NYCWY

Pevně uložený PVC zemní kabel s koncentrickým měděným vodičem ve tvaru spirály a s protisměrnou vodivou spirálou

NYCY, <VDE>, PVC silnoproudý kabel dle HD603 / VDE 0276-603. Zemní kabel pro pevné uložení a instalace v budovách, s koncentrickým měděným vodičem ve tvaru spirály

 • CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr čísla výrobku na www.lappgroup.cz/cpr
 • S koncentrickým měděným vodičem ve tvaru spirály a s protisměrnou vodivou spirálou

Vhodný pro venkovní použití

CE VDE Fire

Číslo výrobku Počet žil průřez mm² Vnější průměr [mm] Hmotnost mědi kg/km Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
15505003
2 x 10re/10 19 312 610
15505263
3 x 10re/10 20 408 775
15505403
4 x 10re/10 21 504 897
15505273
3 x 16re/16 22 643 1066
15505413
4 x 16re/16 24 796 1250
15505283
3 x 25rm/25 26 1003 1584
15505423
4 x 25rm/16 28 1142 1822
15505303
3 x 35sm/35 26 1402 1710
15505433
4 x 35sm/16 29 1526 2146
15505163
3 x 50sm/50 30 2000 2368
15505443
4 x 50sm/25 33 2203 3031
15505453
4 x 70sm/35 38 3082 4056
15505143
3 x 95sm/50 38 3296 4256
15505323
3 x 95sm/95 39 3791 4600
15505463
4 x 95sm/50 43 4208 5364
15505153
3 x 120sm/70 41 4236 5314
15505473
4 x 120sm/70 46 5388 6748
15505353
3 x 150sm/70 45 5100 6344
15505483
4 x 150sm/70 51 6540 8159
15505173
3 x 185sm/95 50 6383 8054
15505493 4 x 185 sm/95 58.0 8159 9850
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

 • Koncentrický měděný vodič jako PE
 • Jednoduché připojení díky koncentrickému vodiči ve tvaru spirály

Oblasti použití

 • Jako silový a ovládací kabel pro pevné uložení v následujících oblastech:
 • Pro vnitřní i venkovní aplikace
 • V zemi bez dodatečné přiměřené ochrany podloží dle normy pro zemní PVC kabely HD 603/VDE 0276-603 – část 3-G (bod 4): minimální hloubka uložení 0,6 m, pod vozovkou minimálně 0,8 m
 • V betonu s teplotou pod maximální dovolenou teplotou kabelu +70 °C dle normy pro zemní PVC kabely HD 603/VDE 0276-603 – část 3-G (bod 4)

Vlastnosti výrobku

 • Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2
 • Proudová zatížitelnost dle HD 603/VDE 0276-603, část 3-G, tabulka 14 pro pokládku do země (při teplotě okolí +20 °C dle HD 603/VDE 0276-603, část 3-G, bod 5) a tabulka 15 při použití na vzduchu
  (při teplotě vzduchu +30 °C dle HD 603/VDE 0276-603, část 3-G, bod 5), v každém případě s přihlédnutím k eventuálně potřebné korektuře/redukci proudové zatížitelnosti dle VDE 0298-4 pro instalace uvnitř a vně budov (viz také katalog, příloha T12)

Odkazy na normy / schválení

 • HD 603/VDE 0276-603 pro NYCWY se 3 nebo 4 žilami s příslušným koncentrickým ochranným vodičem

Konstrukce

 • Vodič z holých měděných drátů
 • Zkratky "re", "rm", "se", "sm":
  r = vodič s kruhovým profilem;
  s = vodič se sektorovým profilem;
  e = vodič z jednoho drátu;
  m = vodič z více drátů
 • Izolace žil na bázi PVC
 • Výplňová směs nad svazkem žil
 • Koncentrický vnější vodič ve tvaru spirály z holých měděných drátů s protisměrnou spirálou z měděné pásky redukující indukčnost
 • Vnější plášť na bázi PVC

Klasifikace ETIM 5

 • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
 • ETIM 5.0 Class-Description: Silnoproudý kabel

Klasifikace ETIM 6

 • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
 • ETIM 6.0 Class-Description: Silnoproudý kabel

Kód značení žil

 • Do 5 žil: barevné dle VDE 0293-308 (příloha T9)

Konstrukce vodiče

 • Z jednoho nebo více drátů

Minimální poloměr ohybu

 • Pevné uložení:
  12x vnější průměr

Jmenovité napětí

 • U0/U: 0,6/1 kV

Zkušební napětí

 • 4000 V

Teplotní rozsah

 • Při pokládce:
  -5 °C až +50 °C
 • Pevné uložení: -40 °C až +70 °C

 • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
 • Bázová cena mědi: bez ceny mědi. Ohledně definice a vyčíslení přirážek spojených s cenami mědi viz příloha katalogu T17.
 • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
 • Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben
 • Uveďte prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).
 • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
 • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.