Provozní sběrnice

IC FELDBUS BESCHNITTEN

Fieldbus je označení pro rodinu komunikačních protokolů pro průmyslovou aplikaci, od roku 1999 normalizovaných ve standardu IEC 61158. Výraz fieldbus by se zhruba dal přeložit jako sběrnice pro nasazení v terénu, nebo aplikační sběrnice. Sítě typu fieldbus většinou slouží k propojení různých senzorů a akčních členů s řídícími jednotkami. Většina aplikačních sběrnic je založena na takzvané metodě master-slave.

Výhody fielsbus technologie:

  • Snadná instalace a méně kabeláže
  • Snadnější odstranění problému v případě poruchy
  • Jeden kabel pro digitální / binární a analogové signály
  • Ochrana proti rušení s analogovými hodnotami
  • Autodiagnostika automatizačního systému - například v případě chyb v senzorech / akčních prvcích
  • Jednoduché přidání senzorů / akčních členů

UNITRONIC® je obchodní označení skupiny Lapp pro produkty se zaměřením na průmyslové sběrnice, senzoriku nebo přenos nízkofrekvenčních signálů. Díky celosvětové působnosti a naší neustálé snaze být tam, kde jste vy, zahrnuje naše portfolio všechny světově zavedené sběrnicové systémy, mezi nimiž nemohou chybět například: