Čínská povinná certifikace (CCC)

Čínská povinná certifikace (China Compulsory Certification, CCC) je certifikační systém pro některé výrobky dovážené do Číny. Také k tomuto účelu najdete u společností skupiny LAPP vhodná řešení.

service wissenscenter ccc2

Čínská povinná certifikace (CCC) se týká kabelů a vodičů LAPP v případě, že jsou do Číny dováženy jako samostatné komponenty (ne jako součást stroje nebo zařízení) a nepodléhají řízení o výjimkách, popř. uvolnění. Stejně tak se vztahuje povinnost označení <CCC> na harmonizované kabely. Podle pravidel pro potisk musí být identifikovatelný výrobce.

Harmonizované kabely ÖLFLEX® s označením CCC se vyrábějí výlučně ve vlastních závodech. Pro ostatní kabely, které neodpovídají normám IEC/HAR, platí i nadále pravidlo o uvolňování. Tyto certifikované výrobky (CCC) jsou čínskými orgány registrovány a jako takové na základě prohlášení dovozce spolu s katalogovým a technickým listem identifikovány.