Vyhledávače a konfigurátory

2012 Leuchtwand Sonderl

Konfigurátor proudové zátěže kabelů

Konfigurátor je určený k usnadnění tvorby návrhu elektrických vedení a dimenzování kabelů a vodičů při projektování elektrických instalací nízkého napětí.