Intralogistika

Intralogistics v2

Intralogistika je rychle rostoucí průmyslový segment, který zahrnuje kompletní systém pro distribuci a zpracování zboží v distribučních centrech a skladech.

Tyto systémy plně automaticky přemisťují, zvedají, řežou, váží, počítají, balí, označují, sledují a nakládají všechny druhy produktů. Nic z toho však nelze provést bez spolehlivé datové sítě, která je schopna přenášet a zpracovávat obrovské množství dat.

Intralogistické systémy jsou instalovány po celém světě. Všechny součásti systému musí splňovat místní požadavky a v nejlepším případě musí být k dispozici na místě, aby byla zajištěna stejná kvalita instalace, integrace a údržby systému.

Průmyslová komunikace made by LAPP

  • mezinárodně schválené patch kabely
  • řešení pro Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
  • kabely pro vysoce flexibilní a robotické aplikace

Kabely pro ETHERNET a PROFINET

Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
ETHERLINE PN Cat.5 Y FLEX FC  
ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22  
ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26  
ETHERLINE PN CAT.7 FRNC A  

Patch kabely RJ45 Cat. 6A

Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BK  

Konektory M12 a RJ45

Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC  
ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC  
ED-IE-AX-5-PN-20-FC  

Průmyslové switche

Číslo výrobku Název produktu Základní jednotka Bázová cena
ETHERLINE ACCESS PNF04T  
ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN