Politika ochrany údajů

 

Kap. 1 Informace o shromažďování osobních údajů

(1)  Tato kapitola poskytuje informace o shromažďování osobních údajů při používání naší internetové sítě. Osobní údaje jsou definovány jako jakákoli informace, týkající se vás osobně, např. jména, adresy, e-mailové adresy, chování uživatele.

(2)  Osobou odpovědnou podle čl. 4 (7) EU General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“) je LAPP Czech Republic s.r.o., se sídlem na adrese Bartošova 315, 765 02 Otrokovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29865 („Lapp“). Kontaktovat nás můžete prostřednictvím těchto kontaktů: info@lappgroup.com, Tel. 573 501 000, do předmětu e-mailu uveďte prosím „GDPR dotaz“.

(3)  Jestliže z důvodu určitých funkcí naší nabídky potřebujeme odkázat na poskytovatele zprostředkovatelských služeb nebo budeme chtít použít vaše údaje pro komerční účely, informujeme vás níže podrobněji ohledně příslušných procesů se současným uvedením stanovených kritérií o době uchování těchto údajů. 

 

Kap. 2 Vaše práva

(1)  Ohledně naší společnosti a vašich osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na informace
 • Právo na opravu nebo vymazání
 • Právo omezení nebo zpracování
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů

(2)  Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, datová schránka: qkbaa2n.

 

Kap. 3 Shromažďování osobních údajů při navštěvování našich internetových stránek

(1)  Jestliže se internetové stránky používají pouze pro informační účely, tj. neregistrujete se na internetových stránkách nebo posíláte nám další informace, dostává se nám jen těch osobních údajů, které váš prohlížeč posílá na náš server. Při navštěvování našich internetových stránek shromažďujeme ty následující údaje, které jsou pro nás technicky nutné, aby vám zobrazily naše internetové stránky a zaručily stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 (1), odst. 1, písm. f GDPR):

 • IP adresa
 • Datum a čas dotazu
 • Rozdíl časového pásma vůči Greenwichskému střednímu času (GMT)
 • Obsah požadavku (definovaná stránka)
 • Status přístupu/kód statusu http
 • Odeslaný objem příslušných údajů
 • Internetová stránky vytvářející požadavek
 • Prohlížeč
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze software prohlížeče

 

(2)  Při používání našich internetových stránek se kromě výše uvedených údajů na vašem počítači ukládají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou na vašem hard disku ukládány po přiřazení k prohlížeči, který používáte a kterými stránky, ukládající cookie (tj. my), odesílají určité informace na něj zpět. Cookies nemohou vykonávat žádné programy ani přenášet do vašeho počítače žádné viry. Jejich účelem je zajišťovat vaši online přítomnost celkově uživatelsky přátelštěji a efektivněji. Cookies používáme k těmto účelům:

(A)      

•      Absolutně nezbytné cookies jsou nutné k tomu, aby stránka fungovala, např.
k přiřazení nákupního košíku. Tyto cookies se zpravidla ukládají pouze v reakci na Vaše kroky, které představují žádost o službu, například nastavení preferencí pro ochranu soukromých údajů, přihlášení či vyplňování formulářů. Pro tento typ cookies není nutný Váš souhlas, neboť jsou nezbytně důležité pro správné fungování webové stránky, a jsou tedy ukládány bez ohledu na Vámi zvolenou preferenci ukládání cookies.

•      Výkonnostní cookies slouží ke zjištění, jak dobře se webová stránka zobrazuje
v různých prohlížečích a zda dochází k problémům například s dobou načtení stránky. To nám umožňuje provádět technická zlepšení stránky. Díky těmto cookies můžeme počítat návštěvy a sledovat zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit
a zlepšovat výkonnost stránky. Pomáhají nám také se zodpovězením otázek, které stránky jsou nejoblíbenější a které naopak nejméně a jak se návštěvníci na stránce pohybují. Veškeré informace, které nashromáždí tyto cookies, se agregují, a proto jsou vždy pseudonymní. Pokud tyto cookies nepovolíte, nemáme možnost zjistit, kdy jste naši stránku navštívili.

•      Funkční cookies nejsou nezbytně k fungování stránky, ale používání stránky je díky nim pohodlnější. Díky těmto cookies může stránka nabídnout rozšířené funkce
a personalizaci. Můžeme je ukládat my nebo třetí strany, jejichž služby na stránkách využíváme. Pokud tyto cookies nepovolíte, může se stát, že některé nebo všechny tyto služby nebudou fungovat bezvadně, ale používání stránky je v zásadě možné.

•      Reklamní / marketingové cookies nám umožňují sledovat uživatelské chování na stránce, zobrazovat vhodné nabídky a rozpoznávat nedostatky v uživatelském prožitku. Tyto cookies mohou přes naši stránku ukládat naši reklamní partneři. Ti je následně mohou používat k vytvoření profilu Vašich zájmů a zobrazení relevantní nabídky na jiných stránkách. Neukládají přímo osobní údaje, ale opírají se
o jedinečnou identifikaci Vašeho prohlížeče a internetového zařízení. Pokud tyto cookies nepovolíte, uvidíte méně cílenou reklamu.

Jedná se o kategorie cookies zobrazené v následující tabulce.

(B)       Vedle toho rozlišujeme další dva typy cookies: vlastní a externí.
Vlastní cookies (také 1st Party Cookies) ukládá výlučně tato stránka a pocházejí výlučně od nás. Ukládají se lokálně na Vašem počítači a umožňují nám rozpoznat Vás při další návštěvě naší stránky. To ale můžeme udělat jen my. Třetí strany
z těchto cookies nezískávají informace a my je třetím stranám nepředáváme. Smyslem vlastních cookies je získat vypovídající informace o využívání stránky. Externí cookies (3rd Party Cookies) jsou cookies, které ukládají třetí strany.

(C)       V prohlížeči si vše můžete nastavit dle svého přání, např. můžete odmítnout přijímání externích či všech cookies. Upozorňujeme však, že v takovém případě je možné, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce stránky.

(D)       Další informace o cookies najdete také v těch částech těchto zásad ochrany osobních údajů, které se vztahují k odpovídajícímu softwaru.

(E)       Abyste vždy měli aktuální informace o tom, které cookies se využívají konkrétně na této stránce, využíváme nástroj, který pravidelně zjišťuje používané cookies a vytváří jejich seznam. Tento přehled cookies naleznete na našem webu, v sekci Nastavení cookies souborů umístěné v patičce webu. Pokud jsou cookies v seznamu uvedeny jako flash cookies, neukládá je Váš prohlížeč, nýbrž Váš modul flash. Pokud si nepřejete zpracování flash cookies, musíte příslušným způsobem nastavit svůj prohlížeč. Navíc doporučujeme pravidelné mazání cookies a historie prohlížení.

 

Kap. 4 Další funkce internetových stránek a nabídky, účely používání údajů

(1)     Kromě čistě informačního využívání našich internetových stránek nabízíme různé služby, které můžete používat, máte-li zájem. Pravidlem je, že to po vás požaduje uvést další osobní údaje, které pak používáme k poskytování našich příslušných služeb. Pro takové osobní údaje pak platí výše uvedené zásady zpracovávání údajů. 

(2)     Kromě výše uvedených údajů Lapp shromažďuje klíčové informace o zákaznících. Příklady takových údajů jsou:

 • firma
 • DIČ
 • oslovení
 • jméno objednatele
 • jméno
 • příjmení
 • zákaznické číslo Lapp
 • funkce
 • oddělení
 • adresa
 • e-mail
 • telefon
 • fax

(1)  Lapp také využívá tyto údaje ke komunikaci se zákazníky o výrobcích, službách a objednávkách. Lapp dále aktualizuje firemní záznamy a účty zákazníků s těmito údaji a používá je k doporučování výrobků nebo služeb potenciálním firemním zákazníkům. Lapp také informace používá k vylepšování svého e-shopu a online přítomnosti k zabránění jakéhokoli zneužívání a podvodu nebo jeho odhalování, anebo k umožnění třetím stranám vykonávat jakékoli technické, logistické nebo jiné služby ve prospěch Lapp. Údaje se také používají k ukládání nákupních košíků nebo vzorů objednávek, které dává zákazníkům k dispozici pro nové použití.

(2)  Jen když zákazníci udělili předtím svůj souhlas nebo pokud je to právně přípustné (subjekt je zákazníkem Lapp) a jestliže nebyla vznesena námitka, Lapp používá tyto údaje pro průzkumy týkající se výrobků a pro marketingové účely.

(3)  Pro zpracovávání vašich údajů částečně využíváme externí poskytovatele služeb. Tito poskytovatelé jsou pečlivě vybíráni a námi zmocněni (tzv. „zpracovatelé). Jsou vázání našimi směrnicemi a pravidelně sledováni. S těmito zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů (tzv. „Smlouvy o zpracování osobních údajů“). To znamená, že zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje pouze podle našich pokynů. Zpracovatelé předávají Vaše osobní údaje pouze nám. Rovněž zajišťují, aby byla přijata nezbytná technická a organizační opatření k bezpečnému zpracování Vašich údajů a Vaše osobní údaje byly uloženy pouze po dobu, kterou jsme stanovili. Pokud mají naši poskytovatelé služeb nebo partneři sídlo v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme Vás o důsledcích této skutečnosti informovat v popisu nabídky.

(4)  Dále můžeme odesílat vaše osobní údaje třetím stranám za účelem prodejních akcí, her s výhrami, podepisování smluv nebo podobných služeb, které nabízíme společně se svými partnery, pokud se těchto akcí dobrovolně zúčastníte či vyžádáte příslušnou službu/uzavření smlouvy. Podrobné informace lze najít níže v popisu nabídky nebo vám mohou být zaslány při poskytnutí vašich osobních údajů naší společnosti.

(5)  Pokud naši poskytovatelé služeb nebo partneři mají sídlo v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme vás udržovat informované o jakýchkoli následcích těchto okolností v popisu naší nabídky.


Kap. 5 § 6a Přihlášení, LAPP-ID

(1)  Autentizační systém LAPP (LAPP-ID) slouží k jednoznačné osobní identifikaci a pomáhá zákazníkům při bezpečném přihlášení. LAPP-ID sestává z osobní e-mailové adresy a hesla.

(2)  Při registraci do LAPP-ID ID zákazníka shromažďujeme informace, které nám poskytnete. Přiřazujeme také dotazy a chování uživatelů, zejména kdy a jak často se přihlašujete do
e-shopu, nebo zda se přihlašujete na webináře, máte dotazy prostřednictvím chatu nebo používáte konfigurátor kabelů.

(3)  Vedle správy údajů o identitě a profilech zákazníků slouží jednotné přihlášení i k ochraně informací o zákaznících před útoky. Kromě toho pro Vás na tomto základě personalizujeme webovou stránku, abychom Vám mohli poskytovat relevantní informace a vhodné produkty či služby.

(4)  Právním základem pro používání přihlašovacích údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud jde o navázání vztahu, uzavření a provádění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud jde o zaměstnance našich zákazníků; oprávněným zájmem je uzavření smlouvy). Právním základem pro lepší přizpůsobování stránky je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR; oprávněným zájmem je optimalizace a personalizace obchodních a dalších nabídek.

(5)  LAPP používá pro Vaše přihlášení softwarový modul Auth0 od Auth0 Inc. 10800 NE 8th Street Suite 600 Bellevue, Washington 98004. Za tímto účelem se společnosti Auth0 přenášejí e-mailová adresa a heslo uživatele. Uživatel přihlášením k LAPP-ID  bere na vědomí předání svých osobních údajů tomuto externímu poskytovateli identity, jehož server se nachází v USA či některém ze států EU. Další informace najdete na stránce https://auth0.com/docs/compliance.

(6)  Přiměřená úroveň ochrany osobních údajů je zajištěna standardními smluvními doložkami EU. Rozsudek Soudního dvoru EU v případě Schrems 2 podnítil společnost Auth0 k rozvoji zabezpečení. Situaci pečlivě sledujeme a požadujeme řešení.

 

Kap. 6 Námitky nebo odvolání souhlasu se zpracováním vašich údajů

 (1)    Jestliže jste udělili svůj souhlas se zpracováním vašich údajů, můžete ho kdykoli odvolat. Takové odvolání bude mít po jeho prohlášení dopad na přípustnost zpracování vašich údajů. 

(2)     Můžete vznést námitku, protože my zakládáme zpracovávání osobních údajů na vyváženosti zájmů. To by byl případ, kdyby zpracování nebylo pro splnění smlouvy s vámi potřebné; je to uvedeno podrobně v následujícím popisu funkcí. U námitky bychom požádali o uvedení důvodů proč naše společnost nemůže zpracovávat osobní údaje jak je obvyklé. V případě vaší odůvodněné námitky musíme záležitost prošetřit a zpracovávání údajů buď ukončit nebo nastavit jinak, anebo vám vysvětlit naši potřebu a legitimní základy proč zpracovávání bude pokračovat. 

(3)     Můžete ovšem kdykoli vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů pro účely reklamy nebo analýzy údajů. Vaši námitku proti použití v reklamě na následující adresu: marketingcz@lappgroup.com

 

Kap. 7 Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

Na našich internetových stránkách je kontaktní formulář, který se může použít pro elektronický kontakt. Jestliže uživatel chce této výhody využít, údaje vložené do vstupní masky, nám budou odeslány a uloženy. Tyto údaje jsou:

Titul, jméno, příjmení, firma, oddělení, číslo zákazníka, adresa (ulice, č.p., PSČ, město, země), e-mailová adresa, fax, telefon, předmět a sdělení.

Když se sdělení odesílá, ukládají se také IP adresa uživatele a datum a čas přenosu.

Jinak nás také můžete kontaktovat e-mailem na uvedenou adresu. V tomto případě se uloží osobní údaje uživatele, odeslané e-mailem.

V této souvislosti údaje nebudou postoupeny třetím stranám. Údaje se použijí výhradně pro účely vlastní konverzace.

Právní základ pro zpracovávání údajů, odesílaných v průběhu e-mailu, spočívá ve čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Jestliže e-mailový kontakt má za cíl uzavření smlouvy, pak další právní základ pro zpracování spočívá ve čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR. Zpracovávání osobních údajů ze vstupní masky nám slouží jen pro ošetření ustaveného kontaktu. V případě kontaktu e-mailem toto také vytváří oprávněný zájem na zpracovávání údajů. Další osobní údaje, zpracovávané během přenosu, slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a zajištění zabezpečení našich systémů informačních technologií.

Údaje budou vymazány jakmile již nebudou nutné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Pro osobní údaje ze vstupní masky kontaktního formuláře a údaje odeslané e-mailem jde o případ, kdy je příslušná konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace je ukončena, když lze z okolností usoudit, že předmětné skutečnosti byly s konečnou platností vyjasněny.

Další osobní údaje, shromážděné během odesílání, budou vymazány nejpozději po sedmi dnech.

 

Kap. 8 Kariéra

Na našich webových stránkách www.karieralapp.cz zveřejňujeme informace o aktuálně volných pracovních pozicích ve společnosti Lapp. Pokud máte zájem ucházet se o některou z vypsaných pozic, můžete nás kontaktovat prostřednictvím webového formuláře, který naleznete u popisu příslušné pozice. V takovém případě budeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, životopis a další informace, které ve webovém formuláři sami uvedete.

Tyto osobní údaje budeme zpracovávat výhradně za účelem posouzení Vaší žádosti o uvedenou pozici. Zákonným důvodem pro takové zpracování je splnění smluvní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vaše osobní údaje nebudou dále předávány žádným třetím stranám, vyjma společnosti Lapp Service GmbH and SETU GmbH, která vlastní a provozuje naše datové servery (viz níže). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení, nejdéle však 2 měsíce od doručení Vaší žádosti.

Pokud na danou pozici nebudete vybráni a dáte nám souhlas se zpracováním Vašich osobních pro účely možného zařazení Vašeho životopisu do dalšího výběrového řízení, budeme tyto osobní údaje zpracovávat na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a to po dobu, po kterou bude trvat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle však po dobu 6 měsíců.

 

Kap. 9 Poskytovatelé služeb - hosting a provoz internetových stránek, poskytovatelé technických služeb

Údaje, které o Vás zpracováváme se na základě Smlouvy o zpracování osobních údajů ukládají na serverech, které vlastní a provozuje společnost Lapp Service GmbH a SETU GmbH, Königsturmstr. 28, 73525 Schwäbisch Gmünd.

§ 9 Poskytovatelé služeb: přezkoumání bonity, kreditní karta

V případě oprávněného zájmu LAPP a za účelem vlastního ověření důvěryhodnosti platební transakce LAPP získává a ukládá informace o bonitě. Informace získáváme u těchto úvěrových agentur:
Coface Rating GmbH, Isaac-Fulda-Allee 1, 55124 Mainz.
Dále používáme: Bisnode Česká republika, a.s., Siemensova 2717/4, 155 00  Praha
Při zpracování plateb kreditní kartou spolupracujeme s poskytovatelem služeb EVO Payment service, EVO Payments International GmbH, Elsa-Brändström-Straße 10, 50668 Kolín nad Rýnem.

§ 10 Ověření bonity zákazníků z EU, kteří nemají sídlo v Německu

V případě oprávněného zájmu LAPP a za účelem vlastního ověření důvěryhodnosti platební transakce LAPP navíc získává a ukládá informace o bonitě zákazníků ze členských států EU, kteří nemají sídlo v Německu. Tyto informace získává společnost ze skupiny LAPP, která sídlí v domovské zemi zákazníka. To, o kterou společnost se jedná, je patrné zde: https://www.lappgroup.com/
Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 

Kap. 10 Remarketing Google

Tyto internetové stránky umožňují používání remarketingové technologie Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google“). Uživatelé, kteří již naše internetové stránky a online služby navštívili dříve se zájmem o nabídku, mohou být pomocí této technologie nově osloveni pomocí cílené propagace na stránkách Google Partner Network. Reklama je posílena pomocí cookies, tj. malých textových souborů, uložených v počítači uživatele. Tyto textové soubory usnadňují analýzu chování uživatele v době návštěvy internetových stránek a později mohou být použity pro cílené doporučování výrobků a reklamu založenou na zájmu.

Používání cookies firmou Google pro tyto účely můžete deaktivovat vyvoláním stránky pro deaktivaci reklamní činnosti Google https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.  Alternativně můžete deaktivovat používání cookies třetí stranou vyvoláním deaktivační stránky Network Advertising Initiative na http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/.
Používáním webových stránek lappczech.lappgroup.com vyslovujete svůj souhlas s zpracováváním údajů, které Google o vás shromažďuje zde popsaným způsobem a pro účely zde uvedené. Chtěli bychom poukázat na to, že nezávisle na našich pravidlech má Google svou vlastní politiku ochrany údajů. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za tato pravidla a postupy a odkazujeme vás na politiku Google ohledně ochrany údajů; viz https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de.  

Můžete také odstoupit od používání cookies firmou Google pro tyto účely otevřením stránky pro takové odstoupení. Alternativně mohou uživatelé zablokovat používání cookies třetích stran na stránce Network Advertising Initiative pro odstoupení. Údaje se ukládají po dobu jednoho roku.

DoubleClick je produkt společnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko a Google Inc., jehož prostřednictvím je na internetu nabízena digitální reklama. Jádrem DoubleClick jsou reklamní servery, jejichž prostřednictvím se reklamní specialisté, inzerenti a inzertní sítě mohou cílenou internetovou reklamou obracet na uživatele. Pomocí DoubleClick lze zpeněžit webové stránky, provádět online kampaně
a navazovat reklamní kontakty. DoubleClick od společnosti Google navíc nabízí mj. DoubleClick Ad Exchange.

S touto platformou lze zvýšit ROI stránek financovaných z reklamy pomocí optimalizace zařazování reklamy a nabídky. Platforma funguje v reálném čase a spojuje reklamní sítě, agentury a externí poskytovatele technologií tak, aby vznikly synergické efekty.

Každá návštěva webové stránky zanechává stopy v podobě IP adres, dříve navštívených stránek a dalších indikátorů svědčících o chování při prohlížení stránek. Reklamní server uloží do prohlížeče uživatele cookie, aby zaznamenal informace o jeho chování při procházení. Mimo jiné to mohou být klíčová slova použitá pro vyhledávání produktů. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají ve vyrovnávací paměti koncového přístroje. Informace uložené v cookies může zaznamenat a vyhodnotit společnost Google, případně třetí strany. Jelikož reklamní server navazuje spojení pomocí cookies, zobrazí se při příští návštěvě příslušná reklama.

Není-li webová stránka partnerem DoubleClick, zobrazí se uživateli standardní banner – ale
i v takovém případě dojde ke stažení souboru cookie, který shromažďuje informace pro budoucí reklamu a umožňuje sledování. Jelikož jsou takové reklamní sítě velmi rozsáhlé, existuje vysoká pravděpodobnost, že na příslušném počítači již cookie je.

Podle vyjádření společnosti Google je možné, že získaná data budou přenesena na server Google v USA a tam uložena a že Google bude analyzovat Vaše chování při prohlížení webových stránek. Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a GDPR. Příslušné cookies se ukládají jen
s Vaším souhlasem. DoubleClick Ad Exchange využíváme k marketingovým účelům
a k optimalizaci webové stránky, abychom pokud možno pro každého uživatele zajistili relevantní reklamy a zlepšili výsledky marketingových kampaní.

Tím, že na banneru cookies vyjádříte souhlas s tímto typem cookies, zároveň dle čl. 49 odst. 1 v. 1 písm. a GDPR vyjadřujete souhlas s tím, že Vaše údaje budou zpracovány v USA. Soudní dvůr EU považuje USA za stát s nedostatečnou úrovní ochrany osobních údajů z hlediska GDPR. Existuje zejména riziko, že úřady USA využijí Vaše údaje ke kontrole a sledování, a to případně i bez právní nápravy.

Další informace včetně návodu, jak spravovat cookies společnosti Google, najdete
v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de

 

Kap. 11 Remarketing na Facebooku

Tyto internetové stránky používají remarketingovou funkci “Custom Audiences“ firmy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (“Facebook“) v pixelové variantě a bez nastavení “extended comparison“ (rozšířené porovnávání). Remarketing má za cíl prezentaci reklamy, založené na zájmu (“Facebook-Ads“), návštěvníkům těchto stránek, když navštěvují Facebook jako sociální síť. Za tímto účelem byl to těchto stránek  zaveden remarketingový pixel a tím mu umožnil vytvářet přímý odkaz na servery Facebooku při návštěvě internetových stránek. Server Facebook je tedy informován o vaší návštěvě těchto stránek a Facebook pak přiřazuje tyto informace vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Podívejte se na politiku soukromí Facebooku na stránkách https://www.facebook.com/about/privacy/ s podrobnými informacemi o shromažďování a používání údajů firmou facebook a na vaše trvalá práva a volby ochrany vaší soukromé sféry. Alternativně  můžete na základě vaší registrace u facebooku také deaktivovat remarketingovou funkci “Custom Audiences“ na internetové stránce Facebooku na https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Údaje jsou uloženy po dobu jednoho roku..

 

Kap. 12 Analýza internetových stránek pomocí Econda a  Matomo (dříve PIWIK)

V zájmu uspořádání webové stránky dle potřeb a její optimalizace shromažďují a ukládají řešení a technologie společnosti econda GmbH (econda GmbH, Zimmerstr.6, 76137 Karlsruhe, http://www.econda.de) pseudonymizovaná data a s využitím pseudonymů z těchto dat vytvářejí uživatelské profily.

econda data anonymizuje již při jejich shromažďování tím, že zkracuje IP adresu. Proto není možné, aby je econda přiřadila ke konkrétnímu uživateli, pokud jsou použita zamýšleným způsobem. Anonymizovaná data zůstávají na serverech econda (pouze v Německu) a tam na ně máme přístup pouze my. Tato agregovaná data nám umožňuj analyzovat např. toky návštěvníků a cesty kliknutí, avšak nemůžeme je přiřadit konkrétnímu uživateli.

Za tímto účelem lze využít cookies, které umožňují rozpoznat internetový prohlížeč. Uživatelské profily však nelze bez výslovného svolení návštěvníka spojit s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Zejména platí, že bezprostředně po přijetí jsou IP adresy změněny

k nepoznání, následkem čehož není možné přiřazování uživatelských profilů k IP adresám. Návštěvníci této stránky mohou vůči tomuto shromažďování a ukládání dat vznést námitku
s budoucím účinkem zde:
https://www.econda.de/widerruf-zur-datenspeicherung/
Data jsou uložena po dobu deseti let.
Více se o ochraně osobních údajů ve společnosti econda dozvíte zde: https://www.econda.de/service/datenschutz/

Matomo (dříve PIWIK)

Pro náš servokonfigurátor používáme softwarový nástroj s otevřeným zdrojovým kódem Matomo (dříve PIWIK) k analýze chování našich uživatelů při procházení stránky. Software umístí soubor cookie do počítače uživatele (soubory cookie viz výše). Při přístupu na jednotlivé stránky na naší webové stránce se ukládají následující údaje:
(1) Dva bajty IP adresy volajícího systému uživatele
(2) Otevřená webová stránka
(3) Webová stránka, ze které uživatel otevřel navštívenou stránku (odesílatel)
(4) Podstránky otevřené z již otevřené webové stránky
(5) Doba strávená na nich
(6) Četnost jejich otevírání
Software běží výlučně na serverech naší webové stránky. Osobní údaje uživatelů se ukládají jen tam. Údaje nebudou předávány třetím stranám, kromě vlastníka a provozovatele serverů (viz výše). Software je nastaven tak, aby IP adresy nebyly ukládány celé, ale maskovány 2 bajty IP adresy (např. 192.168.xxx.xxx). To znamená, že již není možné přiřadit zkrácenou IP adresu volajícímu počítači.

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Zpracování osobních údajů uživatelů nám umožňuje analyzovat chování našich uživatelů při procházení. Vyhodnocením získaných údajů jsme schopni shromáždit informace o používání jednotlivých komponent naší webové stránky. To nám pomáhá neustále zlepšovat naši webovou stránku a její uživatelskou přívětivost. Pro tyto účely je také v našem oprávněném zájmu zpracovávat údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Anonymizací IP adresy jsou náležitě zohledněny zájmy uživatelů na ochraně jejich osobních údajů.

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely našich záznamů. V našem případě tomu tak je po 5 letech

Cookies se ukládají v počítači uživatele a přenášejí se na naši stránku. Jako uživatel tedy máte plnou kontrolu nad používáním cookies. Přenos cookies můžete deaktivovat nebo omezit změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Cookies, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. To lze také provádět automaticky. Pokud jsou cookies pro naši webovou stránku deaktivovány, je možné, že již nebude možné využívat všechny funkce webové stránky v plném rozsahu.

Našim uživatelům nabízíme možnost odhlásit se z procesu analýzy na našem webu. K tomu musíte otevřít příslušný odkaz. Tak se do Vašeho systému ukládají další cookies, které signalizují našemu systému neukládat údaje uživatele. Jestliže uživatel mezitím ze svého systému příslušný cookie vymaže, musí znovu nastavit cookie pro odhlášení.

Další informace o nastavení ochrany dat softwaru Matomo najdete na následujícím odkazu: https://matomo.org/docs/privacy.


Kap. 13 Newsletter

Jestliže zákazníci chtějí dostávat newslettery, tedy obchodní sdělení informující o nových produktech a službách společnosti Lapp, je vyžadována jejich e-mailová adresa a informace, které umožní prověřit souhlas majitele příslušné e-mailové adresy (double opt-in).

Další údaje shromažďujeme pouze na dobrovolné bázi.

Při přihlášení shromažďujeme následující údaje (údaje označené * jsou povinné):

•           Oslovení

•           Jméno

•           Příjmení

•           Společnost

•           E-mailová adresa*

•           Zákaznické číslo

•           Funkce

•           Oddělení

Na základě přihlášení k odběru newsletteru  také ukládáme IP adresu systému počítače, poskytnutou poskytovatelem internetových služeb (ISP) o subjektu údajů v době registrace, spolu s datem a časem. Ukládání těchto údajů je nezbytné k usnadnění pozdějšího vysledování jakéhokoli případného e-mailového zneužití subjektu údajů. Také to zajišťuje osobu odpovědnou za zpracovávání údajů s právní bezpečností.

Osobní údaje, shromažďované v rámci přihlášení k odběru newsletteru, se používají výhradně pro odesílání našeho newsletteru. Odběratelé newsletteru mohou být informováni e-mailem, jak je to v případě nabídky newsletteru nebo při technických záležitostí, když by to bylo nezbytné pro přihlášení k odběru newsletteru nebo průběhu služby newsletteru. V rámci služeb newsletteru nejsou třetím stranám odesílány žádné nashromážděné osobní údaje vyjma našeho poskytovatele nástroje pro e-mail marketing, společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o. se sídlem Na Mlejnku 764/18, Praha 4, 147 na základě Smlouvy o zpracování osobních údajů.

Subjekty údajů mohou odhlásit odběr newsletteru kdykoli. Pokud jde o odesílání newsletteru, osoby mohou stejně kdykoli zrušit svůj souhlas se zpracováním jakýchkoli osobních údajů pomocí příslušného odkazu v newsletteru. Kromě toho mají odběratelé možnost odhlásit odběr přímo na internetové stránce osoby odpovědné za zpracovávání nebo ji informovat jinými druhy komunikace.

Newslettery jsou odesílány prostřednictvím marketingové platformy pro email a omni-channel komunikaci. Poskytovatelem této platformy je společnost ECOMAIL.CZ, s.r.o. se sídlem Na Zderaze 1275/15  Praha 2, 120 00 IČO: 02762943, DIČ: CZ02762943.

Stránka pro správu profilů

Webová stránka s názvem Správa profilů je tzv. personalizovaná stránka. Otevírá se prostřednictvím nástroje společnosti ECOMAIL.CZ pro newslettery. Tuto personalizovanou stránku může příjemce otevřít pouze nepřímo, tj. kliknutím na odkaz. V odkazu jsou uloženy zašifrované údaje o příjemci v podobě tzv. online parametrů. Zobrazují se veškeré údaje, které jsou o tomto příjemci uloženy ve službě ECOMAIL.CZ (pro marketingové účely). Když příjemce klikne na odkaz, budou webové stránce předány tyto parametry ke zpracování. Tímto je zajištěno, že potvrzení odhlášení, odpověď v anketě či údaje v profilu skutečně může zadat pouze příjemce přihlášený k odběru newsletteru.

Společnost LAPP tak všem osobám/příjemcům marketingových informací/newsletterů apod. nabízí možnost zobrazit si tyto osobní údaje, změnit je nebo se přihlásit k odběru různých newsletterů, či jej zrušit.

Právní základ

Údaje se zpracovávají na základě Vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost procesů zpracování údajů, které již proběhly, zůstává zrušením nedotčena.

Doba ukládání

Údaje se zpracovávají na základě Vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost procesů zpracování údajů, které již proběhly, zůstává zrušením nedotčena.

 

Kap. 14 Funkce chatu

Váš kontakt s námi prostřednictvím chatu na internetových stránkách je umožněn pomocí live chatu poskytovaného společností Smartsupp.com, s.r.o., se sídlem na adrese Milady Horákové 13, 602 00 Brno. Software používá cookies, tj. textové soubory, uložené ve vašem počítači, umožňující osobní konverzaci s vámi formou chatu v reálném čase na internetové stránce.  Chtěli bychom v této souvislosti zdůraznit, že jakékoli údaje, které nám svobodně pošlete chatem, se ukládají pro zpracování vašeho požadavku a za účelem statistiky. Ukládán je jen záznam chatu. Jakékoli údaje v záznamu chatu se nepoužívají k identifikaci jakékoli internetové stránky návštěvníka, ani pro jiné účely nebo reklamu. Záznam chatu se druhý pracovní den maže. Údaje se ukládají po dobu jednoho roku.

 

Kap. 15 Servokonfigurátor a konfigurátor EPIC Housing

Pokud jde o konfigurátory a z pohledu minimalizace údajů, zredukovali jsme potřebné údaje jak je jen možné. Mohou vám být předložena povinná políčka, která musí být vyplněna k zajištění jednotlivé nabídky, vycházející z vašich údajů. Údaje uvedené v konfigurátoru se používají výhradně pro výrobu, odeslání a jednání o nabídce na základě požadavku.

 

Kap. 16 Administrátoři e-shopů ve společnosti zákazníka

E-shop LAPP nabízí možnost výběru kontaktní osoby jako administrátora ve společnosti zákazníka. Ten pak má právo žádat o účty pro kolegy a přidělovat oprávnění. Společnost LAPP chce tento okruh osob upozornit na jejich odpovědnost za nakládání s osobními údaji. S údaji a právy, která Vám byla přidělena, zacházejte opatrně a správně. Společnost LAPP vychází z toho, že administrátoři dodržují všechny předpisy o ochraně osobních údajů.

Ostatní majitelé účtů berou na vědomí, že existuje administrátor s výše uvedenými právy. Pokud je taková osoba ve společnosti jmenována, souhlasíte s tím, že může zajišťovat nastavení, správu a používání Vašeho účtu.

 

Kap. 17 Informace o ochraně údajů pro webináře pomocí GoToWebinar

Webináře jsou počítačově podporované videosemináře. Aby bylo možné nabízet webináře přes internet, využívá společnost LAPP softwarové řešení GoToWebinar od společnosti LogMeIn Ireland Limited, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, Irsko. Správcem údajů pro tuto službu je LogMeIn Ireland. Zásady ochrany osobních údajů společnosti LogMeIn najdete zde: https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy .

Při registraci se vyžaduje zadání těchto údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, PSČ, země, společnost.  Chcete-li se zaregistrovat na webinář, zadejte tyto údaje na stránce GoToWebinar, na kterou odkazujeme na naší webové stránce. Pokud se zúčastníte webináře, obdržíme od poskytovatele webináře vedle Vašich registračních údajů také informace o délce účasti, zájmu o webinář, položených otázkách nebo odpovědích za účelem dalšího zákaznického servisu nebo zlepšení webinářů.

Webinář se koná s využitím šifrovaného spojení mezi Vámi a GoToWebinar. Přenášené zvukové nebo obrazové informace zaznamenává společnost LAPP pouze v případě, že to bylo výslovně uvedeno před zahájením webináře. Pokud na webináři položíte otázky, budou také zaznamenány a využity při pozdějším přehrávání záznamu. Pokud se tomu chcete vyhnout, zeptejte se později prostřednictvím e-mailu. Během webináře a po něm bude společnost GoToWebinar shromažďovat statistické údaje. Více se dozvíte ve výše uvedených zásadách ochrany osobních údajů. Nejste oprávněni pořizovat záznamy webináře nebo snímky obrazovky.

Vaše údaje budou zpracovány na základě Vaší registrace (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)
a oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Naším zájmem je zdokonalování webinářů a získávání znalostí o zájmech našich zákazníků. Záznam z webináře bude uchovávan maximálně na dobu 5 let.

Svou účast na webináři můžete kdykoli ukončit zavřením okna prohlížeče nebo zavřením programu GoToWebinar nebo aplikace.

 

Kap. 18  Doba ukládání osobních údajů

Pokud není uvedeno jinak, kritérium, rozhodné pro naše sjednávání dob ukládání, je příslušná zákonná doba ukládání. Údaje jsou po uplynutí takové doby vymazávány za předpokladu, že pro výkon smlouvy nebo započetí smlouvy již nejsou dále třeba.

 

Kap. 19 Zákonná nebo smluvní pravidla k ustanovením o osobních údajích

Ustanovení o osobních údajích je částečně předepsáno zákonem, např. daňové předpisy, nebo může být výsledkem smluvních ujednání (např. prohlášení týkající se smluvní strany). Při podepisování smlouvy může být někdy pro subjekt údajů nutné, aby nám dal své osobní údaje k dispozici a které je třeba naší společností později zpracovat. Například subjekt údajů může mít povinnost dát nám osobní údaje k dispozici, když s ním naše společnost podepisuje smlouvu. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů by bylo, že žádnou smlouvu nelze se subjektem údajů podepsat. Subjekty údajů musí kontaktovat našeho pracovníky ještě než se mu takové údaje dají k dispozici. V každém jednotlivém případě poradí naši zaměstnanci subjektu údajů, zda poskytnutí osobních údajů je zákonné nebo smluvně předepsané nebo požadováno pro podpis smlouvy. Bude také informovat o případných stávajících povinnostech poskytnout osobní údaje a případných následcích neposkytnutí osobních údajů.

 

Kap. 20 Automatické rozhodování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatickému rozhodování nebo profilování.

 

Kap. 21 Právní základ pro zpracovávání údajů

Čl. 6 (I), písm. a GDPR je naším právním základem pro postup zpracovávání, který po nás požaduje dostat souhlas pro konkrétní účely zpracovávání, zejména pro zasílání newsletterů. V případě, že zpracovávání osobních údajů se požaduje pro smluvní soulad, zahrnující subjekt údajů jako smluvního partnera, zpracovávání údajů je založeno na čl. 6 (I), písm. b  GDPR.  Jako příklad jde o případ se zpracováváním, které je nezbytné pro dodávky zboží nebo výkon služeb či služeb vracení. Stejný právní základ se vztahuje na zpracovávání potřebné k provedení předsmluvních opatření, např. na základě dotazů týkajících se našich výrobků nebo služeb. Jestliže naše společnost podléhá zákonné povinnosti, vyžadující zpracovávání osobních údajů, např. soulad s povinnostmi týkajícími se daní, zpracovávání bude založeno na čl. 6 (I), písm. c GDPR.

 

Kap. 22 Právní základ podle čl. 6 (I), písm. f GDPR, naše oprávněné zájmy při zpracovávání

Postupy při zpracovávání mohou být konec konců založeny na čl. 6 (I), písm. f GDPR.  Na tomto právním základě spočívají postupy při zpracovávání, neuvedené ve kterékoli z právních zásad, uvedených v kap.14, jestliže zpracovávání je vyžadováno k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany za předpokladu, že nepřevažuje zájem, základní práva a svobody subjektu údajů. Lze předpokládat oprávněný zájem, jestliže subjekt údajů je zákazník odpovědné osoby (Výklad 47 věty GDPR).

Jestliže se zpracovávání jakýchkoli osobních údajů děje na základě čl. 6 (1), písm. f GDPR, naším oprávněným zájmem bude výkon našich podnikatelských činností.

 

Kap. 23 Další informace

Zákazník si je vědom, že ve světle současného stavu technologie nelze při přenosu údajů přes internet zaručit úplnou ochranu údajů. V důsledku toho a ve smyslu zabezpečení jakýchkoli údajů, posílaných přes internet, zákazník přebírá plnou odpovědnost. Z tohoto důvodu mohou subjekty údajů svobodně rozhodnout o odesílání svých údajů nám jiným způsobem, např. telefonem.

 

Tato politika ochrany údajů je platná a účinná od 19.7.2021.