Optimalizace sortimentu

benefity2

Certifikace výrobků pro světové trhy

benefity3

Použití materiálů se schválením pro dané trhy

Trendy

  • Redukce sortimentu kabelů a kabelového příslušenství díky sjednocení a rozšíření jejich užitných vlastností
  • Širší uplatnění na světových trzích díky vícenásobným certifikacím
vlastnosti

Omezení počtu rozměrů

vyvodkyinov
  • Počty žil a průřezy u kabelů

            Ovládací a snímačové kabely

  • Rozměry vývodek a rozsahy sevření

            SKINTOP® ST → SKINTOP® ST-M

            SKINTOP® ST-M → SKINTOP® CUBE

            SKINTOP® CUBE → SKINTOP® MULTI

Posouzení, zda je použitý materiál optimální pro danou aplikaci

Výkonové třídy u vysoce flexibilních kabelů

kabelinov2

Basic line                  (1-2 mil. cyklů)

Core line                   (2-8 mil. cyklů)

Extended line           (5-10 mil. cyklů)

Sjednocení dodávek shodných materiálů od více dodavatelů

LAPP nabízí optimální řešení díky širokému portfoliu výrobků

  • Vysoká technická úroveň výrobků
  • Zajištěná vzájemná kompatibilita
kabelinov