Výpočet příplatků za kov

Cena mědi

Od 01. 09. 2023 bude pro výpočet použita tato hodnota:

LAPP Copper Price (LCP): 794,04 EUR / 100 kg (včetně 1%, které zahrnují pořizovací náklady)

Bázová cena mědi
V základních cenách mnoha kabelů, téměř všech vodičů a kusového zboží je již obsažen určitý podíl ceny mědi. Udává se rozvněž v EUR/ 100 kg.

  • 150 EUR/100 kg pro většinu flexibilních kabelů (např. ÖLFLEX® CLASSIC 100) a kusového zboží (např. ÖLFLEX® SPIRAL 540 P)
  • 100 EUR/100 kg pro telefonní kabel (např. J -Y(St)Y)
  • 0,00 EUR/100 kg pro zemní kabely (např. napájecí kabel NYY), tzn. bez podílu ceny mědi

Konkrétní báze mědi je uvedena v katalogu u každého typu kabelu pod tabulkou rozměrů. 

Cu číslo

Hmotnost mědi je kalkulovaná hmotnost mědi kabelu, vodiče (kg/km) nebo kusového zboží (kg/100 ks) a je uvedena pro každý výrobek v katalogu.

Mosaz a hliník

Od 01. 09. 2023 bude pro výpočet hliníku použita tato hodnota: 

LAPP Aluminium Price (LAP): 283,66 EUR / 100 kg

U mosazných předmětů jsou procentuální přirážky kalkulovány z prodejních cen.

Mosazný základ je 150,00 EUR/100 kg mosazi.