Nabídka komplexního řešení a výstup

Návrh komplexního řešení v podobě kabelové konfekce

benefity4

Náš systémový přístup

 • Pomoc s výběrem vhodných materiálů: kabely, konektory
 • Vytvoření výkresové dokumentace sestavy
 • Výroba a dodávka funkčního vzorku
 • Kontrola každého vyrobeného svazku
Na%C5%A1e dlouholet%C3%A9 zku%C5%A1enosti s konfekc%C3%AD syst%C3%A9m%C5%AF a n%C3%A1%C5%A1 rozs%C3%A1hl%C3%BD sortiment v%C3%BDrobk%C5%AF n%C3%A1m umo%C5%BE%C5%88uje nab%C3%ADzet %C5%A1irokou %C5%A1k%C3%A1lu slu%C5%BEeb. 1

Výstup z technického poradenství

vystupy
 • Zpráva v podobě prezentace
 • Fotodokumentace s popisem včetně návrhu opatření
 • Soupiska materiálů a doporučených alternativ

Benefity

retaz2
 • Redukce pořizovacích nákladů
 • Redukce nákladů na logistiku a sklad
 • Zjednodušení a sjednocení technické dokumentace
 • Redukce nákladů na údržbu a opravy konečných výrobků omezením počtu dodavatelů
 • Zvýšení produktivity a efektivity montáže a spolehlivosti konečného výrobku
 • Technická kompetence a know how skupiny LAPP pro návrh řešení