poskytovatelem internetových služeb (ISP) o subjektu údajů v době přihlášení k odběru newsletteru, spolu s datem a časem. Ukládání těchto údajů je nezbytné k usnadnění pozdějšího vysledování jakéhokoli případného e-mailového zneužití subjektu údajů. Také to zajišťuje osobu odpovědnou za zpracovávání údajů s právní bezpečností.

V případě přihlášení se k odběru newsletteru budeme Vaše výše uvedené osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1 písm. a GDPR).

Pokud jste našimi zákazníky, obchodní sdělení Vám budeme zasílat automaticky na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). V takovém případě budeme shromažďovat stejné osobní údaje, jako v případě přihlášení se k odběru newsletteru, vyjma osobních údajů, které souvisejí s procesem přihlášení se k odběru newsletteru.

Osobní údaje, shromažďované v souvislosti se zasíláním newsletteru, se používají výhradně pro odesílání našeho newsletteru. V rámci služeb newsletteru nejsou třetím stranám odesílány žádné nashromážděné osobní údaje vyjma našeho poskytovatele nástroje pro e-mail marketing, společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o, se sídlem Na Mlejnku 764/18, Praha 4, 147 na základě Smlouvy o zpracování osobních údajů.

Subjekty údajů, tj. osoby, které se samy přihlásily k odběru newsletteru, ale i zákazníci, kterým jsou newslettery odesílány automaticky, mohou odhlásit odběr newsletteru kdykoli, a to způsobem stanoveným v každém newsletteru. Kromě toho mají odběratelé možnost odhlásit odběr přímo na internetové stránce společnosti ECOMAIL.CZ, kde mohou spravovat svůj profil.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti se zasíláním newsletteru budou z naší strany zpracovávány po dobu, dokud nedojde z Vaší strany k odhlášení se od odběru newsletteru. Po takovém odhlášení vymažeme všechny související osobní údaje a ponecháme případně pouze ty údaje, které jsou nezbytné k evidenci Vašeho odhlášení se od newsletteru tak, abychom Vás v budoucnu již ohledně obchodních sdělení nekontaktovali.

Kap. 11 Funkce chatu

Váš kontakt s námi prostřednictvím chatu na internetových stránkách je umožněn pomocí live chatu poskytovaného společností Smartsupp.com, s.r.o.,, IČO: 036 68 681, se sídlem na adrese Milady Horákové 13, 602 00 Brno. Software používá cookies, tj. textové soubory, uložené ve vašem počítači, umožňující osobní konverzaci s vámi formou chatu v reálném čase na internetové stránce.  Chtěli bychom v této souvislosti zdůraznit, že jakékoli údaje, které nám svobodně pošlete chatem, se ukládají pro zpracování vašeho požadavku a za účelem statistiky. Ukládán je jen záznam chatu. Jakékoli údaje v záznamu chatu se nepoužívají k identifikaci jakékoli internetové stránky návštěvníka, ani pro jiné účely nebo reklamu. Záznam chatu se druhý pracovní den maže. Údaje se ukládají po dobu jednoho roku.

 

Kap. 12 Servokonfigurátor a konfigurátor EPIC Housing

Pokud jde o konfigurátory a z pohledu minimalizace údajů, zredukovali jsme potřebné údaje jak je jen možné. Mohou vám být předložena povinná políčka, která musí být vyplněna k zajištění jednotlivé nabídky, vycházející z vašich údajů. Údaje uvedené v konfigurátoru se používají výhradně pro výrobu, odeslání a jednání o nabídce na základě požadavku.

 

Kap. 13 Informace o ochraně údajů pro webináře pomocí GoToWebinar

Webináře jsou počítačově podporované videosemináře. Aby bylo možné nabízet webináře přes internet, využívá společnost LAPP softwarové řešení GoToWebinar od společnosti LogMeIn Ireland Limited, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, Irsko. Správcem údajů pro tuto službu je LogMeIn Ireland. Zásady ochrany osobních údajů společnosti LogMeIn najdete zde: https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy .

Při registraci se vyžaduje zadání těchto údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, PSČ, země, společnost.  Chcete-li se zaregistrovat na webinář, zadejte tyto údaje na stránce GoToWebinar, na kterou odkazujeme na naší webové stránce. Pokud se zúčastníte webináře, obdržíme od poskytovatele webináře vedle Vašich registračních údajů také informace o délce účasti, zájmu o webinář, položených otázkách nebo odpovědích za účelem dalšího zákaznického servisu nebo zlepšení webinářů.

Webinář se koná s využitím šifrovaného spojení mezi Vámi a GoToWebinar. Přenášené zvukové nebo obrazové informace zaznamenává společnost LAPP pouze v případě, že to bylo výslovně uvedeno před zahájením webináře. Pokud na webináři položíte otázky, budou také zaznamenány a využity při pozdějším přehrávání záznamu. Pokud se tomu chcete vyhnout, zeptejte se později prostřednictvím e-mailu. Během webináře a po něm bude společnost GoToWebinar shromažďovat statistické údaje. Více se dozvíte ve výše uvedených zásadách ochrany osobních údajů. Nejste oprávněni pořizovat záznamy webináře nebo snímky obrazovky.

Vaše údaje budou zpracovány na základě Vaší registrace (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)
a oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Naším zájmem je zdokonalování webinářů a získávání znalostí o zájmech našich zákazníků. Záznam z webináře bude uchováván maximálně na dobu 5 let.

Svou účast na webináři můžete kdykoli ukončit zavřením okna prohlížeče nebo zavřením programu GoToWebinar nebo aplikace.

 

Kap. 14  Doba ukládání osobních údajů

Pokud není uvedeno jinak, kritérium, rozhodné pro naše sjednávání dob ukládání, je příslušná zákonná doba ukládání. Údaje jsou po uplynutí takové doby vymazávány za předpokladu, že pro výkon smlouvy nebo započetí smlouvy již nejsou dále třeba.

 

Kap. 15 Automatické rozhodování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatickému rozhodování nebo profilování.

 

Kap. 16 Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů:

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů naší společností Lapp máte následující práva:

(1)       Právo kdykoliv odvolat udělený souhlas

Jestliže jste udělili svůj souhlas se zpracováním vašich údajů, můžete ho kdykoli odvolat. Takové odvolání bude mít po jeho prohlášení dopad na přípustnost zpracování vašich údajů. 

(2)       Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů

V případě, kdy je základem našeho zpracování osobních údajů náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), můžete vznést námitku proti takovému zpracování, protože my zakládáme zpracovávání osobních údajů na vyváženosti zájmů. U námitky bychom požádali o uvedení důvodů, proč naše společnost nemůže zpracovávat osobní údaje, jak je obvyklé. V případě vaší odůvodněné námitky musíme záležitost prošetřit a zpracovávání údajů buď ukončit nebo nastavit jinak, anebo vám vysvětlit naši potřebu a legitimní základy proč zpracovávání bude pokračovat. 

 

Námitku můžete vznést kdykoliv proti zpracovávání vašich osobních údajů pro účely reklamy nebo analýzy údajů. Vaši námitku proti použití v reklamě na následující adresu: marketingcz@lappgroup.com

(3)       Právo na informace a na přenositelnost údajů

Máte právo od nás získat všechny Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

(4)       Právo na opravu nebo vymazání

 

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

(a)    Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;

(b)    využijete svého práva vznést námitku proti; nebo

(c)    ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se však neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro: (i) splnění naší právní povinnosti; (ii) účely archivace; nebo (iii) určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

(5)       Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

(a)    popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, než bude zjištěno, jaké údaje jsou správné;

(b)    namítnete, že Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), a to po dobu, než se uvedená věc vyřeší;

(c)    Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků; nebo

(d)    vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

(6)       Právo podat stížnost

Kromě výše uvedeného máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, datová schránka: qkbaa2n.

 

Kap. 17 Další informace

Zákazník si je vědom, že ve světle současného stavu technologie nelze při přenosu údajů přes internet zaručit úplnou ochranu údajů. V důsledku toho a ve smyslu zabezpečení jakýchkoli údajů, posílaných přes internet, zákazník přebírá plnou odpovědnost. Z tohoto důvodu mohou subjekty údajů svobodně rozhodnout o odesílání svých údajů nám jiným způsobem, např. telefonem.

 

Tato politika ochrany údajů je platná a účinná od 15.2.2023.