Šetřete zdroje s projektovým businessem

Šetřete zdroje

Maximální komplexnost – hlavní atribut moderních projektů v oblasti infrastruktury. A to při stále rostoucích nárocích na úspory a efektivitu. Na kompetence poradců a komplexní služby projektového týmu společnosti LAPP se můžete spolehnout – ať už se jedná o budování optických sítí nebo ovládací či napájecí kabely.

Naše know-how výrazně přesahuje rámec „pouhé“ znalosti produktů. Společně s Vámi vyvineme nejvhodnější řešení pro Váš projekt a společně je budeme i realizovat.

Tím ušetříte zdroje, neboť budete profitovat z našich služeb. A naše stabilní dodavatelské vztahy ušetří Váš rozpočet.

Mapa 2

Využijte nabídku rozsáhlých služeb

V průběhu celého projektu je Vám k dispozici jedna kontaktní osoba. Ta je obeznámená s Vaším projektem, Vašimi specifickými požadavky a ráda Vám osobně zodpoví Vaše dotazy nebo nabídne své služby.

Také pro Vaše projekty v oblasti infrastruktury v rozsahu nízkého napětí 1 kV a středního napětí od 10 do 30 kV jsme Vaším kompetentním partnerem.

Poskytneme Vám komplexní služby. Společně s Vámi definujeme Vaši potřebu a vypracujeme přesný harmonogram. Vyjasníme dodací lhůty, detaily produktů a zkoordinujeme logistiku.

3453-post-sm-projectbusiness2 na web

Profitujte globálně

Ať už jste kdekoliv, jsme tam pro Vás. Vybudovali jsme totiž hustou globální síť logistických center a skvělých profesionálních poradců. Náš logistický servis se zakládá na průběžně digitalizovaných logistických procesech. Dokonalý a kompletní.

Vyzkoušejte nás. A naše služby. Těšíme se na zajímavé projekty a úspěšnou spolupráci s Vámi.

Váš projektový tým LAPP

3453-post-sm-projectbusiness3 na web
Šetřete zdroje s projektovým businessem

ZJEDNODUŠÍME VÁM EXPORT - zpracováním kompletní průvodní dokumentace:

Seznam dokumentace:

Seznam materiálů, které pokrývá kniha dokumentace

Balící listy nebo vyplněné Vaše

Dodací listy nebo vyplněné Vaše

Katalogové listy – souhrnné informace pro více materiálů

Technické listy pro konkrétní materiály

Plán kvality - plány kontrol a zkoušek

Certifikáty kvality (ISO atd.)

Manuály pro provoz a údržbu

Manuály pro skladování a manipulaci

Šetřete zdroje s projektovým businessem

Povolení pro použití zboží v místě instalace (EAC, UkrSEPro atd.)

Certifikáty deklarující specifické vlastnosti (např. VDE)

Zkušební protokoly na každý výrobek z dodávky (Test report)

Prohlášení o shodě (CE)

Prohlášení o původu zboží

Prohlášení dodavatele pro produkty se statusem preferenčního původu

Prohlášení dodavatele, že vyvážené výrobky nejsou tzv. zbožím dvojího užití

Prohlášení o shodě s objednávkou (dle EN 10204)

FYTO certifikáty

Seznam relevantních standardů vztahujících se k dodávce

Potvrzení klimatických podmínek

Dovolené proudové zatížení kabelů