Rozváděče

Rozváděče tvoří pomyslné srdce mnoha dobře fungujících strojů a systémů. Skupina Lapp nabízí pro obor rozváděčové techniky komplexní řešení vzájemně kompatibilních komponent.

Rozvadec z letaku bez cisel

Pro propojení uvnitř rozvaděče jsou vhodné jednožilové vodiče s jednoznačně definovanými barvami podle RAL. K dispozici jsou standardní harmonizované varianty H05V-K a H07V-K, ale také bezhalogenové nebo s mezinárodními aprobacemi (UL/CSA).

Napájení rozvaděčů, pohonů a zařízení obecně je možné díky velkým průřezům kabelů řady ÖLFLEX® CLASSIC a ÖLFLEX® SERVO. Stíněné varianty kabelů této řady zajišťují připojení a bezproblémový chod motorů řízených frekvenčními měniči.

Dokonalé připojení mnohažilových ovládacích a datových kabelů zajišťují průmyslové konektory EPIC®. Kabelové příslušenství, vývodky SKINTOP® a ochranné hadice SILVYN®, tvoří společně s kabely jednotný, kompatibilní a dobře fungující celek. Orientaci a přehlednost v jednotlivých kabelových trasách a propojích zajišťují odolné označovací systémy FLEXIMARK®.

Jednožilové vodiče

➤ Vodiče H05/07V-K v průřezech od 0,5 do 240 mm2, k dispozici až v 29 barvách
➤ Vícenormová provedení Multi-Standard SC s aprobacemi pro zámoří
➤ Bezhalogenová provedení vodičů pro zamezení vzniku škodlivin při hoření
➤ Při požadavku na rozšířený teplotní rozsah jsou k dispozici provedení až do 700 °C

 

Kabelové vývodky

➤ Velký rozsah sevření
➤ Vysoký stupeň ochrany proti vniknutí prachu a vody - až IP69
➤ Kvalita potvrzená četnými mezinárodními aprobacemi

 

Průmyslové konektory

➤ Vysoce odolná provedení pro zajištění bezpečnosti v průmyslovém prostředí
➤ Variabilní systém pouzder a konektorových vložek umožňuje najít individuální řešení
➤ Kompatibilní s vývodkami, kabely a dalším příslušenstvím Lapp