Certifikace UN/ECE-R118

Certifikace UN/ECE-R118

Certifikace UN/ECE-R118

Předpis č. 118 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (Regulation No. 118 UN/ECE, dále jen „R 118“) ) - Jednotná technická ustanovení týkající se vlastností materiálů používaných ve vnitřní konstrukci určitých kategorií motorových vozidel při hoření.

Předpis R 118 se vztahuje na vlastnosti při hoření (zápalnost, rychlost hoření a tavné vlastnosti) vnitřních materiálů používaných ve vozidlech kategorie M3, tříd II a III(1) pro více než 22 cestujících, která nejsou konstruována pro stojící cestující a která nejsou určena pro městský provoz (městské autobusy)."

Mimo jiné se jedná například o požární zkoušku R 118 specifikovanou pro elektrické kabely v oddíle 6.2.6 části II revize 1 EHK OSN „R 118“.

Výrobci těchto vozidel nakupují celou řadu rozměrů nejrůznějších typů standardních elektrických kabelů v metráži i v rámci kabelové konfekce.  Tomu odpovídá i heterogenní poptávka po „certifikátech R 118“ až na úrovni položky v celém našem standardním sortimentu. Někteří OEM předvídavě navrhli soustředit se u kabelů na test požární odolnosti místo komplexních typových certifikací R118 En podle všech požadavků EHK OSN a nepřetržitého sledování výroby třetí stranou.

Kvůli nadměrnému úsilí (nákladům) a nehomogenní rozmanitosti poptávaných artiklů neprovádí LAPP úplné certifikace „R118“. Proveditelným kompromisem pro LAPP je přijetí praktického návrhu některých OEM, tzn. na vyžádání provést jednorázovou, nákladově efektivní zkoušku požární odolnosti podle čl. 6.2.6 R118 v externí laboratoři akreditované ISO („LABCO“ v Německu).

V uvedeném článku 6.2.6 nedošlo v aktualizovaných vydáních (R118.02, R118.03) ke změnám, to znamená, že kabely certifikované dle čl. 6.2.6 R118 bez ohledu na verzi R118 těmto požadavkům vyhovují. Zkušební protokoly „LABCO“ dle UN/ECE-R118:2012 § 6.2.6 na vybrané kabely z našeho standardního sortimentu jsou stále platné a akceptují je i naši zákazníci (OEM), kterých se R118 dotýká.

Aktuální seznam kabelů LAPP s certifikací požární odolnosti dle čl. 6.2.6 R118 najdete zde.